Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

612 územných plánov

946 článkov

4805 fotografií

online návštevníkov

28. 07. 2021, meniny má: Krištof

Košice - Vyšné Opátske - Mestská časť

Košice - Vyšné Opátske - Mestská časť

Návrat

september 2008

Obstarávateľ

mesto Košice

Spracovateľ

SpracovateľADF, Ing.Mgr.art Jaroslav Král

Poverený obstarávateľ

Poverený obstarávateľIng. arch. Jozef Macko

Počet zobrazení

24082

Pridané

18. 5. 2011

Vložil

VložilPeter Bodnár

UŠ je spracovaná na základe vybranej predchádzajúcej UŠ z vypracovaných alternatívnych návrhov daného územia a jej dopracovaní po zohľadnení posudkov, pripomienok a záverov z prerokovaní a posúdení predchádzajúcich alternatívnych riešení urbanistických štúdii. UŠ je spracovaná na základe zadania a to hlavne v otázkach dopravy a napojenia mesta a riešeného územia na nadradený dopravný systém, rýchlostnú komunikáciu R2 resp. diaľnicu D1. UŠ rieši špecifické územnotechnické, urbanistické a architektonické problémy v riešenom území, súvisiacich s využitím časti riešeného územia pre prípravu realizácie bytovej a polyfunkčnej zástavby. Je riešená v území ktoré podľa doteraz platného ÚPN HSA Košice je formou územných rezerv plánované pre rozvoj bývania, občianskej vybavenosti, polyfunkčnej zástavby a dopravnej a technickej infraštruktúry. Cieľom UŠ je využitie riešeného územia vo vzťahu k platnej ÚPD a k známym a uvažovaným rozvojovým zámerom v tomto území s vymedzením nových funkčných plôch občianskej vybavenosti, športu, rekreácie a bývania v novom sídelnom útvare. Taktiež optimalizuje budúce funkčno – prevádzkovej štruktury nového mesta a jeho vyváženého zapojenia do organizmu krajiny a obce. UŠ bude tvoriť podklad pre vypracovania zmien a doplnkov platnej ÚPD – ÚPN HSA Košice, týkajúce sa následne podrobne riešenej časti riešeného územia pre pripravovaný investičný zámer.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne