Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

27. 05. 2024, meniny má: Iveta

Nová Polhora

Úradná tabuľa

08. 02. 2023

O Z N Á M E N I E o verejnom prerokovaní návrhu „ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE Nová Polhora – Zmeny a doplnky č.04“

Príloha | Územný plán

Konanie ukončené.

11. 05. 2018

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE NOVÁ POLHORA ‐ ZMENY A DOPLNKY č.03 OZNÁMENIE O PREROKOVANÍ lokalita č.2 Povrazy a podlokalita č. 2.1 – zmena dopravného riešenia a zmena funkcie

Príloha | Územný plán

Konanie ukončené.

28. 07. 2015

Obec Nová Polhora zabezpečuje podľa §30 stavebného zákona obstarávanie „ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE NOVÁ POLHORA – ZMENY A DOPLNKY 02“ ≈ Obec Nová Polhora má spracovaný Územný plán obce, ktorý bol schválený Obecným zastupiteľstvom v roku 2010. V súčasnosti vznikla potreba doplniť schválenú koncepciu rozvoja obce obstaraním zmien a doplnkov č.02 Územného plánu obce. Obec Nová Polhora o z n a m u j e v e r e j n o s t i

začatie verejného prerokovania „Územného plánu obce Nová Polhora – zmeny a doplnky 02“. Prerokovanie dokumentácie, s odborným výkladom spracovateľa, sa uskutoční dňa 11. augusta 2015 o 13,30 hod. v Kultúrnom dome obce Nová Polhora.

Príloha | Územný plán

Konanie ukončené.

Nová Polhora

Štát

Slovensko

Kraj

Košický

Okres

Košice - okolie

Prvá písomná zmienka

1954

Rozloha

207 ha

Počet obyvateľov

414

Starosta

Anton Šimčák

E-mail

obecnovapolhora@netkos…

Web

obecnovapolhora@netkos…

Zdroj informácií

E-Obce

Reality

Top Reality
Reality Nová Polhora

Reality Nová Polhora na Reality.pro

Nová Polhora

Nová Polhora

Obec leží v urbanizačnom priestore krajských miest Košice a Prešov a na hlavnej sídelnej rozvojovej osi Košice – Prešov, v ktorej záväzná časť územného plánu VÚC Košického kraja stanovuje vytvárať územno-technické podmienky pre rozvoj osídlenia. Obec má teda značný rozvojový potenciál pre bývanie, výrobu a podnikateľské aktivity, ktorý je navyše podporený polohou na diaľnici D–1, rýchlostnej ceste R-2 a ceste III.tr.

Územný plán obce - Zmeny a doplnky 04

SCHVAĽOVACÍ ORGÁN: OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO NOVÁ POLHORA ČÍSLO UZNESENIA: 60/2023 DÁTUM SCHVÁLENIA: 21.08.2023

7. 2. 2023 | Spracovateľ: Architektonické štúdio Atrium s.r.o. | Poverený obstarávateľ: Ing. Ľudmila Sekeráková | viac

Územný plán obce - Zmeny a doplnky 03

SCHVAĽOVACÍ ORGÁN: OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO NOVÁ POLHORA ČÍSLO UZNESENIA: 46/2018 DÁTUM SCHVÁLENIA: 26.07.2018 ZÁVÄZNÁ ČASŤ VYHLÁSENÁ VZN č.01/2018

11. 10. 2016 | Spracovateľ: Architektonické štúdio Atrium s.r.o. | Poverený obstarávateľ: Ing. arch. Jozef Macko | viac

Územný plán obce - Zmeny a doplnky 02

SCHVAĽOVACÍ ORGÁN: OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO NOVÁ POLHORA, ČÍSLO UZNESENIA: 8/2016, DÁTUM SCHVÁLENIA: 28.01.2016, ZÁVÄZNÁ ČASŤ VYHLÁSENÁ VZN č.: 03/2016

28. 7. 2015 | Spracovateľ: Architektonické štúdio Atrium s.r.o. | Poverený obstarávateľ: Ing. arch. Agnesa Hoppanová | viac

Územný plán obce - Zmeny a doplnky 01

SCHVAĽOVACÍ ORGÁN: ZASTUPITEĽSTVO OBCE NOVÁ POLHORA, ČÍSLO UZNESENIA POTVRDZUJÚCEHO PLATNOSŤ ZaD ÚPN-O: 73/2013, ZÁVÄZNÁ ČASŤ VYHLÁSENÁ VZN č.: 01/2013, UZNESENÍM ČÍSLO: 73/2013, DÁTUM SCHVÁLENIA: 29.11.2013

25. 4. 2013 | Spracovateľ: Architektonické štúdio Atrium s.r.o. | Poverený obstarávateľ: Ing. arch. Agnesa Hoppanová | viac

Územný plán obce - Čistopis

Schválený územný plán obce Nová Polhora obecným zastupiteľstvom dňa 9.9.2010 uznesením čislo 48/2010.
Záväzná časť vyhlásená vo VZN 1/2010.

18. 9. 2010 | Spracovateľ: Architektonické štúdio Atrium s.r.o. | Poverený obstarávateľ: Ing. arch. Jozef Macko | viac

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne