Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4807 fotografií

online návštevníkov

12. 07. 2024, meniny má: Nina

Aktuality

Nový územný plán Mesta Košice

snimka-obrazovky-2024–06–07–085912.png

Do konca septembra 2024 máte možnosť pripomienkovať Návrh nového územného plánu Mesta Košice.

07. 06. 2024 | viac

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions

Média a otázky / FAQ

Kedy a prečo vznikla myšlienka sústrediť územné plány miest, obcí i vyšších územných celkov a umiestniť ich na internetový portál?

Myšlienka vznikla pred viac ako rokom, ako logické vyústenie našej práce v oblasti urbanizmu, keďže sami sme architekti s dlhoročnými skúsenosťami. Dôvod bol jednoduchý, zatriediť všetky omrvinky do veľkého koláča kam všetky patria. Vytvoriť pre občanov logický a ucelený systém, v ktorom nájdu na jednom mieste všetky informácie o stave a rozvoji územia v ktorom žijú, resp. ktorý ich zaujíma. Celé to vlastne podnietila myšlienka, ktorá nás napadla jedného dňa, a to, pokúsiť sa prezentovať územnoplánovaciu dokumentácia novou formou, ktorú doteraz pred nami nik nepoužil, a zrejme ani nikoho nenapadla. Jednoduché nápady sú väčšinou tie najlepšie, aj keď sa najťažšie hľadajú. Tá myšlienka spočívala v inovatívnom spôsobe zobrazovania, ktorý by dokázal zobrazovať priamo v reálnom čase na internete neobmedzene veľké mapy, v tom najväčšom rozlíšení, a navyše, aby to fungovalo na všetkých počítačoch bez rozdielu. Zdanlivo nereálna vec, avšak podarila sa a dnes skutočne funguje.

Inšpirovali ste sa pri tvorbe stránky niekde v zahraničí? Ak áno, kde?

Inšpirácia vytvorenia tohto portálu nevznikla nikde doma ani v zahraničí, celé je to z našej vlastnej dielne. Inšpiráciou pri vytvorení nového zobrazovacieho systému nám však bol Google a jeho obľúbená nástroj Google Maps. Dlho sme špekulovali nad tým, ako podobným spôsobom zobraziť územné plány Slovenska. Bol to veľmi komplexný problém.

Aký prínos má, podľa Vás, táto stránka pre bežného občana? Aké údaje zo stránky môžu byť pre neho užitočné?

Bežný občan objaví na stránke veci, ktoré ho zaujmú v momente, keď sa začne viac zaujímať o to, čo sa deje v jeho meste/obci, alebo keď pre neho nastane chvíľa, že sa rozhodne pre svoju životnú investíciu a pustí sa do hľadania vhodného pozemku pre výstavbu svojho domu. Vtedy na tejto stránke zistí všetko, čo by ho mohlo zaujímať, teda či sa v okolí jeho domu vyskytuje, alebo v budúcnosti bude vyskytovať kompletná infraštruktúra. Zistí, ktoré pozemky sa v budúcnosti budú transformovať na povedzme individuálnu bytovú výstavbu, kde budú stáť nové bytové domy, kde vybavenosť, či priemyselný park a športoviská. Ak sa toto celé deje v jeho vlastnej obci, kde sa práve spracúva nový územný plán, môže konečne aktívne do tohto procesu vstúpiť. A čo je podstatné, môže ho pripomienkovať. Na portáli www.UzemnePlany.sk sa zobrazuje celý proces spracovania, od počiatočných štúdií, až po záverečné schválenie územného plánu. Občan sa k jednotlivým krokom môže vyjadriť napr. aj cez diskusné fórum automaticky priradené ku každej obci. Občan teda nájde všetky tieto údaje na jedinom mieste a priamo z pohodlia domova.

V čom môže stránka byť nápomocná obciam, developerom, architektom?

Stránka obciam rozhodne uľahčí administratívne zdĺhavé úkony spojené so stavebnou, či poradenskou agendou, jednak nájdu pokope všetky informácie o svojej obci. Mnohé obce majú ešte stále všetky svoje územné plány len v papierovej podobe, ponúkame im možnosť zdigitalizovania týchto dokumentov, aby sa následne prezentovali na internete a tam si ich mohol ktokoľvek naštudovať, kedy bude chcieť.

Developerom ponúka portál komplexný prehľad o investičných možnostiach na Slovensku. Pripravujeme pre nich novinky, ktoré im proces výberu ešte uľahčia.

Architekti sú samostatná kapitola. Ako som spomenul, sami sme architekti, teda celý portál sme postavili tak, aby bol užitočným nástrojom aj pre nás. Musím sa priznať, že dnes si už neviem predstaviť spracovávať nový územný plán bez tejto pomôcky. Originálne sme vyriešili spôsob vyhľadávania okolitých obcí a miest. Pod samotným územným plánom sa nachádza ďalšie okno obsahujúce satelitné snímky okolia zvolenej oblasti – už spomenutý Google Maps, ten sa automaticky nastavuje podľa toho, v akej sa práve nachádzame obci. Na tejto mape sú zvýraznené body, ktoré predstavujú jednotlivé obce. Stačí teda kliknuť na susednú obec, a okamžite viete aké zámery sa v nej chystajú. Týmto spôsob je možné naštudovať celé Slovensko.

Aké podmienky musia mestá, obce či vyššie celky splniť, aby sa na stránku www.uzemneplany.sk mohli dostať?

Jediné čo musia splniť, je mať spracovaný územný plán. Ak ho majú spracovaný digitálne, nič nestojí v ceste, aby mohol byť na stránku umiestnený. Ak ho majú spracovaný len v papierovej podobe, ako som už spomenul, máme pre nich pripravenú možnosť komplexnej digitalizácie územného plánu, následne sa môže prezentovať na portáli www.UzemnePlany.sk.

Čo všetko a v akej forme musia správcovi stránky predložiť, ako je spoplatnené ich zapojenie do tohto projektu?

Správcovia by nám mali dodať digitálne podklady v štandardných formátoch ako PDF, JPG, TIFF, PNG. Tieto sa následne na našich serveroch konvertujú do podoby v akej ich vidíme na stránke. Tento proces je časovo dosť náročný a vyžaduje veľké nároky na výkon počítačov. Celý proces je možné riešiť priamo elektronickou cestou. Pripravujeme však ďalší revolučný krok, Online správu, aktualizáciu a pridávanie územných plánov. To je služba, ktorá jednoducho nemá obdobu.

Čo sa spoplatnenia týka, na Slovensku je to náročnejšie ako sme spočiatku mysleli. Stanovili sme smiešnu sadzbu od 450–650 korún za mesiac prevádzky podľa veľkosti obce. Táto suma predstavuje komplexnú správu dát, generovanie máp, zvýraznenie každej novej obce v sekcii Najnovšie ÚPN, základné informácie o obci, aktívne linky na ne, vytvorenie diskusného fóra pre každú zvlášť, poradenstvo. Keď si vezmeme, je to jeden menší mesačný paušál za telefón vrátnika na mestskom úrade verzus služba, ktorú ponúkame.? Ľudia si zatiaľ nevážia prácu iných, navyše keď ide o niečo, čo doteraz nevideli.

Rozhodli sme sa preto ísť inou cestou. Výsledok je ten, že obce majú naďalej možnosť bezplatného umiestnenia svojho územného plánu na tento portál.

Koľko miest, obcí, vyšších územných celkov na stránku svoje územné plány uviedlo? Oslovujete vy samosprávy, alebo už prejavujú záujem sami?

Dnes máme na stránke územné plány z viac ako 200 obcí, miest a VÚC. Na začiatku sme ich samozrejme sami oslovovali, dnes sa ozývajú samé. Vidia prínos pre seba a občanov. Do spolupráce sa aktívne zapojila väčšina Vyšších územných celkov Slovenska. Pre ne náš systém predstavuje skutočné obrovský posuv vpred, nakoľko ich správne územia sú obrovské a tieto náš systém dokáže prezentovať v najväčšej podrobnosti a veľmi rýchlo. Pripravujeme v spolupráci s nimi projekt, kde by sa súčasťou každej VÚC stal územný plán každej jej obce, či mesta. Toto bude ďalší významný krok v naplnení našich cieľov.

Overujete istým spôsobom podklady, ktoré Vám mestá, obce poskytnú? Ako zamedzíte, aby sa tam nevyskytli chyby či nepravdivé údaje? Sú údaje zverejnené na Vašej stránke hodnoverným podkladom pri práci architektov, urbanistov, developerov?

Podklady nám dodávajú priamo samosprávy, alebo architekti/urbanisti, ktorí ich spracovali. Teda je veľký predpoklad, že tieto údaje sú správne. Nie je dôvod, aby na stránku umiestňovali nepravdivé údaje.

Na ako dlho sa ich údaje na stránke zverejňujú?

Naším zámerom je vytvorenie gigantického projektu, ktorý bude systematizovať údaje o stave a budúcnosti našej krajiny, z určitou nadsázkou povedané, od dnes až do nekonečna. Aby na ňom boli zachytené všetky zmeny, ktoré sa v procese jej vývoja udiali, aby tí, čo prídu po nás vedeli, kde sa prípadne stala chyba, resp. čomu vďačíme sa kvalitný rozvoj.

Akou formou bude zabezpečená aktualizácia údajov? Bude ju mať na starosti obec/mesto v prípade, že sa ich územný plán bude meniť, alebo to bude sledovať správca portálu?

Ako sme už spomenuli, pripravujeme online aktualizáciu. Samospráva, architekt, alebo obstarávateľ získajú prístupové práva ku svojej obci. Je na nich, aby sledovali aktuálnosť informácií. Aby boli, ako sa vraví „IN“ pred očami občanov, investorov, …

Čo Vám spôsobuje najväčšie ťažkosti pri realizácii tohto projektu?

V súčasnosti zbieranie informácií, je to nekonečná mravenčia práca, čím väčšie mesto, tým viac zainteresovaných, tým dlhšie trvá stanovisko. Niekedy je ťažké úradníka presvedčiť, že je to vlastne uľahčenie práce pre neho samotného. A samozrejme hľadanie zdrojov na vykrytie aspoň režijných nákladov. Ide o obrovské množstvo dát, vývoj jedinečného projektu, jeho manažovanie a nekonečná administratívna činnosť.

Sú medzi mestami a obcami v rámci regiónov Slovenska nejaké rozdiely? Mám na mysli, či majú niektoré regióny výraznejšie zastúpenie – väčšiu snahu byť na portáli a iné menej? Rozdiel medzi krajskými, okresnými mestami a malými obcami? Mohli by ste trochu okomentovať ich správanie sa?

Rozdiely sú. Medzi obcami má najväčšie zastúpenie Východné Slovensko – prešovský a košický samosprávny kraj. Malé obce cítia väčšiu potrebu seba propagovania, sú preto aktívnejšie. Niektoré veľké mestá a jeden nemenovaný samosprávny kraj akoby tajili svoje vízie. Pre nás je nepochopiteľné prečo niekto nechce zverejniť to, čo je verejným dokumentom, plateným z daní občanov. Občan má na to zo zákona právo.

Avšak na druhej strane nás tešia aktívni starostovia malých miest a obcí, ktorí sa naozaj snažia urobiť pre svojich občanom maximum. Aj zverejnením ÚP na našom portáli sú o krok vpred.

Naša obec má spracovaný územný plán, ale má ho na papieri. Môžeme aj tak využiť Vaše služby?

Áno, UzemnePlany.sk Vám papierový územný plán pomôže zdigitalizovať. Následne ho bude možné zverejniť na portáli www.UzemnePlany.sk

V čom spočíva rozdiel medzi klasickým ÚPN a územným plánom v digitálnej podobe?

Rozdiel je zrejmý už na prvý pohľad, špičkové rozlíšenie, detaily, množstvo informácií a hlavne možnosť jeho naštudovania kdekoľvek sa človek nachádza.

V čom spočíva výhoda mať územný plán na Vašom portáli?

Výhoda je jednoznačná, sme komplexný portál a ponúkame komplexné informácie. Vytvárame technológie, ktoré ostatní nasledujú.

Naša obec má územný plán na vlastnom portáli, môžete mi vysvetliť prečo by mal byť aj na Vašom?

Hlavný dôvod spočíva v tom, že sústreďujeme všetky dokumenty o rozvoji obcí, miest a regiónov na jedinom mieste, to má za následok, že občan veľmi rýchlo a pohodlne zistí všetky informácie aj o Vašom susedovi. Tieto informácie navyše poskytujeme v kontexte povedzme Územného plánu kraja, resp. celého Slovenska. Ďalší podstatný dôvod je ten, že každý ÚPN je v každej obci zobrazovaný inou technológiou, rozdielnou kvalitou, často sú neúplné. Toto rieši práve portál www.UzemnePlany.sk. Vytvára jednotu, vytvára systém, vytvára logické väzby a vzťahy. A na záver, prinášame technológiu zobrazovania, akú ste doteraz nevideli. Na našom portáli môžete umiestniť ľubovoľne veľké územie v špičkovej kvalite a otvoríte a naštudujete ho prakticky okamžite.

Ako z pozície občana dokážem ovplyvniť svoj región?

Že sa do procesu spracovávania ÚPN budete zapájať. Aktívna diskusia môže podnietiť tlak na kompetentných.

Koľko stojí umiestnenie našej obce na Váš portál?

Službu ponúka naše Občianske združenie zadarmo!

Mám záujem naštudovať územný plán tak, aby sa mi zobrazil na celej obrazovke, dá sa to?

Samozrejme, máte možnosť prepnúť režim zobrazovania na tzv. fullscreen, teda roztiahnuť okno s územným plánom na celú obrazovku. Stačí kliknúť v pravom hornom roho okna na bielu ikonku s čiernou dvojšípkou a automaticky sa obraz roztiahne. Následne je možné obraz spätne zmenšiť.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne