Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

620 územných plánov

946 článkov

4805 fotografií

online návštevníkov

04. 07. 2022, meniny má: Prokop

Košice - Barca - Mestská časť

Košice - Barca - Mestská časť

Návrat

December 2009

Obstarávateľ

Košice - Barca

Spracovateľ

SpracovateľARKA, s. r. o.

Počet zobrazení

47950

Pridané

7. 3. 2010

Vložil

administrátor

Energetika

Na základe podnetu samosprávy MČ Barca na spracovanie doplnku územného plánu na území južne, západne a východne od zastavaného územia sa obstarávateľ rozhodol pre spracovanie overovacej urbanistickej štúdie, ktorá by zhodnotila možnosti celého disponibilného územia a podmienky jeho zástavby. Na základe zapracovania pripomienok z prerokovania bude spracovaný doplnok územného plánu zóny Barca. Hlavným cieľom štúdie je doriešiť možnosti dopravného napojenia na jadrové mesto, systém MHD, koncepciu inžinierskych sietí a navrhnúť funkčné využitie a formy zástavby pri rešpektovaní prírodných daností a požiadaviek na kvalitné životné prostredie.

Riešené územie zaberá plochy juhozápadne od zastavaného územia Barce. Zo západu je ohraničené Priemyselným parkom Pereš a záujmovým územím letiska, zo severu hranicou zastavaného územia, z východu a juhu katastrálnou hranicou Barce. Širšie vzťahy dokumentujú väzby na nadradenú komunikačnú sieť, nadradené inžinierske siete a na urbanistickú štruktúru mesta.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne