Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

18. 05. 2024, meniny má: Viola

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions

„ZLATÁ ŽILA 2010“ – vyhlásenie súťaže

zz.jpg

Vážený pán primátor / pani primátorka, pán starosta / pani starostka,

dovoľujeme si Vás opätovne požiadať o nomináciu Vášho mesta / obce na udelenie prestížnej ceny Zlatá žila 2010. Cena sa udeľuje za najvýznamnejšie riešenie vedúce k „trvalo udržateľnej mobilite“ v sídlach na území Slovenskej republiky.

O nomináciu sa môžu uchádzať samotné obce a mestá, ako aj jednotlivci aj kolektívy bez obmedzenia, ktoré spĺňajú podmienky dané štatútom súťaže.
Posudzovaným obdobím pre Zlatú žilu 2010 je obdobie posledných piatich rokov, teda od roku 2005 do júla 2010.
Predkladateľom návrhu môže byť mesto, obec, inštitúcia alebo autor. Termín podania návrhov sme pre záujem obcí predĺžili až do 30. novembra.
Podmienkou akceptovania návrhu je výstižné zdokumentovanie už uskutočneného riešenia, u technických riešení aj fotodokumentácia alebo projektová dokumentácia. Riešenia nesmú byť v rozpore s platným právnym poriadkom.(viď Štatút ceny Zlatá žila)

O udelení ceny rozhodne vyhlasovateľmi ustanovená odborná porota, ktorá sa bude riadiť štatútom Ceny Zlatá žila.

Podľa kritérií sa budú rovnako, ako priame dopravné technicko-organizačné riešenia posudzovať aj nepriame riešenia. Nominovať sa teda môže napr. riešenie bezkolíznej koexistencie motorovej a nemotorovej dopravy, vyčlenenie časti mestských príjmov (napr. z parkovného) na budovanie infraštruktúry nemotorovej dopravy alebo urbanistické riešenia s následkom zníženia prepravných vzdialeností alebo prepravnej potreby a pod. Taktiež, koncepcia zahrnutia chodcov a cyklistov do integrovaného dopravného systému mesta, vyčlenenie časti mestských príjmov (napr. z parkovného) na budovanie infraštruktúry nemotorovej dopravy alebo urbanistické riešenia s následkom zníženia prepravných vzdialeností alebo prepravnej potreby, úspešné riešenia koexistencie motorovej a nemotorovej dopravy a pod.

Zaslanie materiálov považujeme aj za súhlas navrhovateľa s tým, že sa využijú na zverejnenie, ale aj na zmapovanie rozdielov v názoroch na trvalú mobilitu, ale aj o postavení nemotorovej dopravy v slovenských mestách a na spracovanie odporúčaní pre tvorcov mestskej dopravnej politiky.

denbezaut2.jpg Odovzdanie Ceny bude počas celoeurópskeho týzdňa mobility, konaného každoročne v septembri v stovkách európskych miest.

Touto súťažou chceme spoločensky vyzdvihnúť a zviditeľniť úsilie jednotlivcov a kolektívov, ktorí si uvedomujú naliehavú potrebu „humanizácie“ dopravy, ktorej stredobodom a cieľom je človek. Náš zámer korešponduje s cieľmi celoeurópskeho týzdňa mobility, konaného každoročne v septembri v stovkách európskych miest.

Informačným kanálom o súťaži vrátane kontaktov je portál www.UzemnePlany.sk – kontakty nájdete tu.
Priebežné výsledky budú zverejňované na portáli www.UzemnePlany.sk .

Výsledky a prihlásené diela z nultého ročníka Zlatej žily 2003 sú k dispozícii tu.

Veríme, že sa zapojíte, veď ide aj o propagáciu Vášho mesta / obce a občanov v ňom.

Za vyhlasovateľov súťaže:

Ing. arch. Dušan Burák, PhD. – OZ UzemnePlany.Sk, Košice, podpresdeda
RNDr. Gejza Legen – Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o., zástupca riaditeľa
Ing. Marián Gogola, PhD. – OZ Mulica, Žilina, predseda

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne