Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

23. 04. 2024, meniny má: Vojtech

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions

Financovanie územného plánu

euro.jpg Územný plán je zložitý dokument, ktorého výroba trvá pomerne dlhé dobu a do procesu spracovanie je zapojený tým ľudí, ktorých treba zaplatiť. Prefinancovať územný plán je často neľahká úloha, nie však neriešiteľná.
V zásade existuje niekoľko spôsobov ako územný plán prefinancovať.

Financovanie územného plánu leží v zásade na pleciach obce, ktorá územný plán obstaráva. Platí to však len v prípade spracovanie Nového územného plánu, resp. pri Aktualizácii a rozsiahlych Zmenách a doplnkoch.

Zdroje

OBECNÉ

MIMO-OBECNÉ

SÚKROMNÉ

Obecné zdroje

poklad.jpg Samozrejme najjednoduchšia cesta ako územný plán prefinancovať je mať dostatok vlastných zdrojov. Ak má obec dostatok prostriedkov, veľa pomoci nepotrebuje.
Zo zákona, každá obec nad 2000 obyvateľov územný plán musí mať spracovaný.
Dôvod? Pretože obec je už tak veľká, že akýkoľvek zásah do krajiny by bol zásahom pomerne veľkým a nevratným. Takýto zásah musí byť preto uvážlivý a vopred určený.

Mimo-obecné zdroje

Najjednoduchšia cesta ako nájsť finančné prostriedky na spracovanie územného plánu pre obce, ktoré „na to nemajú“ je Výnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR z 8. augusta 2005 č. MVRR-2005–3856/38753–41:1809/M o poskytovaní dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí a miest..

mvrrsr.gif Dotáciu možno poskytnúť na spracovanie územného plánu obce alebo jeho zmien a doplnkov; a na spracovanie územného plánu zóny alebo jeho zmien a doplnkov. Dotáciu možno poskytnúť i v prípade, ak žiadateľ požaduje poskytnutie dotácie na jednotlivú etapu spracovania územnoplánovacej dokumentácie

Dotáciu je v zmysle výnosu možné poskytnúť až do výšky 80 % oprávnených nákladov. Zvyšný podiel z celkových nákladov na spracovanie ÚPD budú tvoriť vlastné zdroje obce alebo mesta. Dotácia sa žiada vo väzbe na príslušný rozpočtový rok – je možné poskytnúť ju i na určitú jednotlivú etapu spracovania ÚPD (napr. koncept).

ZÁKLADNÉ PODMIENKY NA ZÍSKANIE DOTÁCIE:
  • predovšetkým mať schválené zadanie (zadávací dokument) pre ÚPD;
  • mať uzatvorenú zmluvu so spracovateľom ÚPD;
  • zaviazať sa, že celkový proces spracovania, prerokúvania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac 3 roky od podpisu zmluvy o uvoľnení dotácie s cieľom predísť financovaniu ÚPD, ktorá by nebola v stanovenom trojročnom období schválená a teda by nenadobudla záväznosť.
  • Dotáciu možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 1.
  • Žiadosti o poskytnutie dotácie sa predkladajú do 31.januára príslušného rozpočtového roka.

Návrh Metodiky k Programu podpory územného rozvoja obcí.

Viac o Programe podpory územného rozvoja obcí a miest sa.

Súkromné zdroje

penize-2.jpg Ak je predmetom obstarania len čiastková zmena územného plánu, napr. prekvalifikovanie parcely na iný druh funkčného využitia, je pravidlom, že túto zmenu financuje ten, kto zmenu vyvolal, teda napr. majiteľ predmetnej parcely.

Tiež je pravidlom, že pri rozsiahlom developovaní územia konkrétnym investorom (developerom), hradí (alebo sa na ňom podieľa) územný plán tohto územia (alebo aj celého územného plánu) opäť ten, kto obstaranie vyvolal.

Pri veľkých zmenách územia z titulu jeho rozsiahleho developovania, odporúčame, aby zmluvný vzťah na spracovanie územného plánu bol riešený medzi spracovateľom územného plánu a danou obcou, nie medzi developerom a spracovateľom, a to z dôvodu, aby na spracovateľa neboli vyvíjané nenáležité tlaky napr. zo strany developera.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne