Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

624 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

07. 12. 2023, meniny má: Ambróz

Košice - Krásna - Mestská časť

Košice - Krásna - Mestská časť

Návrat

Apríl 2008

Obstarávateľ

Košice

Spracovateľ

SpracovateľArchitektonické štúdio ATRIUM, s.r.o.

Poverený obstarávateľ

Poverený obstarávateľIng. arch. Ľuboslava Vlčková

Počet zobrazení

80170

Pridané

1. 1. 2009

Vložil

administrátor

Komplexný urbanistický návrh a Návrh dopravy

Dôvodom obstarania Doplnku územného plánu zóny Krásna n/ Hornádom, lok. Na hore II je umožniť nové investície v oblasti bývania, občianskej vybavenosti a rekreácie, vo väzbe na ZaD ÚPN – HSA Košice do r. 2020 a neskôr. . Cieľom je optimalizovanie podmienok bývania, podchytenie ďalších vývojových etáp obytného okrsku Na hore a jeho vyváženého zapojenia do organizmu obce. Doplnok je prezentovaný v nadväznosti na lok. Na hore I a je v súlade so Zadaním Urbanistickej štúdie Krásna – Východné mesto pre spracovanie Zmeny a doplnku ÚPN – HSA Košice a Vyhodnotením pripomienok z prerokovania Doplnku ÚPN-Z Krásna n/H.

Obytná skupina Na hore II je 2. etapou výstavby rozsiahleho obytného okrsku Na hore. Je napojený na obec rozostavanou obslužnou komunikáciou a pešo – jestv. miestnou komunikáciou popri cintoríne. Územie sa poľnohospodársky využíva a je vedené ako orná pôda nízkej kvality BPEJ. Západným okrajom je vedená hranica Stavebnej uzávery (zosuvné územie čiastočne zarastené samonáletom), vyhlásená ObÚŽP Košice IV v r.1991. SV je trasované elektr. vedenie VVN 110 kV s OP 15 m od krajného vodiča.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne