Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

19. 05. 2024, meniny má: Gertrúda

Košice - Vyšné Opátske - Mestská časť

Štát

Slovensko

Kraj

Košický

Okres

Košice IV

Prvá písomná zmienka

1344

Rozloha

419 ha

Počet obyvateľov

1634

Starosta

Ing. Viktor Mikluš

E-mail

starosta@opatske.kosic…

Web

starosta@opatske.kosic…

Zdroj informácií

E-Obce

Reality

Top Reality

Reality Košice - Vyšné Opátske - Mestská časť na Reality.pro

Fotogaléria

Košice - Vyšné Opátske - Mestská časťKošice - Vyšné Opátske - Mestská časť 

Košice - Vyšné Opátske - Mestská časť

Košice - Vyšné Opátske - Mestská časť

Pôvodná historická obec Vyšné Opátske vznikla vyčlenením časti územia vo vlastníctve opátstva z katastra obce Krásna nad Hornádom. Prvá písomná zmienka pochádza z r. 1344. Počas svojej histórie prešla viacerými zmenami názvu, v r 1424 Apáthi, v r. 1731 Felsó Apáthi, neskôr Szilvásapati (Slivné Opátske). Z obdobia posledne uvedeného názvu (1775) pochádza aj erb mestskej časti, ktorý znázorňuje polo divokú guľatoplodú slivku.

Viac

Územný plán zóny - Urbanistická štúdia

UŠ je spracovaná na základe vybranej predchádzajúcej UŠ z vypracovaných alternatívnych návrhov daného územia a jej dopracovaní po zohľadnení posudkov, pripomienok a záverov z prerokovaní a posúdení predchádzajúcich alternatívnych riešení urbanistických štúdii. UŠ je spracovaná na základe zadania a to hlavne v otázkach dopravy a napojenia mesta a riešeného územia na nadradený dopravný systém, rýchlostnú komunikáciu R2 resp. diaľnicu D1. UŠ rieši špecifické územnotechnické, urbanistické a architektonické problémy v riešenom území, súvisiacich s využitím časti riešeného územia pre prípravu realizácie bytovej a polyfunkčnej zástavby. Je riešená v území ktoré podľa doteraz platného ÚPN HSA Košice je formou územných rezerv plánované pre rozvoj bývania, občianskej vybavenosti, polyfunkčnej zástavby a dopravnej a technickej infraštruktúry. Cieľom UŠ je využitie riešeného územia vo vzťahu k platnej ÚPD a k známym a uvažovaným rozvojovým zámerom v tomto území s vymedzením nových funkčných plôch občianskej vybavenosti, športu, rekreácie a bývania v novom sídelnom útvare. Taktiež optimalizuje budúce funkčno – prevádzkovej štruktury nového mesta a jeho vyváženého zapojenia do organizmu krajiny a obce. UŠ bude tvoriť podklad pre vypracovania zmien a doplnkov platnej ÚPD – ÚPN HSA Košice, týkajúce sa následne podrobne riešenej časti riešeného územia pre pripravovaný investičný zámer.

18. 5. 2011 | Spracovateľ: ADF | Poverený obstarávateľ: Ing. arch. Jozef Macko | viac

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne