Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

21. 05. 2024, meniny má: Zina

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions

NOMINÁCIE na cenu Stavba roka 2011

hlasuj-cv2011grafika-1–3.jpg V 17. ročníku prestížnej prezentačnej celoštátnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku bez ohľadu na štátnu príslušnosť autorov ich architektonických riešení, projektantov, hlavných zhotoviteľov a stavebníkov či developerov Stavba roka 2011, ktorej organizátorom a jedným z jedenástich vyhlasovateľov je Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia, bolo prihlásených 30 stavieb z toho 28 v kategórii budovy (novostavby, rekonštrukcie, obnovy) a 2 inžinierske stavby. Z nich 8 rekonštrukcií vrátane rekonštrukcií 4 známych národných kultúrnych pamiatok. Zaujímavým číslom je aj 12 bytových domov vrátane rodinných (3 rodinné domy). A tiež zaujímavou skutočnosťou je, že v súťaži sú prihlásené aj dve na Slovensku medializované bratislavské stavby, a to RIVER PARK a Zimný štadión O. Nepelu. Všetky stavby posudzovala 7-členná odborná porota s medzinárodnou účasťou nominovaná vyhlasovateľmi súťaže:

P o r o t a:
Dipl.- Ing. Acad. arch. Igor BARTA, (DE) – predseda poroty
Architekt Dipl.- Ing. Stanislaus DUKAT , (AT)
Ing. Miloš KREMEŇ, (SK)
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Ivan PETELEN, PhD., (SK)
Prof. Ing. Anton PUŠKÁR, PhD., (SK), podpredseda
Ing. František SLÁVIK, (SK)
Ing. Karol ZAREMBA, (SK)
Doc. Ing. Július ŠOLTÉSZ, PhD., (SK), expert pre inžinierske stavby

V y h l a s o v a t e l i a:

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva-ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenská komora architektov, Slovenský zväz stavebných inžinierov, Spolok architektov Slovenska, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o.

Zdroj informácií: ABF Slovakia

Zoznam prihlásených diel

Zimný štadión Ondreja Nepelu, Bratislava

stavbarokastadionbratislava.jpg

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Dušan Fischer, Ing. arch. Ján Jacko, Ing. arch. Richard Koseček, Ing. arch. Zoran Samoľ, Ing. Mojmír Vychodil
Autori interiérového riešenia: Ing. arch. Katarína Fischerová, Ing. arch. Dušan Kolenkáš, Ing. arch. Tamara Závodná, Ing. arch. Juraj Závodný
Projektant architektonickej časti: FISCHER, s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – protipožiarna ochrana: Ing. Ladislav Vámoš
Hlavný zhotoviteľ: INGSTEEL, spol. s r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Róbert Köppl
Stavebník: Hlavné mesto SR Bratislava v zastúpení Generálny investor Bratislavy
Dozorná činnosť: Generálny investor Bratislavy
Investičné náklady s DPH: neuvádzajú sa
Stavebné náklady s DPH: 86,87 mil. €
Lehota výstavby: 05/2009 – 02/2011

Multifunkčný komplex RIVER PARK, Bratislava

stavbarokariverparkbratislava.jpg

Autor celkového urbanisticko-architektonického konceptu: IR Erick van Egeraat Autori architektonického riešenia:
Blok C: Ing. arch. Martin Bajtek, Ing. arch. Matúš Konček, Ing. arch. Martin Matunák, Ing. arch. Ľuboš Poláček
Blok D – J & T River House: fáza 1: IR Erick van Egeraat / fáza 2: Ing. arch. Juraj Almássy, Ing. arch. Peter Bouda Ing. arch. Richard Čečetka, Ing. arch. Ivan Masár
Blok E – Kempinski Hotel River Park: Mgr. art. Naďa Doletinová, Ing. arch. Rastislav Kňava, Mgr. Igor Palčo
Blok F: Ing. arch. Juraj Almássy, Ing. arch. Peter Bouda, Ing. arch. Richard Čečetka, Ing. arch. Ivan Masár
Projektanti architektonickej časti:
Blok B (časť pod blokom C), C: A.PRO, s. r. o.
Blok B (časť pod blokom D a F), D, F: BOUDA MASÁR architekti, s. r. o.
Blok B (časť pod blokom E), E: Igor Palčo, s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – statika stavby: PRODIS plus, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: Metrostav SK a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Richard Müller
Stavebník: J & T REAL ESTATE, a. s.
Dozorná činnosť: EC Harris, s. r. o.
Investičné náklady s DPH: 250 mil. €
Stavebné náklady s DPH: 96,5 mil. €
Lehota výstavby: 04/2006 – 07/2010

Výučbové pavilónové priestory Žilinskej univerzity v Žiline

stavbarokapavilonzilina.jpg

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Ján Lučan, Ing. arch. Ľubomír Noris (†)
Projektant architektonickej časti: VPÚ DECO Bratislava, a. s.
Projektanti rozhodujúcej odbornej časti – stavebná časť: František Bojanovský, Rudolf Borš, Ferdinand Ralbovský
Hlavný zhotoviteľ: VÁHOSTAV – SK, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Ľubomír Šimún
Stavebník: Žilinská univerzita v Žiline
Dozorná činnosť: Ing. Zdeněk Matoušek, Ing. Slavomil Karch
Investičné náklady s DPH: 17,32 mil. €
Stavebné náklady s DPH: 17,12 mil. €
Lehota výstavby: 09/2007 – 07/2009

Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, II. etapa

stavbarokakniznicanitra.jpg

Autori architektonického riešenia: Ing. Ľubomír Holejšovský, Ing. arch. Vladimír Jarabica
Projektant architektonickej časti: SAN – HUMA ´90 s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – statika stavby: Ing. Milan Vaňuš
Hlavný zhotoviteľ: ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Jozef Pecár
Stavebník: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dozorná činnosť: Ing. Igor Šebo
Investičné náklady s DPH: neuvádzajú sa
Stavebné náklady s DPH: 3,11 mil. €
Lehota výstavby: 08/2009 – 02/2011

TERMINÁL – Letisko M. R. Štefánika Bratislava – Airport Bratislava, a. s. (BTS)

stavbarokaletiskobratislava.jpg

Autori architektonického riešenia: Ing. Petr Čiviš, Ing. Roman Franěk, Ing. arch. Ľubomír Kosák, Ing. arch. Jiří Novák, Ing. Tomáš Pelant, Ing. Ján Socha
Spolupráca: Ing. arch. Oleg Haman
Autori interiérového riešenia: Ing. arch. Richard Baláži, Ing. arch. Boris Schultz
Projektant architektonickej časti: AGA – Letiště, s. r. o. (CZ)
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – stavebné, prevádzkovo-dispozičné riešenie, koordinácia profesií: AGA – Letiště, s. r. o. (CZ)
Hlavný zhotoviteľ: ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Vladimír Benuš
Stavebník: Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s.
Dozorná činnosť: H- Consulting s. r. o.
Investičné náklady s DPH: neuvádzajú sa
Stavebné náklady s DPH: 95,47 mil. €
Lehota výstavby: 12/2008 – 06/2010

Rekonštrukcia areálu laboratórií BVS Bratislava

stavbarokalaboratorybratislava.jpg

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Michal Bogár, Ing. arch. Ľubomír Králik, Ing. arch. Ľudovít Urban
Projektant architektonickej časti: BOGÁR KRÁLIK URBAN, Ateliér architektúry a designu
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – stavebná časť: Ing. Ivan Bučko – ORPIS
Hlavný zhotoviteľ: MILANKO, spol. s r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Miroslav Vilk
Stavebník: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. (BVS)
Dozorná činnosť: OBERMEYER Slovak Republic, s. r. o.
Investičné náklady s DPH: 10 mil. €
Stavebné náklady s DPH: 8 mil. €
Lehota výstavby: 04/2009 – 03/2011

Obytný súbor SENEC GARDENS, Senec Juh

stavbarokaobytnysenec.jpg

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Peter Beňuška, Ing. arch. Peter Topinka, Ing. arch. Miroslava Kemeňová, Ing. arch. Martina Matušová, Ing. arch. Pavel Adamík
Projektant architektonickej časti: beňuška topinka architekti s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – stavebná časť: Ing. Dušan Vavro
Hlavný zhotoviteľ: KONTI s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Miroslav Partel
Stavebník: NEP Senec Gardens s. r. o.
Dozorná činnosť: ENG2 SR, spol. s r. o.
Investičné náklady s DPH: 6,51 mil. €
Stavebné náklady s DPH: 2,8 mil. €
Lehota výstavby: 05/2009 – 07/2010

Rekonštrukcia komplexu budov Starej radnice a Apponyiho paláca, Bratislava

stavbarokastararadnicabratislava.jpg

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Juraj Almássy, Ing. arch. Peter Bouda, Ing. arch. Richard Čečetka, Ing. arch. Ivan Masár, Ing. arch. Ondrej Strýček
Projektant architektonickej časti: BOUDA a MASÁR architektonická kancelária, s.r.o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – sanácia proti vlhkosti: Ing. Jozef Bako, CSc.
Hlavný zhotoviteľ: HÍLEK a spol., a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Zdenek Barcaj
Stavebník: PAMING – Mestský investor pamiatkovej obnovy
Dozorná činnosť: Ing. Milan Kočiš
Investičné náklady s DPH: 18,78 mil. €
Stavebné náklady s DPH: 16,38 mil. €
Lehota výstavby: 02/2006 – 03/2011

CHEMKOSTAV ARÉNA, Michalovce

stavbarokachemkostavmichalovce.jpg

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Ján Jakubčík, Ing. Radoslav Harbuľák
Projektant architektonickej časti: Ing. arch. Ján Jakubčík
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – stavebno-technické riešenie: Ing. Radoslav Harbuľák
Hlavný zhotoviteľ: CHEMKOSTAV, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ladislav Moravec
Stavebník: CHEMKOSTAV, a. s.
Dozorná činnosť: Ing. Miroslav Murín
Investičné náklady s DPH: 8,16 mil. €
Stavebné náklady s DPH: neuvádzajú sa
Lehota výstavby: 04/2008/ – 09/2009

Rýchlostná komunikácia R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie, II. etapa, Žiar nad Hronom

stavbarokar1bystrica.jpg

Projektant architektonickej časti: DOPRAVOPROJEKT, a. s.
Projektanti odborných častí: DOPRAVOPROJEKT, a. s.
- líniová časť cesta R1: Ing. Miroslav Novodomec
- dominantná stavba most nad potokom Lutila a riekou Hron: Ing. Jaroslav Guoth
Hlavný zhotoviteľ: Združenie Žarnovica II
Členovia: Doprastav, a. s. – líder združenia, Inžinierske stavby, a. s., Strabag s. r. o., Eurovia CS a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ján Karásek
Stavebník: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Dozorná činnosť: Inžinierske združenie AMBERG & SGS, v zastúpení AMBERG ENGINEERING SLOVAKIA, s. r. o.
Investičné náklady s DPH: 130,2 mil. €
Stavebné náklady s DPH: 123,3 mil. €
Lehota výstavby: 11/2008 – 06/2011

VIKTÓRIA, polyfunkčný dom, Bratislava

stavbarokaviktoriabratislava.jpg

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Peter Sticzay-Gromski, Ing. arch. Marek Kolčák, Ing. arch. Petra Rajchlová
Projektant architektonickej časti: GRIDO SK, s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – statika stavby: Ing. Miloslav Smutek
Hlavný zhotoviteľ: DOPRASTAV, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Ladislav Danielovits
Stavebník: DOAS, a. s.
Dozorná činnosť: Ing. Stanislav Andris
Investičné náklady s DPH: 36,0 mil. €
Stavebné náklady s DPH: 32,4 mil. €
Lehota výstavby: 05/2008 – 09/2010

SIGNUM M & S, Trnava

stavbarokasignumtrnava.jpg

Autori architektonického riešenia: Mgr. art. Štefan Kollár, Ing. Radovan Rusnák
Projektant architektonickej časti: Ing. Radovan Rusnák
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – statika stavby: Ing. Jozef Augustín
Hlavný zhotoviteľ: ViOn, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Jaroslav Bielak
Stavebník: Víno Mrva & Stanko a. s.
Dozorná činnosť: Ing. Jaroslav Bielak
Investičné náklady s DPH: 4,7 mil. €
Stavebné náklady s DPH: 4,0 mil. €
Lehota výstavby: 03/2009 – 09/2010

Hotel ZOCHOVA CHATA****, Modra

stavbarokahotelmodra.jpg

Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Albert Mikovíny
Projektant architektonickej časti: Ing. arch. Albert Mikovíny
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – stavebno-technické riešenie: Ing. Eugen Kmeť
Hlavný zhotoviteľ: Steelmont Construction a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Miroslav Nemec
Stavebník: Grapent a. s.
Dozorná činnosť: neuvádza sa
Investičné náklady s DPH: 12,6 mil. €
Stavebné náklady s DPH: 10,0 mil. €
Lehota výstavby: 05/2009 – 03/2011

Bytový komplex HLBOKÁ, Bratislava

stavbarokakomplexbratislava.jpg

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Ľuboš Ďurček, Ing. arch. Michaela Hantabalová
Projektanti architektonickej časti: Ing. arch. Ľuboš Ďurček Ing. arch. Michaela Hantabalová
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – statika stavby: Ing. Ján Adamus
Hlavný zhotoviteľ: HORNEX, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Štefan Baksa
Stavebník: Hlboká 7, s. r. o.
Dozorná činnosť: Gleeds ČR, s. r. o., o. z. Gleeds Slovensko, Mading s. r. o.
Investičné náklady s DPH: neuvádzajú sa
Stavebné náklady s DPH: 14,0 mil. €
Lehota výstavby: 08/2008 – 10/2010

RODINNÝ DOM, Záhorská Bystrica

stavbarokarodinabystrica.jpg

Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Ľubomír Závodný
Projektant architektonickej časti: Ing. arch. Ľubomír Závodný
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – stavebno-technické riešenie: Ing. Ľubomír Žemľa
Hlavní zhotovitelia: BAUPAK, s. r. o., JOBOSTAV, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Milan Plevák, PhD.

Stavebník: Ing. Marián Plančák
Dozorná činnosť: Ing. Pavol Kačmár
Investičné náklady s DPH: neuvádzajú sa
Stavebné náklady s DPH: neuvádzajú sa
Lehota výstavby: 10/2008 – 01/2011

PHOENIX ZEPPELIN Banská Bystrica

stavbarokaphoenixbystica.jpg

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Branislav Hovorka, Ing. arch. Štefan Moravčík, Ing. arch. Martin Paulíny
Projektanti architektonickej časti: Ing. arch. Branislav Hovorka, Ing. arch. Štefan Moravčík, Ing. arch. Martin Paulíny
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – statika stavby: Ing. Pavol Hubinský
Hlavný zhotoviteľ: DOPRASTAV, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Michal Mikuš
Stavebník: PHOENIX ZEPPELIN spol. s r. o.
Dozorná činnosť: Ing. Jozef Elias
Investičné náklady s DPH: 6,0 mil. €
Stavebné náklady s DPH: 5,0 mil. €
Lehota výstavby: 10/2009 – 11/2010

AUPARK PIEŠŤANY

stavbarokaauparkpiestany.jpg

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Juraj Jančina, Ing. arch. Igor Mazúch
Projektanti architektonickej časti: CEPM – Central European Project Management, spol. s r.o., Ing. arch. Juraj Jančina, AK Jančina – fasáda
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – statika stavby: VHS – SK – PROJEKT, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: HB Reavis Management, spol. s r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Rastislav Mičák
Stavebník: HB Reavis Slovakia, a. s.
Dozorná činnosť: Uniinvest, spol. s r. o.
Investičné náklady s DPH: 34,5 mil. €
Stavebné náklady s DPH: 30,0 mil. €
Lehota výstavby: 05/2008 – 04/2010

Hotel MERCURE****, Bratislava

stavbarokahotelbratislava.jpg

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Juraj Jančina, Ing. arch. Igor Mazúch
Projektant architektonickej časti: AKJ s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – statika stavby: Ing. Oldřich Skyba
Hlavný zhotoviteľ: EXPRO INVEST, s. r. o.
Hlavní stavbyvedúci: Ing. Sofiane Belmechri, Ing. Bruno van Begin
Stavebník: EXPRO INVEST, s. r. o.
Dozorná činnosť: EXPRO INVEST, s. r. o.
Investičné náklady s DPH: 17,1 mil. €
Stavebné náklady s DPH: 16,8 mil. €
Lehota výstavby: 08/2008 – 09/2010

Polyfunkčný objekt CENTROOM, Piešťany

stavbarokaobjektpiestany.jpg

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Juraj Jančina, Ing. arch. Igor Mazúch
Projektant architektonickej časti: AKJ s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – statika stavby: Ing. Ján Tomčáni
Hlavný zhotoviteľ: BK Construction s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Ivan Kudela
Stavebník: Centroom spol. s r. o.
Dozorná činnosť: UNIINVEST, spol. s r. o.
Investičné náklady s DPH: 3,5 mil. €
Stavebné náklady s DPH: 2,7 mil. €
Lehota výstavby: 04/2009 – 08/2010

Nízkoenergetický bytový komplex KOLIBA MINERGO, Bratislava

stavbarokakomplexkolibabratislava.jpg

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Juraj Hantabal, Ing. arch. Michaela Hantabalová
Projektant architektonickej časti: Hantabal architekti, s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – kúrenie a chladenie: Ing. Mikuláš Paško
Hlavný zhotoviteľ: HANT BA, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Branislav Rusnák
Stavebník: ICT ISTROCONTI, a. s.
Dozorná činnosť: Ing. Marián Horka
Investičné náklady s DPH: 10,4 mil. €
Stavebné náklady s DPH: 6,4 mil. €
Lehota výstavby: 10/2009 – 05/2011

Bytový dom DÚBRAVIA, Bratislava

stavbarokabytbratislava.jpg

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Jozef Ondriaš, Ing. arch. Ondrej Ondriaš, Ing. arch. Ľubomír Novák
Projektant architektonickej časti: Ing. arch. Jozef Ondriaš, A3A architekti
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – stavebná časť: ALBACO s. r. o.
Hlavní zhotovitelia: SIBAMAC, a. s. (do 04/2010), Bytový dom Dúbravka s. r. o. (od 04/2010)
Hlavný stavbyvedúci: Ján Filina
Stavebník: Bytový dom Dúbravka s. r. o.
Dozorná činnosť: Ing. Tomáš Frkala, Ing. Emília Miklošíková
Investičné náklady s DPH: 7,63 mil. €
Stavebné náklady s DPH: 6,41 mil. €
Lehota výstavby: 10/2008 – 12/2010

Gynekologicko-pôrodnícka nemocnica KOCH, Bratislava

stavbarokagynekologbratislava.jpg

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Viktor Šišolák, Ing. arch. Dušan Dinaj
Projektanti architektonickej časti: Ing. arch. Viktor Šišolák, Ing. arch. Dušan Dinaj, Ing. arch. Barbora Bojňanská
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – stavebné konštrukcie, koordinácia profesií: Ing. Vojtech Bagi
Hlavný zhotoviteľ: ULYSSES, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Juraj Čupka
Stavebník: R2, s. r. o.
Dozorná činnosť: Ing. Štefan Boledovič
Investičné náklady s DPH: 11,26 mil. €
Stavebné náklady s DPH: 7,81 mil. €
Lehota výstavby: 10/2008 – 05/2011

Polyfunkčný objekt RETRO, Bratislava

stavbarokaobjketbratislava.jpg

Autor architektonického riešenia: Ing. arch. René Baranyai,
Spolupráca: Ing. arch. Peter Novotný, Ing. arch. Miroslav Prokopič
Projektant architektonickej časti: Ing. arch. René Baranyai
Projektanti rozhodujúcej odbornej časti – stavebná časť: Ing. Ivan Bučko – ORPIS, Ing. Marián Krajči
Hlavný zhotoviteľ: Matep, spol. s r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Miloš Raučina
Stavebník: Centaurea, a. s.
Dozorná činnosť: Ing. Miloš Raučina, Ing. Juraj Görög
Celkové investičné náklady s DPH: 65,0 mil. €
Stavebné náklady s DPH: 55,0 mil. €
Lehota výstavby: 06/2007 – 05/2011

Rezidencia CASSOVAR, Košice

stavbarokacassovarkosice.jpg

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Miroslav Marynčák, Ing. arch. Michal Žoffčák, Ing. arch. Marián Kuruc
Projektant architektonickej časti: PeeMDe Global a. s.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – stavebná časť: Ing. Katarína Tkáčová, Ing. Ladislav Balla
Hlavný zhotoviteľ: CHEMKOSTAV, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Ondrej Kromka
Stavebník: Rezidencia Cassovar a. s.
Dozorná činnosť: PeeMDe Global a. s.
Investičné náklady s DPH: 18,90 mil. €
Stavebné náklady s DPH: neuvádzajú sa
Lehota výstavby: 11/2007 – 10/2009

Bazén K1 – MUDr. Antonína Čapka, Trenčianske Teplice

stavbarokabazenteplice.jpg

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Rastislav Lesay, Mgr. arch. Jaroslav Pavle (interiér)
Projektant architektonickej časti: Lesay Rastislav, Ing. arch. s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – hospodárstvo termálnej vody: Ing. Miroslav Hronček
Hlavný zhotoviteľ: ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Peter Jurga
Stavebník: Kúpele Trenčianske Teplice, a. s.
Dozorná činnosť: Dušan Remenec – STADOZ
Investičné náklady s DPH: neuvádzajú sa
Stavebné náklady s DPH: 3,45 mil. €
Lehota výstavby: 01/2010 – 08/2010

Polyfunkčný apartmánový dom ENZO, Piešťany

stavbarokaenzopiestany.jpg

Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Marcel Zachar
Projektant architektonickej časti: Ing. arch. Marcel Zachar
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – statika stavby: Ing. Rudolf Babulík
Hlavný zhotoviteľ: INGSTEEL, spol. s r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ernest Kilian
Stavebník: ENZO – Apartmány Piešťany, s. r. o.
Dozorná činnosť: Rastislav Ilčík
Investičné náklady s DPH: 6,00 mil. €
Stavebné náklady s DPH: 2,84 mil. €
Lehota výstavby: 12/2007 – 06/2010

BRATISLAVA – PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA

stavbarokaochranabratislava.jpg

Projektant architektonickej časti: TERRAPROJEKT, a. s.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – vodohospodárske a geotechnické riešenie: Ing. Miloslav Frankovský
Hlavný zhotoviteľ: VÁHOSTAV – SK, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Ján Chovanec
Stavebník: Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
Dozorná činnosť: Združenie Vodohospodársky rozvoj a výstavba, a. s. (CZ), Vodohospodárska výstavba, š. p., FINENVICO, s. r. o.
Investičné náklady s DPH: 39,2 mil. €
Stavebné náklady s DPH: 36,6 mil. €
Lehota výstavby: 01/2007 – 04/2010

Plaváreň ŠTIAVNIČKY – krytá plaváreň Banská Bystrica

stavbarokaplavarenbystrica.jpg

Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Ján Barič
Projektant architektonickej časti: Ing. arch. Ján Barič
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – statika stavby: Ing. Vladimír Mlynek
Hlavný zhotoviteľ: RANDA + R s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Marian Ďuriančík
Stavebník: BPM s. r. o.
Dozorná činnosť: Ing. Juraj Babjak, Jozef Uhrík
Investičné náklady s DPH: neuvádzajú sa
Stavebné náklady s DPH: 9,5 mil. €
Lehota výstavby: 05/2009 – 10/2010

Osem rodinných domov v radovej zástavbe, Dunajská Streda

stavbarokarodinadunajskastreda.jpg

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Marián Ravasz
Projektant architektonickej časti: Ing. arch. Marián Ravasz
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – statika stavby: Ing. Oto Csiba
Hlavný zhotoviteľ: STAVOINVESTA DS spol. s r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Anna Juhos
Stavebník: neuvádza sa
Dozorná činnosť: Valéria Blaszek
Investičné náklady s DPH: 1,12 mil. €
Stavebné náklady s DPH: 0,900 mil. €
Lehota výstavby: 06/2008 – 06/2010

Dom, ktorý dáva energiu pre život, energeticky sebestačný, trvalo udržateľný, murovaný rodinný dom, postavený zo stavebného systému MGU, Piešťany

stavbarokadompiestany.jpg

Autor architektonického riešenia: Igor Niko
Projektant architektonickej časti: Igor Niko
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – stavebná časť: Igor Niko
Hlavný zhotoviteľ: NIKO invest s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Igor Niko
Stavebník: neuvádza sa
Dozorná činnosť: Igor Niko
Investičné náklady s DPH: neuvádzajú sa
Stavebné náklady s DPH: neuvádzajú sa
Lehota výstavby: 05/2007 – 09/2009

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne