Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

622 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

27. 09. 2023, meniny má: Cyprián

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions
RSS

Články (Urbanizmus a územné plánovanie)

Urbanistické aspekty výstavby veľkých investičných celkov

urban-aspek-velk-inv-celkov-1.jpg

Realizácia výstavby obchodno–zábavných centier, priemyselných parkov a logistických centier predstavuje z územného hľadiska významnú položku súčasného rozvoja. Dotýka sa problematiky urbanizovaného územia sídiel, najmä však voľnej krajiny, kde spolu s diaľnicami predstavujú najvýraznejšie prvky jej urbanizácie. Tieto stavby majú výrazný vplyv na obraz územia, ekológiu, ekonomiku a na dopravu. Nové nákupné centrá svojou konkurenčnou ponukou však majú aj urbanistické dosahy na centrá miest. Tieto procesy sú výsledkom globalizácie ekonomiky, kde sa ekonomické aktivity rozptyľujú do priestoru. Veľké mestá so svojím ľudským a technickým potenciálom, v blízkosti spotrebných a zábavných centier, s dobrou vzájomnou dostupnosťou firiem sú z ekonomického pohľadu kľúčovými miestami [2].

24. 11. 2011 | Zdroj: Vydavateľstvo EuroStav, s.r.o. | Autor: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. | Komentárov: 0 | Zobrazené: 18878× | viac

Areál firmy DERMATEX / Rozhovor

areal-fy-dermatex-1.jpg

Jesenice u Prahy

23. 11. 2011 | Zdroj: Časopis ARCHITEKT | Autor: Milan Jirovec, Petr Nacházel, Ondřej Tuček / DNA architekti, M4 architekti | Komentárov: 0 | Zobrazené: 18857× | viac

SolarCity LINZ rôznorodosť v jednote

solar-city-1.jpg

Kompozícia štvrte SolarCity Linz-Pichling je vlastne zmesou rôznorodých architektonických prístupov z vyše tucta rôznych ateliérov, ktoré spája základný koncept a vízia využitia slnečnej energie. Dostávame tým pestrú skladačku priestorov, stále však v nej pociťujeme spätosť s celkom. Jedným z týchto priestorov je východná časť súboru, ktorú tvoria tri typy dosť rôznych budov – tentoraz však z jednej dielne, z ateliéru Herzog Partner (v spolupráci s Franzom Kneidingerom) [1]. Pozrime sa na ne – na obytný súbor WAG…

23. 11. 2011 | Zdroj: Vydavateľstvo EuroStav, s.r.o. | Autor: Ing. arch. Henrich Pifko, PhD. | Komentárov: 0 | Zobrazené: 16535× | viac

Dva magnety architektúry

2magnety-arch-1.jpg

Jedným z neprehliadnuteľných objektov, ktorý upúta pozornosť návštevníkov Vaduzu, hlavného mesta Lichtenštajnska, je krajinský parlament. Jeho čistá krása okúzli nielen tvarom, ale i použitým materiálom. Tým druhým je konverzia priemyselnej architektúry na objekt vysokej školy od architektov L. Karla a M. Probsta. V meste Vaduz, tak ako v celom kniežatstve cítiť hrdosť a úctu k minulosti, ku krajine, ktorá upozorňuje na bohatú históriu, pamiatky i prírodné krásy. Aj preto sa snažia historické objekty, ktoré už doslúžili svojmu účelu, zachovať a dať im nový zmysel.

22. 11. 2011 | Zdroj: Vydavateľstvo EuroStav, s.r.o. | Autor: doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD. | Komentárov: 0 | Zobrazené: 18133× | viac

Odborná terminológia a kodifikovaný jazyk

paragraf.gif

Reč, či už v písanej alebo verbálnej forme, je hlavným komunikačným prostriedkom. Pri výkone povolania alebo v procesoch výstavby používame odbornú reč, pre ktorú budujeme aj odbornú terminológiu. Slovenský jazyk má kodifikovanú podobu čo sa týka pravopisu, výslovnosti a výkladu slov, slovných spojení a pojmov. Táto kodifikácia je zachytená v slovníkoch pravopisu a gramatiky, výkladových slovníkoch a pravidlách výslovnosti.

31. 10. 2011 | Zdroj: Informácie SKA | Autor: Prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. | Komentárov: 0 | Zobrazené: 249354× | viac

Bijlmermeer – mestská štvrť, ktorá sa vyvíja viac ako 40 rokov

bijlmermeer03.jpg

Rozsiahla mestská štvrť Bijlmermeer na juhovýchode Amsterdamu sa začala stavať na zelenej lúke v 60. rokoch minulého storočia. Budovy mali desať poschodí a sú umiestnené do tvaru včelích plástov. Betónová štruktúra budov bola typickou estetikou tej doby. Zámer projektantov vybudovať moderné funkcionalistické mesto ponúkajúce nový spôsob bývania sa u vtedajších obyvateľov Amsterdamu nestretol s pochopením a štvrť sa musela pasovať s viacerými problémami prevažne sociálneho charakteru. Ako žije táto obytná štvrť teraz, po viac ako 40 rokoch od svojho vzniku?

22. 09. 2011 | Zdroj: Urbanita | Autor: Ir. Ing. Egon Steuer | Komentárov: 0 | Zobrazené: 14556× | viac

Centrum sídliska Dlhé Diely / Bodka za KBV v Bratislave

centrumsidliskadlhediely01.jpg

Centrum sídliska Dlhé Diely sa vyvíjalo do roku 1989 podľa národohospodárskych plánov a limitov technicko-hospodárskych ukazovateľov. Napriek stereotypu a uniformite panelovej technológie vytvorili autori projektov v terénne náročnom, ale polohou exkluzívnom priestore na svahoch Malých Karpát územné predpoklady na kompozíciu spoločenského mestského prostredia s námestiami, alejami, galériami a pasážami. V porevolučnej eufórii 90. rokov 20. storočia sa v lokalite Centra menia majetkovoprávne vzťahy a prichádza zásadná zmena rozvojových zámerov. Pozrime sa bližšie na rozvoj Centra, ktoré je reprezentatívnym príkladom rozhodovania o rozvoji územia so zreteľom na krátkodobý ekonomický profit, ktoré má však dlhodobý kumulatívny negatívny vplyv nielen na život obyvateľov sídliska, ale aj na širšie územie mesta.

15. 09. 2011 | Zdroj: Urbanita | Autor: Ing. arch. Dana Drobniaková, PhD. | Komentárov: 0 | Zobrazené: 23500× | viac

Premena predmestských sídlisk ako stratégia rozvoja

premenapredmestskychsidlisk01.jpg

Ak ide o plány do budúcnosti, „dnes nie je otázkou koncepcie mesta, čo je centrum, ale to, čo ho obkolesuje. Treba sa oslobodiť od myšlienky, že je len centrum a predmestie“, zdôrazňujú Bernardo Secchi a Paola Vigano, talianski architekti a urbanisti, ktorí sa na pozvanie francúzskeho prezidenta zúčastnili konzultácie na tému Veľký Paríž. „Ak sa sústredíte na rozširovanie mesta, riskujete, že nevyriešite problémy, ktoré máte v meste,“ upozorňujú ďalej architekti dodávajúc, že pre nich je hlavnou témou to, ako dobre žiť vo Veľkom Paríži. To znamená predovšetkým nájsť spôsob, ako začleniť prímestské sídliská do mestkého systému. Treba však začať s otázkou, podľa akého vzoru. Dnes už je zrejmé, že premena predmestských sídlisk môže byť stratégiou rozvoja mesta.

15. 09. 2011 | Zdroj: Urbanita | Autor: Ing. arch. Alena Kubová-Gauché, PhD. | Komentárov: 0 | Zobrazené: 12788× | viac

Tensta / Predmestské sídlisko v Štokholme

tensta01.jpg

V roku 1965 počas vlády sociálnych demokratov prijal švédsky parlament rozhodnutie postaviť v priebehu desiatich rokov jeden milión bytov, čo malo vyriešiť vtedajší akútny nedostatok bytov. Výsledkom tohto takzvaného miliónprogramu bolo postavenie 1 006 000 nových bytových jednotiek, väčšinou bytov v obytných, ale i v radových domoch. Táto zástavba predstavuje približne 25 percent celkovej zástavby v dnešnom Švédsku. Jedným z najznámejších sídlisk z obdobia tejto masívnej obytnej výstavby je prímestské sídlisko Tensta na severozápade Štokholmu, ktorého vývoj až do dnešných dní môže byť poučný aj pre nás.

14. 09. 2011 | Zdroj: Urbanita | Autor: Rastislav Vilím | Komentárov: 0 | Zobrazené: 15206× | viac

Vznik sídliska Chrenová I v historických súvislostiach

vzniksidliskachrenova.jpg

Z významných prvorepublikových funkcionalistických architektov môžeme menovať iba niekoľkých, ktorí dosiahli nadpriemerné architektonické výsledky bez zmeny svojho architektonického jazyka aj v dobe práce socialistických projektových ústavov a zmenených a oklieštených stavebných technológií. Nepochybne medzi nich patrí Michal M. Scheer (1902 – 2000), ktorý sa prejavil v predchádzajúcom období málo využitými schopnosťami urbanistu a preukázal svoju pretrvávajúcu spätosť s funkcionalizmom a jeho ďalším vývojom v druhej polovici 20. storočia.

14. 09. 2011 | Zdroj: Urbanita | Autor: PhDr. Klára Kubičková, PhD. | Komentárov: 0 | Zobrazené: 21333× | viac

Stránka: 1 2 3 … 9 10 11 12 13 14 15 16 17 … 20 21 22

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne