Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

23. 04. 2024, meniny má: Vojtech

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions

Stavba roka 2012

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva-ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenská komora architektov, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Slovenský zväz stavebných inžinierov, Spolok architektov Slovenska, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o. v y h l a s u j ú 18. ročník celoštátnej verejnej súťaže STAVBA ROKA 2012.

ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE:
ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ SLOVENSKEJ ARCHITEKTÚRYA STAVEBNÍCTVA – ABF SLOVAKIA.

Záštita 18. ročníka celoštátnej súťaže Stavba roka 2012 najvyšším ústavným činiteľom Ivanom Gašparovičom, prezidentom Slovenskej republiky.

Poslaním súťaže je podpora kvality komplexnej realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve s cieľom v reálnom čase dosiahnuť európske štandardy. Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a garantmi kvality jeho realizácie sú Slovenská komora architektov a Slovenská komora stavebných inžinierov. Vyhlasuje sa pre všetky stavebné diela – BUDOVY a INŽINIERSKE STAVBY (novostavby, rekonštrukcie) – realizované na území Slovenskej republiky, bez ohľadu na štátnu príslušnosť (FO) či krajinu registrácie (PO) autora architektonického riešenia, projektanta, zhotoviteľa, ako aj stavebníka či developera.

Podmienka: dokončené stavebné dielo, na ktoré sa vydalo kolaudačné rozhodnutie s nadobudnutím jeho právoplatnosti v období od 1. apríla 2010 do 31. júla 2012.

C E N Y
Podľa štatútu súťaže odborná porota v tomto ročníku udelí:
tri nominácie na hlavnú cenu (bez udania poradia) a z nich hlavnú cenu titul STAVBA ROKA 2012.

Ďalej táto porota udeľuje:

dve ceny za celospoločenský prínos:
- Cenu ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,
- Cenu primátora hlavného mesta SR Bratislavy,

ako aj sedem cien vyhlasovateľov súťaže, a to:
- Cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov za najlepšie projektové riešenie stavebného diela,
- Cenu Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska za vysokú kvalitu stavebnej realizácie,
- Cenu STU v Bratislave, Stavebnej fakulty za uplatnenie vedy a techniky v realizácii stavebného diela,
- Cenu Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o. za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov, výrobkov alebo systémov v stavbe,
- Cenu Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia za hmotovo-priestorové architektonické riešenie stavebného diela,
- Cenu Vydavateľstva EUROSTAV, s. r. o. za komplexne progresívne riešenie architektonického diela,
- Cenu Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. BYTOVÝ DOM ROKA 2012 (vrátane rodinného domu).

Súčasťou celoštátnej verejnej súťaže Stavba roka 2012 je 4. ročník CENA VEREJNOSTI 2012. Udeľuje ju široká verejnosť internetovým hlasovaním na známom internetovom portáli zoznam.sk (hlasovanie celý mesiac september 2012).

Uzávierka prihlášok do súťaže: do 15. mája 2012.

Odovzdanie kompletnej technickej dokumentácie podľa súťažných podmienok: do 31. mája 2012.

Súťažné podmienky STAVBA ROKA 2012 a prihlášky do súťaže možno získať na adrese organizátora súťaže:

ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ SLOVENSKEJ ARCHITEKTÚRY A STAVEBNÍCTVA – ABF SLOVAKIA, Drieňová 34, 821 02 Bratislava 2, Slovenská republika

Je možnosť stiahnúť si ich aj z webovej stránky www.stavbaroka.eu/Hlavné dokumenty.

Tel.: 02/4329 5525, Mo: 0903/246 628, e-mail: abf@rainside.sk, www.stavbaroka.eu.sk.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne