Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

622 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

28. 09. 2023, meniny má: Václav

Košice - Barca - Mestská časť

Košice - Barca - Mestská časť

Návrat

December 2009

Obstarávateľ

Košice - Barca

Spracovateľ

SpracovateľARKA, s. r. o.

Počet zobrazení

51235

Pridané

7. 3. 2010

Vložil

administrátor

Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia - ALT A

Na základe podnetu samosprávy MČ Barca na spracovanie doplnku územného plánu na území južne, západne a východne od zastavaného územia sa obstarávateľ rozhodol pre spracovanie overovacej urbanistickej štúdie, ktorá by zhodnotila možnosti celého disponibilného územia a podmienky jeho zástavby. Na základe zapracovania pripomienok z prerokovania bude spracovaný doplnok územného plánu zóny Barca. Hlavným cieľom štúdie je doriešiť možnosti dopravného napojenia na jadrové mesto, systém MHD, koncepciu inžinierskych sietí a navrhnúť funkčné využitie a formy zástavby pri rešpektovaní prírodných daností a požiadaviek na kvalitné životné prostredie.

Riešené územie zaberá plochy juhozápadne od zastavaného územia Barce. Zo západu je ohraničené Priemyselným parkom Pereš a záujmovým územím letiska, zo severu hranicou zastavaného územia, z východu a juhu katastrálnou hranicou Barce. Širšie vzťahy dokumentujú väzby na nadradenú komunikačnú sieť, nadradené inžinierske siete a na urbanistickú štruktúru mesta.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne