Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

28. 05. 2024, meniny má: Viliam

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions

Úradná tabuľa

Košice

LEHOTA NA PRIPOMIENKOVANIE PREDĹŽENÁ DO 3 0 . S E P T E M B R A 2 0 1 8

Verejné prerokovanie Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Košice – koncept riešenia", vrátane Správy o hodnotení strategického dokumentu s verejnosťou, so všeobecne zrozumiteľným výkladom spracovateľa sa uskutoční dňa:

s t r e d a 1 6 . m á j 2 0 1 8 o 1 6 : 0 0 h o d . na Magistráte mesta Košice, Trieda SNP 48/A, prízemie, veľká zasadačka.

20. 04. 2018 | územný plán

Vikartovce

Obec Vikartovce, ako príslušný orgán územného plánovania podľa § 6 ods. 2 písm. b) bodu 1. zák. NR SR č. 200/2022 o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov (zákon o územnom plánovaní), na základe § 40a ods.6 tohto zákona, oznamuje prerokovanie návrhu „Zmena a doplnok č. 1 ÚPN-O Vikartovce“ v zmysle §22 zák. FZ ČSSR č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov platných k 31.3.2024 (stavebný zákon), vo väzbe na § 31 stavebného zákona.

24. 05. 2024 | príloha | územný plán

Slivník

O Z N Á M E N I E o prerokovaní návrhu „Územného plánu obce Slivník – Zmeny a doplnky č. 02“

14. 05. 2024 | príloha | územný plán

Brezno

Mesto Brezno ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 22 ods. 1) citovaného zákona s prihliadnutím na § 40 ods. 5 zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov oznamuje prerokovanie Návrhu územného plánu mesta BREZNO, ktoré sa uskutoční v čase od 10.5.2024

07. 05. 2024 | príloha | územný plán

Medzev

Oznámenie o prerokovaní Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Medzev, Zmeny a doplnky č.02“

30. 03. 2024 | príloha | územný plán

Baška

Oznámenie o predĺžení lehoty zasielania písomných pripomienok k návrhu Územného plánu obce Baška – Zmeny a doplnky č. 1

21. 03. 2024 | príloha | územný plán

Dubinné

Oznámenie o prerokovaní Územného plánu obce Dubinné – Zmeny a doplnky č. 1

19. 03. 2024 | príloha | územný plán

Buglovce

Oznámenie o prerokovaní Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Buglovce, Zmeny a doplnky č.01“

18. 03. 2024 | príloha | územný plán

Sokoľany

Oznámenie o prerokovaní Územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č.02 Územného plánu obce Sokoľany“

23. 02. 2024 | príloha | územný plán

Bidovce

O Z N Á M E N I E o prerokovaní „Územný plán obce Bidovce – Zmeny a doplnky č.04“

01. 02. 2024 | príloha | územný plán

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne