Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

620 územných plánov

946 článkov

4805 fotografií

online návštevníkov

08. 08. 2022, meniny má: Oskár

Košice - Krásna - Mestská časť

Košice - Krásna - Mestská časť

Návrat

Apríl 2008

Obstarávateľ

Košice

Spracovateľ

SpracovateľArchitektonické štúdio ATRIUM, s.r.o.

Poverený obstarávateľ

Poverený obstarávateľIng. arch. Ľuboslava Vlčková

Počet zobrazení

75976

Pridané

1. 1. 2009

Vložil

administrátor

Zásobovanie vodou a odkanalizovanie

Dôvodom obstarania Doplnku územného plánu zóny Krásna n/ Hornádom, lok. Na hore II je umožniť nové investície v oblasti bývania, občianskej vybavenosti a rekreácie, vo väzbe na ZaD ÚPN – HSA Košice do r. 2020 a neskôr. . Cieľom je optimalizovanie podmienok bývania, podchytenie ďalších vývojových etáp obytného okrsku Na hore a jeho vyváženého zapojenia do organizmu obce. Doplnok je prezentovaný v nadväznosti na lok. Na hore I a je v súlade so Zadaním Urbanistickej štúdie Krásna – Východné mesto pre spracovanie Zmeny a doplnku ÚPN – HSA Košice a Vyhodnotením pripomienok z prerokovania Doplnku ÚPN-Z Krásna n/H.

Obytná skupina Na hore II je 2. etapou výstavby rozsiahleho obytného okrsku Na hore. Je napojený na obec rozostavanou obslužnou komunikáciou a pešo – jestv. miestnou komunikáciou popri cintoríne. Územie sa poľnohospodársky využíva a je vedené ako orná pôda nízkej kvality BPEJ. Západným okrajom je vedená hranica Stavebnej uzávery (zosuvné územie čiastočne zarastené samonáletom), vyhlásená ObÚŽP Košice IV v r.1991. SV je trasované elektr. vedenie VVN 110 kV s OP 15 m od krajného vodiča.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne