Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

623 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

29. 11. 2023, meniny má: Vratko

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions
RSS

Články (Ľudia a voda)

Povodne sme zažili aj v minulosti

povodnesmezaziliajvminulosti1.jpg

Dnes dokážu zaskočiť oveľa viac. Voda je jednou zo základných podmienok života na Zemi. Je najdôležitejšou surovinou všetkých priemyselných odvetví, rastlinná a živočíšna výroba by sa bez nej nezaobišla. Vodné plochy ovplyvňujú aj klímu krajiny, podnietili vznik lodnej dopravy, vytvárajú možnosti na rekreáciu a oddychové aktivity. Voda jednoducho podmieňuje náš život, či jej máme dostatok, nedostatok alebo prebytok. Podobné úvahy, ale aj otázky o spätosti tohto fenoménu s ľudskou spoločnosťou a jej činnosťou v krajine odzneli v diskusii našej redakcie s urbanistom Bohumilom Kováčom, sociológom Ľubomírom Falťanom, primátorom mesta Šurany, Imrichom Váradym, a Ladislavom Gállom, riaditeľom Vodohospodárskej výstavby v Bratislave.

24. 01. 2011 | Zdroj: Urbanita | Autor: Anna Salvová | Komentárov: 0 | Zobrazené: 25506× | viac

Tampere, mesto - osobnosť

tamperemestoosobnost1.jpg

Atmosféra osobnosti, to je jeden z dôvodov obľúbenosti tohto mesta medzi jeho návštevníkmi. Každý rok ho navštívi vyše milióna turistov, pritom viac ako tisíc je účastníkov rôznych kongresov. Najkratší deň roka má tu len 5 hod. 20 min., najdlhší 19 hod. 30 min.

13. 01. 2011 | Zdroj: Vydavateľstvo Eurostav, s.r.o. | Autor: Doc. Ing. Eva Kráľová, PhD. | Komentárov: 0 | Zobrazené: 22121× | viac

Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR

ostrava.jpg

Koncom októbra schválila vláda uznesením č. 744 Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR a jeho realizačný projekt 2010. Prvé projekty majú tento rok odštartoval v 24 obciach v povodiach riek Ondava, Torysa, Hornád, Váh a Kysuca.

23. 12. 2010 | Zdroj: Urbanita | Autor: Ing. arch. Martina Jakušová | Komentárov: 0 | Zobrazené: 21874× | viac

Vidiecke sídla a voda

vidieckesidlaavoda1.jpg

Historické premeny, ktorými prešli útvary povrchových vôd, sú späté so zmenami priorít v celospoločenských záujmoch a sú dôsledkom pokroku vo vede a technike, umožňujúcim hlbšie preniknúť do zákonitostí prírodných procesov. Benefity vodných útvarov sú mnohoraké a s tým súvisí aj relatívne vysoká úroveň ich exploatácie. Ľudské aktivity však so sebou prinášali často i drastické zmeny do ich fyzickej štruktúry, necitlivé využívanie a nepriaznivé ovplyvňovanie ich kvalitatívnych a kvantitatívnych vlastností. Posledné dekády 20. storočia sa stávajú medzníkom v uvedomovaní si ekologických dôsledkov a neudržateľnosti tohto prístupu. Preto sa určili ekologické princípy zásahov do vodných ekosystémov a prehodnotilo sa ich postavenie a úlohy, ktoré by mali v krajine plniť.

13. 12. 2010 | Zdroj: Urbanita | Autor: doc. Ing. Peter Halaj, CSc | Komentárov: 0 | Zobrazené: 25670× | viac

Slovenské povodňové urýchľovače

povod-2.jpg

Na Slovensku máme viac ako 44.000 km vodných tokov. Za 60 rokov technokratickej vodohospodárskej politiky bolo zregulovaných viac ako 8.000 km z nich. Napriek tomu, že ich opodstatnenosť je sporná a v civilizovanom svete už viac ako 20 rokov sa v úprave vodných tokov používajú ekologickejšie technológie. Na Slovensku prevláda názor, že obec, ktorá nemá zregulovaný tok je menej príťažlivá. Nuž pozrime sa ako sú príťažlivé obce so zregulovanými potokmi.

07. 09. 2010 | Zdroj: kravcik.blog.sme.sk | Autor: Michal Kravčík | Komentárov: 0 | Zobrazené: 25251× | viac

Vysušené a prehriate mestá

prehriate-3.jpg

Pri budovaní miest a transformácii vidieckeho prostredia na mestské sa masovo začal uplatňovať betón a asfalt. Nedostatok priestoru a potreba pohodlia zaradili dažďovú vodu padajúcu do mesta ako príťaž. Dažďová voda sa začala vnímať skôr ako odpadová voda, ktorá je odvádzaná verejnou kanalizáciou, vo väčšine prípadov spolu so splaškovými vodami. Kanalizovanie dažďovej vody z miest sa nevníma ako riziko vzniku povodní ani sucha a s tým rast extrémnych horúčav. Zmeníme to? Máme na to cca 5 rokov. Nie viac.

31. 08. 2010 | Zdroj: kravcik.blog.sme.sk | Autor: Michal Kravčík | Komentárov: 0 | Zobrazené: 15874× | viac

Stránka: 1 2

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne