Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

624 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

01. 12. 2023, meniny má: Edmund

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions
RSS

Články (Brownfieldy)

Hnedé parky pod Tatrami

hnede-parky-tatry-1.jpg

Mesto či obec je živý organizmus, ktorý vzniká, žije, mení sa, rastie a zaniká. Vždy sa snaží dostať do stavu stability, pretože vtedy mu stačí na jeho existenciu a plynulý chod vydať najmenšie množstvo zdrojov a energie. Pôsobením viacerých vonkajších aj vnútorných faktorov dochádza k potrebe intervencie do tohto stabilného chodu, aby došlo k rastu, optimalizácii a ďalšiemu rozvoju štruktúry. Každý zásah znamená zmenu, ktorá spôsobuje v území jeho čiastočnú destabilizáciu, narušuje zabehané vzťahy a vzápätí vytvára nové väzby, preskupuje gravitačné jadrá a tvorí medzi nimi nové vzťahy. Pozrime sa na tri prípady revitalizácie brownfieldov na území regiónu Poprad-Tatry na západnom Spiši, ktoré sa líšia v tom, či zachovávajú pôvodnú funkciu alebo ju menia, ale aj v miere stavebných zásahov do pôvodnej štruktúry.

16. 12. 2011 | Zdroj: Urbanita | Autor: Ing. arch. Martin Baloga, PhD. | Komentárov: 0 | Zobrazené: 15603× | viac

Revitalizácia High Line v New Yorku

revitalizacia-ny-1.jpg

High Line je výsledkom synergie mnohých pozitívnych síl, ktoré sa stretli v dnes už známom newyorskom projekte. Citlivý urbanistický a architektonický zásah prakticky zrecykloval 2,5-kilometrový úsek opustenej nadzemnej dráhy na park s promenádou „vznášajúcou“ sa deväť metrov nad zemou a umožňujúcou návštevníkom zažiť dolný Manhattan doslova z novej perspektívy. Obchodnou značkou projektu sa stal atraktívny dizajn originálnych prvkov a mobiliára, ktorý rezonuje s krajinárskymi úpravami inšpirovanými pôvodnou náletovou zeleňou.

15. 12. 2011 | Zdroj: Urbanita | Autor: Ing. arch. MArch. Jan Kristek | Komentárov: 0 | Zobrazené: 14461× | viac

Príklady revitalizácie postihnutých urbánnych území

revitaliz-urban-uzemi-1.jpg

Mnoho rokov sa v zahraničí ani na Slovensku nevenovala brownfieldom dostatočná pozornosť. Avšak environmentálne problémy, nedostatok voľných plôch a stupňujúce sa požiadavky na funkčnú integráciu všetkých území v rámci mesta či obce vedú k tomu, že sa problematike rehabilitácie a regenerácie postihnutých území venuje vo svete a osobitne v krajinách Európskej únie čoraz väčšia pozornosť. Napriek finančnej a časovej náročnosti tohto procesu zahraničná prax ukazuje, že zhodnotenie brownfieldov môže prekonať všetky súčasné očakávania. Potenciály a možnosti ich využitia sa stávajú často dôležitou konkurenčnou výhodou mesta alebo obce v celoeurópskej konkurenčnej súťaži o investície, obyvateľov či návštevníkov.

14. 12. 2011 | Zdroj: Urbanita | Autor: Ing. Ľubomír Jamečný | Komentárov: 0 | Zobrazené: 16442× | viac

Brownfieldy vo vidieckej krajine

brownfield-vidieck-krajiny-1.jpg

Poľnohospodárstvo tvorilo primárny sektor výroby, základ ekonomického fungovania vidieka. Zmena charakteru hospodárskych vzťahov vyvolaná spločensko-politickými zmenami a technickým a technologickým pokrokom vniesla do prostredia dovtedy konzervatívneho vidieka zásadný prevrat. Poľnohospodárska výroba sa výrazne utlmila, pracovné príležitosti rapídne ubudli, budovy a zariadenia sa v mnohých obciach prestali úplne využívať a začali pustnúť. Ak počas plnej prevádzky nie vždy poľnohospodárske objekty zapadali do koloritu krajiny, v stave devastácie sa stali jej nevypočítateľnou záťažou. Revitalizácia a prinavrátenie hospodárskej hodnoty poľnohospodárskym dvorom, objektom a stavbám je dlhodobým, pre obec často priveľmi náročným procesom. Systémový prístup a pozitívne príklady môžu naznačiť, ako postupovať, aby sa záťaž obce premenila na jej konkurenčnú výhodu.

13. 12. 2011 | Zdroj: Urbanita | Autor: Ing. Anna Holmanová, CSc. | Komentárov: 0 | Zobrazené: 25875× | viac

Kultúrne dimenzie brownfieldov

kulturne-dimenzie-brownfieldov-1.jpg

Brownfieldy sú široká, obsahovo zložitá a významovo vrstevnatá téma. Okrem ekonomických a ekologických faktorov v nej pôsobia fenomény z celého spektra spoločenského života – technické, sociálne, kultúrne, a to s výrazne polarizovanými hodnotovými kapacitami. K faktorom, ktoré sa v súvislosti s riešením problematiky brownfieldov veľmi často bagatelizujú až prehliadajú, patria ich kultúrne dimenzie. Ktoré to sú a ako ich v brownfieldoch vhodne zachovať?

12. 12. 2011 | Zdroj: Urbanita | Autor: doc. Ing. Eva Kráľová, PhD. | Komentárov: 0 | Zobrazené: 18012× | viac

Environmentálne záťaže pomôže vyriešiť nový zákon

env-zataze-novy-zakon.jpg

Revitalizácia brownfieldov láka investorov často menej, ako stavať „na zelenej lúke“. Mnohé brownfieldy si nedokážu nájsť nové uplatnenie aj preto, že investor má niekedy opodstatnené, niekedy však aj zbytočne prehnané obavy zo zvýšených nákladov súvisiacich s likvidáciou environmentálnych záťaží z predchádzajúceho využívania pozemkov, ktoré spôsobujú kontamináciu pôdy, horninového prostredia a podzemných vôd. Aj na odstránenie envirozáťaží sú však účinné legislatívne nástroje a Štátny program sanácie environmentálnych záťaží.

09. 12. 2011 | Zdroj: Urbanita | Autor: RNDr. Želmíra Greifová | Komentárov: 0 | Zobrazené: 16052× | viac

Klasifikácia a hodnotenie možností regenerácie brownfieldov

klasif-hod-regeneracie-brownfieldov-1.jpg

Množstvo brownfieldov, ktoré v dôsledku nedostatku financií zostávajú nevyužívané, je zároveň spojených so starými ekologickými záťažami. Investície do ich regenerácie sú spojené s vysokými rizikami a developeri bez presného vyčíslenia nákladov a rizikových faktorov nevedia posúdiť reálnu výnosnosť projektu regenerácie, a preto sa obávajú využívať hnedé plochy a uprednostňujú výstavbu na greenfieldoch.

08. 12. 2011 | Zdroj: Urbanita | Autor: doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD. | Komentárov: 0 | Zobrazené: 16256× | viac

Brownfieldy – aktuálny problém priestorového rozvoja

brownfield-prob-rozvoja-1.jpg

Kľúčovým problémom mnohých brownfieldov je nedostatočná mobilizácia vlastných endogénnych zdrojov, ktoré sú potrebné na štart nového životného cyklu či alternatívneho zhodnotenia územia. Vlastné organizačné, finančné a technologické zdroje často nestačia a takéto územie je odkázané na intervenciu zvonku. Preto treba vytvoriť bázu poznatkov, ale aj organizačný, inštitucionálny a finančný rámec regenerácie brownfieldov, ktorý bude súčasťou komplexných stratégií na zabezpečenie udržateľného rozvoja. Je nevyhnutné zvýšiť povedomie odbornej i laickej verejnosti o potrebe venovať tejto problematike mimoriadnu pozornosť. Aj preto sa jej venuje toto číslo Urbanity. Skúsme sa na úvod zamyslieť, čo sú a ako vznikajú brownfieldy a ako tieto územia revitalizovať tak, aby neboli brzdou, ale naopak impulzom ďalšieho vývoja sídla.

07. 12. 2011 | Zdroj: Urbanita | Autor: prof. Ing. arch. Maroš Finka | Komentárov: 0 | Zobrazené: 16972× | viac

V súťaži na projekt Čulenova zvíťazila Zaha Hadid

zaha1big.jpg

Otázka brownfieldov sa na Slovensku často odsúva na perifériu problémov. Jedna z takýchto opustených lokalít v Bratislave sa však dostala do centra záujmu stredoeurópskej investičnej skupiny Penta Investments. Bývalá priemyselná zóna pri Mlynských Nivách s rozlohou 35 hektárov je jednou z najväčších nevyužitých plôch v centre mesta a predstavuje veľký potenciál pre nové urbanistické riešenia a projekty veľkého formátu. Práve v tejto zóne má pod patronátom Penty na ploche 4 hektárov vzniknúť nová moderná zástavba so zmiešanou funkciou. Medzinárodná architektonická súťaž, ktorú spoločnosť Penta Investments vyhlásila začiatkom roka 2010, však vyvolala vlnu záujmu aj vďaka menu svetoznámej architektky Zahy Hadid. Jej kancelária prišla s riešením, ktoré porotu oslovilo najviac.

11. 10. 2010 | Zdroj: Urbanita | Autor: Anna Salvová | Komentárov: 0 | Zobrazené: 29107× | viac

Bratislava a Košice – majáky ďalšieho developmentu brownfields

image-big.jpg

Diskusné stretnutie časopisu Stavebné fórum.sk, pod názvom Brownfields – stav a budúcnosť využívania na Slovensku prinieslo konečne ucelený informačný blok k problematike, ktorá sa na našich podujatiach objavila síce už viackrát, ale dosiaľ iba fragmentálne. Východiskovými tézami pre aktívnych rečníkov i následnú diskusiu sa stali kategorizácia a prehľad brownfieldov na Slovensku, ich limitujúce faktory, ako aj možnosti zapojenia privátneho sektora a ostatných finančných nástrojov (dotácie, eurofondy, PPP, Sario) do konverzie a redevelopmentu územia.

23. 09. 2010 | Zdroj: Stavebné fórum | Autor: Juraj Pokorný | Komentárov: 0 | Zobrazené: 30978× | viac

Stránka: 1 2 3

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne