Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4807 fotografií

online návštevníkov

25. 07. 2024, meniny má: Jakub

Aktuality

Nový územný plán Mesta Košice

snimka-obrazovky-2024–06–07–085912.png

Do konca septembra 2024 máte možnosť pripomienkovať Návrh nového územného plánu Mesta Košice.

07. 06. 2024 | viac

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions
RSS

Články (Urbanizmus a územné plánovanie)

Príklady revitalizácie postihnutých urbánnych území

revitaliz-urban-uzemi-1.jpg

Mnoho rokov sa v zahraničí ani na Slovensku nevenovala brownfieldom dostatočná pozornosť. Avšak environmentálne problémy, nedostatok voľných plôch a stupňujúce sa požiadavky na funkčnú integráciu všetkých území v rámci mesta či obce vedú k tomu, že sa problematike rehabilitácie a regenerácie postihnutých území venuje vo svete a osobitne v krajinách Európskej únie čoraz väčšia pozornosť. Napriek finančnej a časovej náročnosti tohto procesu zahraničná prax ukazuje, že zhodnotenie brownfieldov môže prekonať všetky súčasné očakávania. Potenciály a možnosti ich využitia sa stávajú často dôležitou konkurenčnou výhodou mesta alebo obce v celoeurópskej konkurenčnej súťaži o investície, obyvateľov či návštevníkov.

14. 12. 2011 | Zdroj: Urbanita | Autor: Ing. Ľubomír Jamečný | Komentárov: 0 | Zobrazené: 16978× | viac

Historie mrakodrapu - 3. diel

dvojcata-2.jpg

Až teprve v roce 1973 byl postaven nejvyšší mrakodrap mimo New York. Stal se jím Sears Tower se 442 metry v Chicagu. I tato budova se roky potýkala s problémem nízké obsazenosti a za svou existenci mnohokrát změnila majitele. Ve 103. patře se nachází vyhlídková plošina a při zvláště větrných dnech lze v této výšce cítit kolébání budovy. V roce 2009 nový majitel budovu přejmenoval na Willis Tower, zrenovoval vyhlídkové patro a nechal zde vybudovat novou atrakci – tři celoprosklené balkony vystupující více než metr od budovy. Dodnes je tento mrakodrap nejvyšší v USA.

14. 12. 2011 | Zdroj: Časopis ARCHITEKT | Autor: Michal Juroška | Komentárov: 0 | Zobrazené: 12859× | viac

Brownfieldy vo vidieckej krajine

brownfield-vidieck-krajiny-1.jpg

Poľnohospodárstvo tvorilo primárny sektor výroby, základ ekonomického fungovania vidieka. Zmena charakteru hospodárskych vzťahov vyvolaná spločensko-politickými zmenami a technickým a technologickým pokrokom vniesla do prostredia dovtedy konzervatívneho vidieka zásadný prevrat. Poľnohospodárska výroba sa výrazne utlmila, pracovné príležitosti rapídne ubudli, budovy a zariadenia sa v mnohých obciach prestali úplne využívať a začali pustnúť. Ak počas plnej prevádzky nie vždy poľnohospodárske objekty zapadali do koloritu krajiny, v stave devastácie sa stali jej nevypočítateľnou záťažou. Revitalizácia a prinavrátenie hospodárskej hodnoty poľnohospodárskym dvorom, objektom a stavbám je dlhodobým, pre obec často priveľmi náročným procesom. Systémový prístup a pozitívne príklady môžu naznačiť, ako postupovať, aby sa záťaž obce premenila na jej konkurenčnú výhodu.

13. 12. 2011 | Zdroj: Urbanita | Autor: Ing. Anna Holmanová, CSc. | Komentárov: 0 | Zobrazené: 26281× | viac

Historie mrakodrapu - 2. diel

dvojcata-2.jpg

V roce 1913 se stal nejvyšším mrakodrapem Woolworth Building a s 241 metry zůstal nepřekonán ještě celá bouřlivá dvacátá léta. Mrakodrap za svou impozantnost vděčí neméně impozantnímu egu pana Woolwortha. Ten plánoval výstavbu sídla své mimořádně úspěšné společnosti již od roku 1910, a to tak, aby nová budova nejen přinášela co možná nejvyšší zisky z pronájmu, ale sloužila i jako reklama společnosti. Neustále měnil výšku plánované budovy, jak postupně skupoval pozemky, až byla celková výměra parcely tak rozlehlá, že umožnila výstavbu opravdu vysokého mrakodrapu.

13. 12. 2011 | Zdroj: Časopis ARCHITEKT | Autor: Michal Juroška | Komentárov: 0 | Zobrazené: 15546× | viac

Kultúrne dimenzie brownfieldov

kulturne-dimenzie-brownfieldov-1.jpg

Brownfieldy sú široká, obsahovo zložitá a významovo vrstevnatá téma. Okrem ekonomických a ekologických faktorov v nej pôsobia fenomény z celého spektra spoločenského života – technické, sociálne, kultúrne, a to s výrazne polarizovanými hodnotovými kapacitami. K faktorom, ktoré sa v súvislosti s riešením problematiky brownfieldov veľmi často bagatelizujú až prehliadajú, patria ich kultúrne dimenzie. Ktoré to sú a ako ich v brownfieldoch vhodne zachovať?

12. 12. 2011 | Zdroj: Urbanita | Autor: doc. Ing. Eva Kráľová, PhD. | Komentárov: 0 | Zobrazené: 18359× | viac

Historie mrakodrapu - 1. diel

dvojcata-2.jpg

Nelze jednoznačně určit skutečně první mrakodrap na světě. Podle nových studií se jím s největší pravděpodobností stal už v roce 1870 Equitable Life Assurance Building v New Yorku. Právě při stavbě této budovy byly použity všechny technické inovace, které byly nezbytné pro stavbu mrakodrapů v pozdějších letech. Přesná výška této budovy není známa. Nejčastěji je uváděno 43 metrů a to tehdy stačilo, aby dvakrát převyšovala okolní zástavbu.

12. 12. 2011 | Zdroj: Časopis ARCHITEKT | Autor: Michal Juroška | Komentárov: 0 | Zobrazené: 18109× | viac

Environmentálne záťaže pomôže vyriešiť nový zákon

env-zataze-novy-zakon.jpg

Revitalizácia brownfieldov láka investorov často menej, ako stavať „na zelenej lúke“. Mnohé brownfieldy si nedokážu nájsť nové uplatnenie aj preto, že investor má niekedy opodstatnené, niekedy však aj zbytočne prehnané obavy zo zvýšených nákladov súvisiacich s likvidáciou environmentálnych záťaží z predchádzajúceho využívania pozemkov, ktoré spôsobujú kontamináciu pôdy, horninového prostredia a podzemných vôd. Aj na odstránenie envirozáťaží sú však účinné legislatívne nástroje a Štátny program sanácie environmentálnych záťaží.

09. 12. 2011 | Zdroj: Urbanita | Autor: RNDr. Želmíra Greifová | Komentárov: 0 | Zobrazené: 16426× | viac

Klasifikácia a hodnotenie možností regenerácie brownfieldov

klasif-hod-regeneracie-brownfieldov-1.jpg

Množstvo brownfieldov, ktoré v dôsledku nedostatku financií zostávajú nevyužívané, je zároveň spojených so starými ekologickými záťažami. Investície do ich regenerácie sú spojené s vysokými rizikami a developeri bez presného vyčíslenia nákladov a rizikových faktorov nevedia posúdiť reálnu výnosnosť projektu regenerácie, a preto sa obávajú využívať hnedé plochy a uprednostňujú výstavbu na greenfieldoch.

08. 12. 2011 | Zdroj: Urbanita | Autor: doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD. | Komentárov: 0 | Zobrazené: 17022× | viac

Zelený urbanizmus

zeleny-urbanizmus-1.jpg

Akokoľvek sporná a neuchopiteľná sa môže zdať je definícia pojmu “zelený” (alebo aj“ekologický” či “trvalo udržateľný”) urbanizmus, z racionálneho pohľadu sa jedná o holistický prístup k tvorbe miest, ktorý presahuje úroveň jednej budovy a zasahuje do väčších urbánnych celkov.

07. 12. 2011 | Zdroj: Zelenarchitektura | Autor: Jana Milošovičová | Komentárov: 0 | Zobrazené: 18480× | viac

Brownfieldy – aktuálny problém priestorového rozvoja

brownfield-prob-rozvoja-1.jpg

Kľúčovým problémom mnohých brownfieldov je nedostatočná mobilizácia vlastných endogénnych zdrojov, ktoré sú potrebné na štart nového životného cyklu či alternatívneho zhodnotenia územia. Vlastné organizačné, finančné a technologické zdroje často nestačia a takéto územie je odkázané na intervenciu zvonku. Preto treba vytvoriť bázu poznatkov, ale aj organizačný, inštitucionálny a finančný rámec regenerácie brownfieldov, ktorý bude súčasťou komplexných stratégií na zabezpečenie udržateľného rozvoja. Je nevyhnutné zvýšiť povedomie odbornej i laickej verejnosti o potrebe venovať tejto problematike mimoriadnu pozornosť. Aj preto sa jej venuje toto číslo Urbanity. Skúsme sa na úvod zamyslieť, čo sú a ako vznikajú brownfieldy a ako tieto územia revitalizovať tak, aby neboli brzdou, ale naopak impulzom ďalšieho vývoja sídla.

07. 12. 2011 | Zdroj: Urbanita | Autor: prof. Ing. arch. Maroš Finka | Komentárov: 0 | Zobrazené: 17485× | viac

Stránka: 1 2 3 … 7 8 9 10 11 12 13 14 15 … 20 21 22

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne