Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

13. 04. 2024, meniny má: Aleš

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions
RSS

Články (Urbanizmus a územné plánovanie)

Nové výzvy programu ESPON

espon-logo.png

Medzinárodný výskumný program v oblasti priestorového plánovania Espon 2013, čiastočne financovaný z fondov Európskej únie, pripravuje ďalšie výzvy na predkladanie návrhov na projekty.

24. 05. 2010 | Zdroj: Urbanita | Autor: urbanita | Komentárov: 0 | Zobrazené: 17958× | viac

ESPON - Program pre harmonický rozvoj Európy

espon2.jpg

Jedným z najvážnejších problémov rozvoja európskych krajín je územná súdržnosť a harmonický rozvoj územia. Preto Európska komisia prijala program ESPON 2013 (Európska pozorovacia sieť územného rozvoja a súdržnosti) na podporu rozvoja politík zacielených práve na túto problematiku. Program ESPON (www.espon.eu) poskytne porovnateľné informácie, dôkazy, analýzy a scenáre pre podmienky rozvoja regiónov, miest a väčších území. Tento program je čiastočne financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a jeho dorozumievacím jazykom je angličtina.

13. 05. 2010 | Zdroj: Urbanita | Autor: Ing. arch. Juraj Berdis, PhD. | Komentárov: 0 | Zobrazené: 22027× | viac

Program podpory územného rozvoja obcí a miest

Súťaž Záhorská Bystrica-Dievčí Hrádok pre Immofin Záhorská Bystrica, a. s., od architektov E. Balášovej a K. Baláša 2007

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVRR) podporuje prostredníctvom Programu podpory územného rozvoja obcí a miest spracovanie územnoplánovacej dokumentácie – územných plánov obcí a miest. Ministerstvo poskytuje nenávratnú finančnú pomoc – dotácie. Tieto dotácie financuje MVRR zo svojho rozpočtu podľa schválenej sumy na daný rok. Aké podmienky musí splniť žiadateľ o dotáciu, aby uspel?

11. 05. 2010 | Zdroj: Urbanita | Autor: Bc. Petra Derevencová | Komentárov: 0 | Zobrazené: 28035× | viac

Polycentrický územný rozvoj Slovenska

Polycentrická sídelná štruktúra prímestskej oblasti Prešova, Zdroj: © Eurosense, s. r. o., 2006

Osídlenie a v rámci neho vytvárané sídelné systémy a štruktúry sú priamym odrazom podmienok ich historického vývoja aj aktuálnych hospodárskych, sociálnych a politických podmienok. V ostatnom období sa v urbanistickej teórii hovorí o polycentrickom koncepte osídlenia ako o systéme, ktorý zodpovedá súčasnému ekonomickému a spoločenskému vývoju v krajinách Európy. Preto pri príležitosti 10. konferencie o urbánnom a regionálnom výskume Výboru pre ľudské sídla EHK OSN zabezpečilo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR vypracovanie výskumnej úlohy „Polycentrická koncepcia osídlenia ako nástroj zabezpečenia funkčnej komplexnosti na regionálnej a lokálnej úrovni“. Úlohu spracoval ateliér AUREX a jej úlohou bolo vyhodnotiť osídlenie Slovenska z pohľadu polycentrickej koncepcie tak, ako sa chápe v európskych dokumentoch a výskumných prácach zaoberajúcich sa otázkami tvorby a riadenia rozvoja osídlenia.

07. 05. 2010 | Zdroj: Urbanita | Autor: Ing. arch. Vojtech Hrdina, PhD. | Komentárov: 0 | Zobrazené: 25056× | viac

Plán Chicaga - Sté výročie urbanistickej vízie, ktorá predurčila dnešnú tvár americkej metropoly

Pohľad na centrum Chicaga.

Architekt Daniel Burnham, ktorý je autorom urbanistickej vízie Plán Chicaga, bol pravdepodobne najúspešnejším americkým manažérom s profesiou architekta. Jeho Plán Chicaga sa stal doteraz najvýznamnejším príkladom urbanistického plánovania veľkého rozsahu v americkej histórii. Dokument prijatý pred sto rokmi určil dnešnú tvár moderného Chicaga. Chicago veľkolepo a s pompou oslavuje svojho architekta – urbanistu. Pozrime sa teda na autora, na dobu, v ktorej jeho plán vznikol, i na dnešnú reflexiu tohto významného diela.

07. 05. 2010 | Zdroj: Urbanita | Autor: Ing. arch. Viera Filová | Komentárov: 0 | Zobrazené: 20501× | viac

Výzvy pre ďalší vývoj územného plánovania na Slovensku

finka.jpg

Európska integrácia a rozšírenie Európskej únie prinášajú mnoho nového nielen novým členským štátom únie, ale sú rovnako výzvou aj pre jej starších členov. Politické, ekonomické a sociálne dosahy týchto procesov sú zrejmé na každom kroku, rozširuje sa konkurenčný priestor, zjednodušuje sa pohyb tovarov, zvyšuje sa mobilita obyvateľov, realizujú sa transnárodné a transkontinentálne infraštrukturálne projekty, zjednocuje sa právne i ekonomické prostredie. Vyostruje sa konkurenčný boj obcí a regiónov v súťaži o investorov prinášajúcich pracovné príležitosti, o obyvateľov, návštevníkov či o prístup k verejnej infraštruktúre. Tento konkurenčný boj je v posledných mesiacoch zostrený pôsobením globálnej celosvetovej krízy. A práve v jej kontexte sa na európskej úrovni čoraz viac diskutuje o úlohe územného plánovania ako súčasti právneho prostredia determinujúceho atraktivitu prostredia pre investície, ale aj socioekonomického prostredia stabilizujúceho investície v prostredí.

07. 05. 2010 | Zdroj: Urbanita | Autor: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. | Komentárov: 0 | Zobrazené: 17831× | viac

Mesto a rieka

mestoarieka1.jpg

Mestá ležia na riekach, pri riekach, na sútokoch riek, väčšinou dvoch, výnimočne troch. Dôvody zakladania miest pri riekach sú dostatočne popísané, rieka bola jeden z hlavných zakladateľských motívov. Rieka bola ťažko prekonateľná prekážka, preto vznikali sídla pri brodoch. Brod sa vyskytuje v názvoch miest vo viacerých jazykoch. Rieka poskytovala dopravu a vodu. Samotná rieka vždy hladko pretekala hranicami, aj keď pri tom menila svoje meno.

20. 02. 2010 | Zdroj: Vydavateľstvo Eurostav | Autor: Prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc. - FA STU Bratislava | Komentárov: 0 | Zobrazené: 24550× | viac

Diskusné fórum o obstarávaní územných plánov. Urbanisti sa stretli v Poprade-Spišskej Sobote

uzemny-plan.jpg

V závere minulého roka zorganizovalo Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie Slovenska pri Spolku architektov Slovenska (ZUÚPS) v Poprade-Spišskej Sobote druhé celoslovenské otvorené diskusné fórum s medzinárodnou účasťou s názvom Obstarávanie územných plánov – poloha spracovateľa, obce a obstarávateľa. Súčasťou podujatia bola vernisáž reinštalovanej výstavy urbanistických prác (po Bratislave a Banskej Bystrici). Výstava bola spojená s vyhodnotením prvého ročníka súťaže aktuálnych urbanistických diel o Cenu ZUÚPS. Popradskej akcie sa zúčastnili predovšetkým zástupcovia štátnej správy a samosprávy na miestnej a regionálnej úrovni i spracovatelia ÚPD.

27. 01. 2010 | Zdroj: urbanita | Autor: RNDr. Juraj Silvan, PhD. | Komentárov: 0 | Zobrazené: 127737× | viac

Svätuplukovo námestie v Nitre. Súťaž ako súčasť tvorby územného plánu

d-nitra-divadlo-jpg.jpg

Mesto Nitra schválilo v roku 2007 územný plán centrálnej mestskej zóny (CMZ), ktorý nechal v regulácii otvorený zložitý urbanistický problém: otázku Svätoplukovho námestia. Aby mesto získalo podnety na diskusiu na uzatvorenie tejto témy, v novembri 2008 vypísalo verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú súťaž. „Hľadáme myšlienku, čo s týmto priestorom. Víťazný návrh by mal slúžiť ako podklad na zmeny a doplnky územného plánu,“ povedal pri vypísaní súťaže Ing. Štefan Lančarič z Útvaru hlavného architekta na Mestskom úrade v Nitre.

17. 01. 2010 | Zdroj: Urbanita | Autor: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. | Komentárov: 0 | Zobrazené: 21332× | viac

Bratislava - Zlaté piesky Urbanistická štúdia rekreačnej zóny mesta

Vizualizácia riešenia

Urbanistická štúdia rekreačnej zóny mesta Bratislava-Zlaté piesky sa obstarávala ako územnoplánovací podklad, ktorý bude pri povoľovaní výstavby na území slúžiť ako podklad na zmenu územného plánu mesta. Preto boli prílohou štúdie aj námety na niektoré zmeny územného plánu mesta v tejto zóne. Mesto schválilo štúdiu v januári tohto roka a v marci ju predstavilo aj na medzinárodnom Veľtrhu nehnuteľností a investičných príležitostí v Cannes.

17. 01. 2010 | Zdroj: Urbanita | Autor: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD | Komentárov: 0 | Zobrazené: 33478× | viac

Stránka: 1 2 3 … 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne