Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

622 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

03. 10. 2023, meniny má: Stela

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

ESPON - Program pre harmonický rozvoj Európy

espon2.jpg

Jedným z najvážnejších problémov rozvoja európskych krajín je územná súdržnosť a harmonický rozvoj územia. Preto Európska komisia prijala program ESPON 2013 (Európska pozorovacia sieť územného rozvoja a súdržnosti) na podporu rozvoja politík zacielených práve na túto problematiku. Program ESPON (www.espon.eu) poskytne porovnateľné informácie, dôkazy, analýzy a scenáre pre podmienky rozvoja regiónov, miest a väčších území. Tento program je čiastočne financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a jeho dorozumievacím jazykom je angličtina.

Program ESPON je jedným z programov Cieľa 3 nazvaného Európska územná spolupráca v období rokov 2007 až 2013. Tento program nadväzuje na operačný program ESPON 2006 a jeho cieľom je podporiť výskum v oblasti územného plánovania a regionálneho rozvoja. Zabezpečuje porovnateľné informácie, doklady, analýzy a scenáre týkajúce sa rámcových podmienok na rozvoj regiónu a väčších územných celkov.

Miestne zastupiteľstvá, ktoré sa snažia o rozvoj svojho regiónu, potrebujú dôkazy a porovnateľné informácie o dlhodobom smerovaní a výhľadoch do budúcnosti. Tie im sprostredkujú hodnotný náhľad, ako by sa región mohol meniť, a možnosť porovnať informácie o regionálnom rozvoji s ostatnými regiónmi. Vďaka týmto informáciám sa dajú objaviť nové potenciály rozvoja a skryté silné stránky území, ktoré otvárajú cestu k ďalším alternatívam rozvoja. Cieľové skupiny, pre ktoré sú určené výsledky projektov aplikovaného výskumu, sú orgány na všetkých úrovniach verejnej správy, takisto ako verejné univerzity, výskumné ústavy a ďalší potenciálni prijímatelia.
Zo Slovenska sa v minulosti uchádzalo o granty na výskum z tohto programu len málo inštitúcií, čo je z hľadiska možností a príležitostí, ktoré program ESPON ponúka, veľká škoda.

Miera pôrodnosti, Zdroj: Atlas ESPON

Miera pôrodnosti, Zdroj: Atlas ESPON

Na programe ESPON 2013 sa v súčasnosti podieľa nielen všetkých 27 krajín Európskej únie, ale aj Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko. Aj ďalšie európske krajiny a Turecko, figurujúce ako kandidátske krajiny Európskej únie, vyjadrili záujem zapojiť sa v budúcnosti do tohto programu. Rozpočet pre program ESPON 2013 je viac ako 47 miliónov eur. Program je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (European Regional Development Fund – ERDF) a príspevkov členských a partnerských štátov. Ďalšie informácie, ako aj poznatky zo všetkých ukončených výskumov sa dajú získať vo forme záverečných správ a publikácií bezplatne na internetovej stránke www.espon.eu. Program tak môže využiť skutočne široký okruh používateľov pracujúcich s informáciami a dátami o európskych regiónoch.

Jednou zo zaujímavých publikácií je Atlas ESPON. Poskytuje súhrnný a porovnateľný prehľad zistení z projektov programu ESPON. Výsledky sú tematicky zhrnuté do máp, čo umožňuje hlbšie preniknutie až k základným informáciám. Ako kontaktné miesto programu ESPON pre Slovensko určilo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR URBION – Inštitút urbanizmu a územného plánovania, pričom ministerstvo funguje ako národný koordinátor. Kontaktné miesto slúži na informovanie o pripravovaných výskumných projektoch, v ktorých môže figurovať aj ako výskumný partner, a okrem toho sa stará o rozširovanie poznatkov z ukončených výskumov. Národné kontaktné miesto sa zúčastňuje i na medzinárodných stretnutiach kontaktných miest. Najbližšie sa bude konať v decembri 2009 v Malmö, kde sa predstavia aj práve prebiehajúce výskumné projekty.

ESPON – Program for the harmonious development of Europe

One of the greatest problems in the development of European countries is the territorial integrity and harmonious development of the territory. Therefore the European Commission adopted the program ESPON 2013 (European observation network for territorial development and cohesion) for the support of the development of policies focused on this issue. The ESPON program provides comparable information, surveys, analyses and scenarios for the conditions of the development of regions, towns, and larger territories. This program is partially funded from the European Regional Development Fund, and its language of communication is English.

Tento článok časopisu Urbanita si môžete prečítať v pôvodnej forme tu.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené | DB: 64 | T: 0.490961

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne