Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

23. 05. 2024, meniny má: Želmíra

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions
RSS

Články (Regionálny rozvoj a investície)

Pozvánka: "Konferencia o obnove vidieka"

pozvankanaobnovuvidieka.jpg

Katedra architektúry Stavebnej fakulty STU v Bratislave organizuje jubilejnú desiatu medzinárodnú konferenciu na tému Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka, ktorá sa uskutoční 25. mája 2011 v budove Stavebnej fakulty na Ulici Radlinského 11 v Bratislave. Podrobné informácie nájdete v prílohách a na oficiálnych stránkach SvF STU.

01. 04. 2011 | Zdroj: Urbanita | Autor: Ing.arch.Juraj Berdis,PhD. | Komentárov: 0 | Zobrazené: 19822× | viac

Udržateľná architektúra

udrzatelnaarchitektura01.jpg

Vráťme sa „ku koreňom“ – Sustainability v anglickom pôvode znamená… všeobecne: schopnosť – vlastnosť pokračovať, konkrétne: spôsob využívania, ktorý nespôsobuje environmentálne škody. V slovenských podmienkach: „Trvalo udržateľným rozvojom sa rozumie cielený, dlhodobý (priebežný), komplexný a synergický proces, ovplyvňujúci podmienky a všetky aspekty života (kultúrne, sociálne, ekonomické, environmentálne a inštitucionálne), na všetkých úrovniach (lokálnej, regionálnej, globálnej) a smerujúci k takému funkčnému modelu určitého spoločenstva (miestnej a regionálnej komunity, krajiny, medzinárodného spoločenstva), ktorý kvalitne uspokojuje biologické, materiálne, duchovné a sociálne potreby a záujmy ľudí, pričom eliminuje alebo výrazne obmedzuje zásahy ohrozujúce, poškodzujúce alebo ničiace podmienky a formy života, nezaťažuje krajinu nad únosnú mieru, rozumne využíva jej zdroje a chráni kultúrne a prírodné dedičstvo.“

28. 03. 2011 | Zdroj: Vydavateľstvo Eurostav s.r.o | Autor: prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc., Ing. arch. Lukáš Šíp | Komentárov: 0 | Zobrazené: 14822× | viac

Bratislava – najmodernejšia metropola strednej Európy? - 7.diel

historiabratislavy1diel06.jpg

Vyššie som predstavil projekty, týkajúce sa najbližších rokov. Poznáme ich detaily, v zásade presne aj dátumy začatia či ukončenia výstavby a vieme aj posúdiť ich realizovateľnosť. Teraz sa však dostávame k dlhodobejším plánom , pri ktorých môžeme iba predpokladať a v ničom si nemôžeme byť istí. Ide väčšinou o rozsiahle zámery premeny celých lokalít.

28. 03. 2011 | Zdroj: publikácia autora | Autor: Adrian Gubčo | Komentárov: 0 | Zobrazené: 31083× | viac

Pozitíva a negatíva bytovej výstavby v uplynulom desaťročí

pozitivaanegativabyvania01.jpg

Bývanie patrí medzi základné ľudské potreby, je taktiež úzko spojené s kvalitou života a právo na život je základným ľudským právom. Bývanie v určitej lokalite je vždy zviazané s pracovnými, vzdelávacími a inými príležitosťami, takže bytový deficit v jednej lokalite je možno len veľmi ťažko riešiť prostredníctvom prebytku bytov v inej lokalite. Možno povedať, že byt je drahým tovarom dlhodobej spotreby, investície do bývania patria k najväčším investíciám domácností.

22. 03. 2011 | Zdroj: Vydavateľstvo EuroStav, s.r.o. | Autor: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. | Komentárov: 0 | Zobrazené: 22896× | viac

Bratislava – najmodernejšia metropola strednej Európy? - 6.diel

historiabratislavy1diel06.jpg

Popri nábrežiach a CBD ide o ďalšiu lokalitu, ktorú očakávajú zmeny nadmestského významu. Petržalka bola budovaná počas socializmu a aj na tie časy s nedostatočnou OV, ktorá nemôže naplniť súčasné potreby v žiadnom prípade. Táto mestská časť by sa, slovami Václava Havla, dala zjednodušene nazvať ako „nocľaháreň“, resp. „králikáreň.“

21. 03. 2011 | Zdroj: publikácia autora | Autor: Adrian Gubčo | Komentárov: 0 | Zobrazené: 25723× | viac

Vauban: úspešný urbanizmus s minimom automobilov

vaubanuspesny01.jpg

Mesto Freiburg je samo o sebe pojmom pre úspešné územné a dopravné plánovanie. Jeho mestská časť Vauban, ktorá do roku 1992 slúžila Francúzskej armáde ( Vauban bol v 17 storočí francúzsky maršál) sa stala príkladom ako úspešne aplikovať kvalitné zásady urbanizmu pre ľudí.

18. 03. 2011 | Zdroj: Cyklodoprava | Autor: Dávid Varchola | Komentárov: 0 | Zobrazené: 14779× | viac

Špecifiká vidieckych sídiel a územného plánovania

specifikavidieckychsidiel01.jpg

Úroveň obec sa v územnom plánovaní týka širokého typologického spektra sídiel. To by sa malo premietnuť do špecifického prístupu v hmotnoprávnych aj procesnoprávnych otázkach územného plánovania. Kým problematika miest má mnoho spoločných znakov, medzi vidieckymi sídlami – dedinami – je viac špecifických a najmä regionálnych rozdielov.

18. 03. 2011 | Zdroj: Urbanita | Autor: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. | Komentárov: 0 | Zobrazené: 21464× | viac

Výzvy vedomostne založenej spoločnosti pre rozvoj vidieka

vyzvyvedomostne02.jpg

Regióny s dominantne vidieckym charakterom pokrývajú polovicu Európy a žije v nich približne pätina populácie.1 Na Slovensku má podľa definície EUROSTAT-u vidiecky charakter 80 % územia a žije na ňom 48 % obyvateľstva.2 Preto je prirodzené, že sa k rozvoju vidieka ako priorite rozvoja deklaratívne hlásia všetky úrovne politiky – od európskej cez štátnu až po regionálnu úroveň. Na strane druhej je v tomto kontexte nepochopiteľné, ako málo sa zamýšľame nad premenami, ktoré vidieckemu osídleniu prinesie budúci rozvoj vedomostne založenej spoločnosti. Územný rozvoj vidieckych sídiel je navyše oblasťou, v ktorej sa naplno demonštruje kvalita a koordinovanosť riadiacej praxe na všetkých rozhodovacích úrovniach a vo všetkých aspektoch rozvoja – ekologických, ekonomických, technologických či sociálnych.

17. 03. 2011 | Zdroj: Urbanita | Autor: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. | Komentárov: 0 | Zobrazené: 22054× | viac

Bratislava a regióny v perspektíve dopravného rozvoja

bratislavaaregionyvperspektive01.jpg

Rozvoj Slovenska si možno len ťažko si predstaviť bez budovania koncepčnej a kvalitnej dopravnej infraštruktúry, ktoré sa nekončí len diaľnicami a rýchlostnými cestami. Všetky problémy treba riešiť komplexne, nie izolovane, na čo je potrebná podrobná projektová dokumentácia. Na takomto závere z úst výkonného riaditeľa Asociácie PPP Michala Považana sa zhodli účastníci dvojpanelovej konferencie Fórum o doprave: Bratislava a regióny, ktorú začiatkom tohto týždňa zorganizoval internetový časopis Stavebné fórum.sk v bratislavskom Apollo Hoteli. Na podujatí odznelo kvantum známych aj nových informácií, ktoré obohatili rozsiahlu mozaiku faktov a čísiel o takom komplikovanom, no pre národné hospodárstvo až fatálne dôležitom odvetví, akým doprava bezpochyby je.

15. 03. 2011 | Zdroj: Stavebné fórum.sk | Autor: Juraj Pokorný | Komentárov: 0 | Zobrazené: 21068× | viac

Trendy v urbanizme a v územnom plánovaní sa prejavili aj vo víťazných projektoch ECTP

trendyvurbanizme01.jpg

Koncom roka 2010 sa vyhlásili výsledky 8. ročníka Európskej súťaže o najlepší projekt v oblasti urbanizmu a priestorového plánovania; ECTP-CEU – Európskej rady urbanistov a priestorových plánovačov. Analýzou víťazných projektov sa dajú vyvodiť mnohé súčasné trendy v oblasti urbanizmu a územného plánovania v Európe. Urbanizmus a územné plánovanie nadobúda vo svete čoraz väčší význam. V mnohých európskych krajinách hovoria už dnes o renesancii týchto disciplín, ktoré sú významným prínosom predovšetkým pri realizácii obnovy, resp. regenerácii miest a ďalších urbanizovaných území, pri podpore súťaživosti v území, rozvoji územnej súdržnosti (kohézii) a spolupráce. Zohrávajú tiež kľúčovú úlohu pri manažmente problémov, súvisiacich s globálnym otepľovaním, potrebou šetrenia spotreby energií a nie v poslednom rade pri riešení problémov sociálnej odlúčenosti.

14. 03. 2011 | Zdroj: Urbanita | Autor: RNDr. Juraj Silvan, PhD | Komentárov: 0 | Zobrazené: 23075× | viac

Stránka: 1 2 3 … 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne