Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4807 fotografií

online návštevníkov

13. 07. 2024, meniny má: Margita

Aktuality

Nový územný plán Mesta Košice

snimka-obrazovky-2024–06–07–085912.png

Do konca septembra 2024 máte možnosť pripomienkovať Návrh nového územného plánu Mesta Košice.

07. 06. 2024 | viac

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions

Rýchlostné komunikácie, alebo Cesty pre motorové vozidlá

znacka-rychlcesta.jpg Cesta pre motorové vozidlá je na Slovensku podľa §4a 135/1961 Zb. (podľa novely 160/1996 Z.z.) pozemná komunikácia s obmedzeným pripojením a prístupom vyhradená len pre motorové vozidlá s určenou povolenou rýchlosťou podľa osobitného predpisu (v súčasnosti 315/1996 Z.z.) s mimoúrovňovými, výnimočne úrovňovými kríženiami a križovatkami s ostatnými komunikáciami. Z hľadiska cestnej premávky, teda zákona 315/1996 Z.z., je to cesta označená značkou „cesta pre motorové vozidlá“ (ako cesta pre motorové vozidlá môže byť označená aj diaľnica vybudovaná v polovičnom profile).

Rýchlostná cesta alebo cesta pre motorové vozidlá je podľa STN 736100 cesta pre motorové vozidlá s obmedzeným pripojením a prístupom, vyhradená na premávku motorových vozidiel s konštrukčnou rýchlosťou určenou platnými pravidlami cestnej premávky, s mimoúrovňovými, výnimočne úrovňovými križovaniami a križovatkami. Pojem „rýchlostná cesta“ sa vyskytuje v novších slovenských technických normách z oblasti ciest od roku 1985 ako (takmer) ekvivalent vyššie uvedeného pojmu „cesta pre motorové vozidlá“, ktorý výlučne používa slovenské právo (stav 2007). Technické normy uprednostňujú názov rýchlostná cesta. V bežných textoch sa často možno nesprávne stretnúť s nahradením pojmu rýchlostná cesta pojmom rýchlostná komunikácia; takýto pojem sa však v technických normách nevyskytuje a vyskytuje sa len staršej vyhláške v širšom význame než rýchlostná cesta.

Na účely „Dohovoru o hodnotení vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice“ z Espoo z roku 1991, ktorý nadobudol platnosť na Slovensku v roku 2000, „rýchlostná cesta“ (angl. express road) znamená cestu vyhradenú na premávku motorových vozidiel, prístupnú len cez mimoúrovňové alebo riadené križovatky, na ktorej je predovšetkým v jazdnom pruhu zakázané zastavenie a státie.

Od diaľnice sa cesta pre motorové vozidlá odlišuje niektorými parametrami, napríklad menším povoleným polomerom zákrut, maximálnou povolenou rýchlosťou a podobne.

R1

rychlostna-cesta-1-mapa.png Rýchlostná cesta R1 (R1) je rýchlostná cesta na Slovensku, ktorá po svojom dokončení bude spájať mestá Trnava, Sereď, Nitra, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Zvolen, Banská Bystrica a Ružomberok. Pôvodne bola plánovaná ako diaľnica D65, no po neschválení diaľničnej kategórie D22,5 v roku 1999 bola zmenená na cestu pre motorové vozidlá (rýchlostnú cestu). R1 je súčasťou európskych ciest E58, E77, E571 a E572. Celková plánovaná dĺžka je plánovaná na okolo 225 kilometrov, z ktorých je v súčasnosti v prevádzke 104,340 km, vo výstavbe 69,213 km a v štádiu príprav ďalších vyše 50 km.

R2

rychlostna-cesta-2-mapa.png

Rýchlostná cesta 2 (R2) je plánovaná rýchlostná cesta na Slovensku, ktorá povedie v koridore cesty I/50 a začína križovatkou s diaľnicou D1 pri Chocholnej po diaľničnú križovatku Košice, juh. Na svojej trase sa bude križovať s diaľnicou D1 (Chocholná) a rýchlostnými cestami R8 (Hradište), R1 (Žiar nad Hronom a Zvolen), R3 (Žiar nad Hronom a Zvolen), R7 (Lučenec) a R4 (Košice, juh). Na úseku Žiar nad Hronom – Zvolen bude R2 v peáži s rýchlostnými cestami R1 a R3. R2 bude vybudovaná na trasách európskych ciest E58, E77, E571 a E572. V súčasnosti je známe presné trasovanie len u niekoľkých úsekov medzi Zvolenom a Ožďanmi, no celková dĺžka po dokončení sa odhaduje na vyše 360 km. V súčasnosti je v prevádzke je 49,2 km, z toho 20,3 km na peáži s R1, 8,8 km tvorí úsek Prievidza – Nováky, 6,1 km obchvat Oždian a zvyšných 14 km obchvat obcí Figa a Tornaľa.

R3

rychlostna-cesta-3-mapa.png Rýchlostná cesta 3 (R3) je rýchlostná cesta na Slovensku, ktorej trasa je momentálne plánovaná od hraničného priechodu Trstená do Poľska ako pokračovanie poľskej DK7 cez Dolný Kubín, Martin, Žiar nad Hronom do Šášovského Podhradia. Po roku 2015 sa plánuje rozšírenie R3 cez Zvolen po hraničný priechod Šahy do Maďarska[1], kde bude pokračovať ako M2. Medzi Šahami a Dudincami sa bude križovať s R7, pri Zvolene sa spojí s R2, s ktorou sa potom napojí na R1 a povedú takto po Šášovské Podhradie, kde sa R3 odpojí, na úseku Martin – Švošov bude R3 prechádza cez D1. Celková dĺžka R3 po Šášovské Podhradie bude asi 150 km, celkovo až po Šahy by mala mať asi 250 km. Po trase bude prechádzať E77 a R3 odľahčí dopravu na horskom priechode Kremnické Bane, ktorý sa nachádza na I/65. Výstavba si na takmer celej dĺžke R3 vyžiada presun ciest, korýt vodných tokov a inžinierskych sietí, v rámci ochrany životného prostredia bude vybudovaná kanalizácia s odlučovanám ropných látok a protihlukové bariéry.

R4

rychlostna-cesta-4-mapa.png Rýchlostná cesta R4 (R4) je plánovaná rýchlostná cesta na Slovensku, ktorá bude spájať hraničný priechod do Maďarska Milhosť ako pokračovanie maďarskej M30, Košice, Prešov, Svidník a hraničný priechod do Poľska Vyšný Komárnik, kam bude pokračovať ako S19. Medzi Prešovom a Košicami R4 povedie po trase D1. Celková dĺžka R4 bude asi 138 km, z toho cez D1 povedie asi 33 km, z 25 km je už v prevádzke. Cez R4 bude vedená E50, E71 a E371. Na križovatkách Prešov – západ a Košické Oľšany sa bude križovať s D1, na križovatke Košice – juh sa spojí s R2. Takmer celá investícia si vyžiada úpravu korýt vodných tokov, preloženia inžinierskych sietí a cestných komunikácii.

R5

rychlostna-cesta-5-mapa.png Rýchlostná cesta R5 (R5) je plánovaná rýchlostná cesta na Slovensku, ktorá spojí križovatku Svrčinovec na diaľnicu D3 s hraničným priechodom Svrčinovec do Česka, kde bude pokračovať ako I/11. Celková dĺžka R5 budú 2 km. Z hľadiska terénu sa jedná o mimoriadne náročný úsek. Jeho výstavba by mala prebehnúť v rokoch 2012 – 2014, plány z roku 2006 počítajú s nákladmi 22.589.955,52 € (680.545.000 Sk)[1]. Cez R5 bude vedená E75.

R6

rychlostna-cesta-6-mapa.png Rýchlostná cesta R6 (R6) je rýchlostná cesta na Slovensku, ktorá by v plnom profile mala byť vybudovaná do roku 2017. Spája D1 na križovatke Beluša, Púchov a hraničný priechod do Česka Lysá pod Makytou. Nachádzať sa bude v koridore I/49 cez náročný horský terén. Momentálne je v polprofile vybudovaný úsek Beluša – Púchov označený ako cesta I. triedy číslo 49A. Úsek je dlhý 7,5 km, nachádza sa tu 367 metrov dlhý most ponad Váh. Výstavba úseku medzi Púchovom a Českom je plánovaná na roky 2014 – 2017. Podľa plánov z roku 2006 by výstavba mala stáť 317.386.344,02 € (9.561.581.000 Sk)[1]. Na českej strane bude pokračovať ako R49. Nachádzať sa tu bude 46 mostov, privádzač Lednické Rovne, 5 mimoúrovňových križovatiek, obojstranné odpočívadlo Dohňany. V rámci výstavby bude potrebná minimálna demolácia domov, vybudované budú aj protihlukové bariéry. Výstavba si tiež vyžiada prekládky inžinierskych sietí, úprava korýt potokov.

R7

rychlostna-cesta-7-mapa.png Rýchlostná cesta R7 je plánovaná rýchlostná cesta na Slovensku. Po dokončení spojí na svojej dĺžke asi 215 km Bratislavu, kde sa odpojí na križovatke Bratislava – juh od D4, Dunajskú Stredu, Nové Zámky, Veľký Krtíš a Lučenec, kde sa spojí s R2 na križovatke Lučenec 1. Pri Šahách je plánovaná križovatka s R3, jej názov ani presné umiestnenie nie je ešte známe. Cez R7 bude vedená E575. R7 by sa mala začať stavať v rokoch 2013 – 2029. Podľa plánov z roku 2006 bude výstavba stáť 2.110.705.669,52 € (63.587.119.000 Sk)[1]. Nachádzať sa tu bude 159 mostov, 20 križovatiek, odpočívadlá Macov, Bešeňov, Červený Majer, Neded, Zbrojníky a Veľký Krtíš. Súčasťou tohto úseku je aj úsek Bratislava – juh – Dunajská Lužná, ktorý bude asi prvým vybudovaným úsekom R7, keďže odkloní dopravu z obcí Rovinka a Dunajská Lužná a z I/63 a tým odbremení dopravu v Bratislave. Presná trasa ešte nie je známa. Úsek bude dlhý asi 7 km, výstavba by sa mala začať začiatkom roka 2013, ukončený by mal byť koncom roka 2015. Plány z roku 2006 počítajú s nákladmi 51.646.650,73 € (1.555.907.000 Sk)[2]. Všetky tri varianty sa dotýkajú chráneného územia, pravdepodobne konečnou trasou bude prechádzajúca severne od Rovinky a Dunajskej Lužnej. Na úseku bude asi 10 mostov, 2–3 mimoúrovňové križovatky. Z dôvodu výstavby bude potrebné preložiť cesty III. triedy, inžinierske siete, ropovody, plynovody a elektrické vedenia.

R8

rychlostna-cesta-8-mapa.png Rýchlostná cesta R8 (R8) je rýchlostná cesta na Slovensku, ktorá po vybudovaní spojí R2 na križovatke Hradište, Partizánske, Topoľčany a Nitru na R1, čím by odľahčila dopravu na I/64, v ktorej koridore povedie. Začiatok výstavby je plánovaný na rok 2010, výstavba by mala stáť 932.752,44 € (28.100.100.000 Sk), spôsob financovania nie je ešte známy. Celková dĺžka R8 bude asi 65 km, nepovedie po nej žiadna európska cesta.

Zdroj: Wikipedia

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne