Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4807 fotografií

online návštevníkov

12. 07. 2024, meniny má: Nina

Aktuality

Nový územný plán Mesta Košice

snimka-obrazovky-2024–06–07–085912.png

Do konca septembra 2024 máte možnosť pripomienkovať Návrh nového územného plánu Mesta Košice.

07. 06. 2024 | viac

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions
RSS

Články (Urbanizmus a územné plánovanie)

Stavebný poriadok Kráľovstva českého a súčasný stavebný zákon - Niekoľko inšpiratívnych porovnaní

Obr. 3 Elisabethplatz vo Viedni, kresba tušom. Predstava Otta Wagnera ako súčasť generálneho regulačného plánu Viedne, 1892 – 93, ktorý bol spracovaný v mierke 1 : 2 880 originál má rozmery 29,4×49,7 cm.

V dejinách stavby miest sledujeme dva základné princípy rozvoja – neplánovitý a plánovitý. Neplánovitý vývoj nesie so sebou – a to najmä dnes – riziká vyplývajúce z nekoordinovaného a živelného vývoja. V minulosti však tieto riziká neboli až také veľké ako dnes – mestá a najmä dediny sa aj v takomto prípade vyvíjali na základe historických skúseností vzťahu osídlenia ku krajine alebo na základe zvykových práv, čiže relatívne uvedomelo. Prevažná väčšina miest bola však založená a rozvíjaná vedome a dejiny urbanizmu sú preto zväčša súčasne dejinami stavby miest, ktoré sú nezriedka poučné aj pre dnešok. Jedným zo zaujímavých príkladov môže byť Stavební Řád pro království České, ktorý vydal cisár František Jozef v roku 1889. Je prekvapivo inšpiratívnym zákonom, ktorý môže byť vo viacerých ohľadoch poučný aj pri riešení dnešných urbanistických a územnoplánovacích problémov.

17. 01. 2010 | Zdroj: Urbanita | Autor: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. | Komentárov: 0 | Zobrazené: 18184× | viac

Prečo je dobré poznať dejiny urbanizmu

Novodobá prístavba k pamiatkovo chránenej budove môže byť pri citlivom prístupe postavená aj na kontraste. Moderné riešenie vstupu do Centra národného parku Donau Auen v zámku Orth v Rakúsku.

Rubrika Inšpirácie z dejín, s ktorou sa budete v nasledujúcich číslach Urbanity pravidelne stretávať, si nekladie za cieľ encyklopedicky mapovať dejiny urbanizmu a územného plánovania. Skôr vám chce v každom článku predstaviť jeden zo zaujímavých príkladov z histórie, ktoré sú natoľko nadčasové, že by mohli byt inšpiratívne aj pre dnešnú tvorbu miest a krajiny. V urbanizme a územnom plánovaní sa nielen môžeme, ale zvyčajne aj musíme dať inšpirovať dejinami – napokon, všetky mestá majú svoju históriu, ktorú pri územnom plánovaní nemožno obchádzať. Poznanie dejín stavby miest je poučné pre naše rozhodovanie o ich budúcnosti.

17. 01. 2010 | Zdroj: Urbanita | Autor: prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD. | Komentárov: 0 | Zobrazené: 18712× | viac

Peter Gero - „Územný plán je proces.“

Foto: Vlado Valach

Peter Gero, rodený Bratislavčan, pracoval tridsať rokov pre senát Slobodného a hanzového mesta Hamburg. V rokoch 1994 až 2006 viedol stavebný rozvoj centrálnych častí Hamburgu ako vedúci stavebný riaditeľ. Dnes žije striedavo v Hamburgu aj v Bratislave a stavebný rozvoj na Slovensku pozorne sleduje. S Petrom Gerom sme sa porozprávali o územnom plánovaní a rozdieloch v regulácii stavebného rozvoja na Slovensku a v Nemecku. Aké formy spolupráce mesta a investora môžu viesť k dobrému výsledku? Ako dosiahnuť udržateľnosť rozvoja mesta? Ako sa na územnom rozvoji podieľa odborná a laická verejnosť, komunálna politika či médiá? Dajme sa inšpirovať myšlienkami človeka, pod ktorého taktovkou sa dvanásť rokov rozvíjala druhá najväčšia nemecká metropola a ktorý sa na vývoj na Slovensku díva cez optiku týchto skúseností.

16. 01. 2010 | Zdroj: Urbanita | Autor: Martina Jakušová | Komentárov: 0 | Zobrazené: 17838× | viac

Premeny bratislavských sídlisk po roku 1990

Stavba nového obytného domu na Raèianskom mýte v Bratislave zničila urbanistickú hodnotu hodnotného obytného súboru z 50. rokov minulého storočia Februárky A. Foto: Martina Jakušová

Bratislava je mestom sídliskovej výstavby. Sídliská vynikali až do roku 1990. Po skončení ich výstavby sa očakávala etapa ich humanizácie, ktorá však neprišla. Zložitý interdisciplinárny problém chceli architekti riešiť sami. Viedlo to k živelnému vstupu nových objektov – najčastejšie nových obytných budov. Pozrime sa na niektoré tragické príklady zahusťovania pôvodnej obytnej zástavby.

15. 01. 2010 | Zdroj: Urbanita | Autor: Prof. Ing. arch. Štefan Šlachta, PhD. - hlavný architekt mesta Bratislavy. | Komentárov: 0 | Zobrazené: 23693× | viac

Územné plány, ich aktualizácia a autorské práva

Vízie Bratislavy podľa Štefana Svetka

Téma autorských práv k územnoplánovacej dokumentácii alebo územnoplánovacím podkladom je v  našich radoch  častým predmetom diskusií. Objavuje sa najmä vtedy, ak sa územný plán mení alebo dopĺňa a  zhotoviteľom týchto zmien nie je pôvodný spracovateľ.

20. 10. 2009 | Zdroj: Slovenská komora architektov | Autor: Prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. | Komentárov: 0 | Zobrazené: 19814× | viac

Krajina v územnoplánovacom procese

Príklad návrhu na posilnenie systému sídelnej zelene v meste Kolárovo, kde bol uplatnený celý rad návrhov. Mesto má cca 10800 obyvateľov, vykazuje 276,86 ha plôch zelene v zastavanom území, cca 12 000 stromov, 55 %-ný podiel zelene v zastavanom území a na 1 obyvateľa vykazuje až 256 m2 zelene, z toho plochy verejnej a verejnosti prístupnej zelene predstavujú 108 m2/obyvateľa. A predsa mesto má záujem o ďalšie posilnenie a skvalitnenie zelene.

Hypotéza o  Gaia: Gaia (Zem) predstavuje superorganizmus, ktorý má schopnosť udržiavať svoju rovnováhu. Tento živý organizmus je podľa niektorých autorov v  súčasnosti chorý, pretože je napadnutý vírusom – človekom.

13. 10. 2009 | Zdroj: Spolok architektov Slovenska | Autor: Ing. Anna Dobrucká | Komentárov: 0 | Zobrazené: 20243× | viac

Premena poľa na parcely

dsc00600.jpg

Čo predchádza tomu, kým sa z poľa stanú parcely vhodné na stavbu domu. Dlhý proces. Poďme sa teda pozrieť pekne od začiatku. Premena poľa na kompletne zainvestované parcely trvá v mnohých prípadoch i niekoľko rokov. Základnou podmienkou je, aby bol pozemkový celok zaradený pre výstavbu obytných domov.

17. 10. 2008 | Zdroj: TvojDom | Komentárov: 0 | Zobrazené: 21447× | viac

Rozvoj Slovenska brzdia rozdrobené pozemky

pozemky.jpg

Rozdrobené stavebné pozemky a nedoriešené vlastnícke práca k nim zapríčiňujú ich neľahké získavanie na realizáciu mnohých projektov.

09. 10. 2008 | Zdroj: TvojDom | Komentárov: 0 | Zobrazené: 14031× | viac

Pozemok na dom alebo Recept na dobré miesto

17287urbanika2.jpg

Urbanistická podoba lokality má na kvalitu bývania rovnaký vplyv ako vlastné riešenie domu, ak nie väčší.

03. 10. 2008 | Zdroj: TvojDom | Komentárov: 0 | Zobrazené: 10705× | viac

Územný plán menia pre TEN-T

Požiadavky mestských častí na zmeny v novom územnom pláne musia podľa mesta počkať.

15. 09. 2008 | Zdroj: SME | Komentárov: 0 | Zobrazené: 17477× | viac

Stránka: 1 2 3 … 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne