Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

21. 05. 2024, meniny má: Zina

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Výmenníky SPOTS

vymeniky.jpg

Jedným z novodobých problémov Košíc sú zastarané a nevyužívané budovy sídlisk (brownfield). Patria k nim aj objekty výmenníkových staníc, ktoré boli postavené v 60-tych a 70-tych rokoch 20.stor. Výhodná poloha objektov umožňuje ich využitie nielen na komerčné účely, ale aj na kultúrno-umelecké aktivity miestnej komunity a občianskych združení a iniciatív.

Jedným z novodobých problémov Košíc sú zastarané a nevyužívané budovy sídlisk. Patria k nim aj objekty výmenníkových staníc, ktoré boli postavené v 60-tych a 70-tych rokoch 20.stor. Tie slúžili na prívod teplej úžitkovej vody na sídliská. Technológia výmenníkových staníc sa od konca 90. rokov nahradila novými technológiami. Objekty výmenníkových staníc boli preto úplne alebo čiastočne vyprázdnené, v súčasnosti sú nevyužívané a začínajú chátrať. Výhodná poloha objektov umožňuje ich využitie na komerčné účely – obchody, služby (brownfield). Ponúka sa tu však aj možnosť vytvorenia malých kultúrnych centier, ktoré budú otvorené najmä pre miestnu kultúru a umenie. Výmenníkové stanice sa stanú miestom pre nové nápady, sebarealizáciu a relax, záujmové činnosti a stretávanie sa prevažne miestnej komunity. Bývalé výmenníky tepla tak vytvoria kultúrnu sieť na sídliskách, ktorá bude prepojená s centrom mesta. V projekte Interface EHMK 2013 patria SPOTS popri Kasárňach/Kulturpark a Bani-Bankov, k jedným z hlavných pilierov kandidatúry mesta Košice.

Environmentálny rozmer

Jedným z ďalších zámerov je úprava širšieho okolia výmenníkov a tým oživenie a skvalitnenie verejného priestoru sídlisk. Okrem aktívneho zapájania sa miestnych obyvateľov do kultúrno-umeleckého života miesta, kladie projekt dôraz na environmentálne témy. Cieľom je vytvoriť zdravé, hodnotné a trvalo udržateľné prostredie pre obyvateľov.

Pilotná fáza

vymeniky.jpg

V súčasnosti je k dispozícii 7 objektov výmenníkových staníc (v Košiciach je ich 156). Očakávané tempo modernizácie je 5 technologických objektov ročne. Pre projekt prvého výmenníka na sídlisku Terasa boli oslovené dve občianske združenia – OZ Pectus a OZ Centrum komunitného rozvoja. Tie budú spolu s kanceláriou EHMK 2013 vytvárať kultúrny program pre SPOTs a zabezpečia dodržanie cieľov projektu. Do realizácie, navrhovania a plánovania aktivít budú zapojení aj obyvatelia miestnej komunity, ďalej formálne a neformálne skupiny, či mimovládne organizácie.

Ži na svojom sídlisku!

V rámci pilotnej fázy tohto projektu pripravilo združenie Pectus letné tvorivé dielne pre deti a mládež. Sídliskové príšerky je prvý z workshopov, ktorý sa uskutoční už 12.8. 2008 (utorok) o 14.00 hod. pred výmenníkom na Ružínskej ulici. Vítaní sú všetci, ktorých zaujíma komiks, grafiti alebo street-art. Pod vedením mladého výtvarníka Rada Repického, vznikne kolektívne a originálne výtvarné dielo priamo na ošumelej fasáde tepelného výmenníka. Prebehne súťaž o najkrajšiu sídliskovú príšerku, večer napokon spríjemní košická kultová formácia Zvončeky. Program tvorivých dielní bude pokračovať akciou Kongo-Bongo, ktorá sa uskutoční v rovnakých priestoroch 14.8. 2008 (štvrtok) o 14.00 hod. Workshop pod vedením skúsených hudobníkov Rada Zeleňáka, Martina Skubana a textára Dalimíra Stana je určený pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť skladať pesničky a naučiť sa hrať na africké kongá. Účastníci workshopu si tak budú môcť zahrať skladby, ktoré vytvorili, spolu s kapelou profesionálnych hudobníkov. Cieľom týchto stretnutí je motivovať mladých ľudí k tvorivosti a vyvolať v nich aktívny záujem o kultúrne dianie na vlastnom sídlisku.

OZ Pectus je aktívne v oblasti literatúry a umenia, zaoberá sa vydavateľskou činnosťou. V poslednej dobe realizuje aj projekty s presahmi do oblasti intermédií, súčasného výtvarného umenia a hudby. V roku 2007 vytvorili členovia Pectus, v rámci kandidatúry mesta Košice na Európske hlavné mesto kultúry 2013, unikátny internetový portál pre interaktívne písanú poéziu. Združenie Pectus komunikuje s viacerými umeleckými občianskymi združeniami a spolkami doma i v zahraničí, aktívne sa zapája do tvorby a realizácií spoločných projektov.

OZ Centrum komunitného rozvoja je mimovládna organizácia, ktorá svojimi aktivitami a projektmi vytvára podmienky pre to, aby sa ľudia v mestách – najmä tí, ktorí žijú na veľkokapacitných sídliskách, alebo v rómskych komunitách, či v inak znevýhodnených lokalitách – mohli aktívne podieľať na svojom sociálnom, ekonomickom a kultúrnom rozvoji. Ľudia z komunít sú schopní najpresnejšie pomenovať jej silné a slabé stránky, príležitosti a ohrozenia. Sú najlepšími odborníkmi aj realizátormi procesov udržateľného rozvoja. Dokážu vytrvalo hľadať možnosti, iniciovať pozitívne zmeny, spájať sily, budovať formálne aj neformálne siete.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené | DB: 64 | T: 0.538566

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne