Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

615 územných plánov

946 článkov

4805 fotografií

online návštevníkov

02. 12. 2021, meniny má: Bibiána

Aktuality

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Diskusia k téme verejných priestorov Prešova.

Radi by sme Vás srdečne pozvali na podujatie Verejné priestory Prešov, ktoré predstavuje prvé zo série diskusno — participačných stretnutí k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestranstiev Prešov.

22. 02. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions
RSS

Články

SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY POŽIADAVKY NOVEJ NORMY STN EN ISO 9001:2009

es-6gasparik.jpg

Stále rastúce požiadavky od zákazníkov na kvalitu produktov a služieb nútia stavebné organizácie a ich dodávateľov neustále hľadať cesty pre zvyšovanie efektívnosti svojej činnosti. Jedným z najúčinnejších prostriedkov na zdokonaľovanie kvality prác stavebných organizácií a stavieb je zavedenie a aplikácia systému manažérstva kvality podľa požiadaviek ISO radu 9000.

03. 06. 2009 | Zdroj: Vydavateľstvo Eurostav | Autor: Prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. SvF STU Bratislava a Centrum manažérstva kvality v stavebníctve – CEMAKS Recenzent: Doc. Ing. Jarolím Kolárik, PhD. | Komentárov: 0 | Zobrazené: 24570× | viac

VÝBEROVÉ KONANIA V STAVEBNEJ ZAHRANIČNEJ PRAXI

es-6oleriny.jpg

V súvislosti s narastajúcim rozsahom zahraničných investícií u nás v posledných rokoch, stúpol aj podiel výberových konaní, zadávaných v súlade so zahraničnou stavebnou praxou. Na trhu je tak možné nájsť okrem výberových konaní privátnych investorov, najčastejšie zadávaných na základe ustanovení Obchodného zákonníka, rovnako zadávacie konania v súlade s podmienkami verejného obstarávania.

02. 06. 2009 | Zdroj: Vydavateľstvo Eurostav | Autor: Dr. Ing. Milan Oleríny, MP Consulting | Komentárov: 0 | Zobrazené: 18444× | viac

ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV

es-6kalinova.jpg

V súčasnom období finančnej krízy je pozornosť firiem zameraná predovšetkým na zefektívnenie chodu firmy. Jedným z podmieňujúcich faktorov dosiahnutia tohto cieľa sú ľudské zdroje. Preto je žiadúce, aby firmy venovali väčšiu pozornosť svojim zamestnancom v oblasti vzdelávania, najmä však ich schopnosti prispôsobiť sa meniacim sa požiadavkám firmy, ktorá je nútená reagovať na zmeny v segmente trhu, na ktorom participujú. V článku sa, v rámci rozvojového programu firmy, kladie dôraz na rozvoj ľudských zdrojov, ktoré v konečnom dôsledku prinášajú zvýšenie výkonu jednotlivcov a sú tak jedným z prostriedkov aj zvýšenia konkurencieschopnosti firmy. Z recenzného posudku doc. Ing. Viery Somorovej, PhD.

01. 06. 2009 | Zdroj: Vydavateľstvo Eurostav | Autor: Ing. Gabriela Kalinová, PhD. SvF STU v Bratislave Recenzent: Doc. Ing. Viera Somorová, PhD. SvF STU v Bratislave | Komentárov: 0 | Zobrazené: 25008× | viac

Regulatívy v súčasnom a v pripravovanom stavebnom zákone

petrzalka.jpg

Základným cieľom územného plánovania je vytváranie predpokladov trvalého súladu civilizačných, prírodných a kultúrnych hodnôt v území. Tento cieľ zabezpečuje na všetkých stupňoch riadenia a plánovania prostredníctvom územnoplánovacích nástrojov, ktorými sú územnoplánovacia dokumentácia, územnoplánovacie podklady a územné rozhodovanie.

29. 05. 2009 | Zdroj: Konferencia Regulačné nástroje v ČR a SR | Autor: Ing.arch. Miloslava Pašková | Komentárov: 0 | Zobrazené: 41013× | viac

Územní plánování v zahraničí

rezac5.jpg

Přístupy k řešení plánování využití území se v zemích EU poměrně dosti odlišují. Jednoznačné je pouze společné poznání důležitosti a významu určité plánovací politiky a procedurálního rámce, který řeší způsoby využívání pozemků a jejich vazby na širší sociální kontext a ekonomické možnosti a dopady.

22. 05. 2009 | Zdroj: Konferencia Regulačné nástroje v ČR a SR | Autor: Ing.arch. Vít Řezáč, FA ČVUT, ústav urbanismu | Komentárov: 0 | Zobrazené: 21171× | viac

Regulačné nástroje a význam samosprávy

Mestá a obce majú rozhodujúcu úlohu v procese regulácie rozvoja územia. Sú obstarávateľmi územno-plánovacej dokumentácie v rámci originálnej pôsobnosti. Zabezpečujú funkcie stavebných úradov v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného plánovania, stavebného poriadku a bývania.

21. 05. 2009 | Zdroj: Konferencia Regulačné nástroje v ČR a SR | Autor: Martin Kováč - riaditeľ sekcie miestneho rozvoja Kancelárie ZMOS | Komentárov: 0 | Zobrazené: 15800× | viac

Projektová príprava územia pre výstavbu rodinných domov

(Poznámky a voľné úvahy)

20. 05. 2009 | Zdroj: Konferencia Regulačné nástroje v ČR a SR | Autor: Ing. arch. Peter Stec, CSc. | Komentárov: 0 | Zobrazené: 17398× | viac

Outrial house, Poľsko

es-4-outrial-22.jpg

Rodinný átriový dom s názvom Outrial House, zahryznutý do kopca a ukrytý pod trávnikom, môžeme nájsť v Poľsku. Autori architektonického riešenia využili všetky danosti terénu pre jeho návrh a realizáciu. Výsledkom neustálej spolupráce architektov s klientom – rockovým hudobníkom je unikátne bývanie zakomponované do prírodou.

12. 05. 2009 | Zdroj: Vydavateľstvo Eurostav | Autor: Martina Trnkusová | Komentárov: 0 | Zobrazené: 22581× | viac

Od klasickej k netradičnej strešnej konštrukcii

es-4-palko-2.jpg

Aplikovaním dostupných poznatkov z fyziky a využitím konštrukčných variantov a technológií zhotovenia je dnes možné realizovať spoľahlivé strechy tradičných i ojedinelých riešení. Dá sa vysloviť tvrdenie, že z hľadiska dlhoročného vývoja, majú v stavebnej praxi svoje stále miesto ploché, šikmé i strmé strechy rôznych vyhotovení. V súčasnosti sú chápané ako súčasť architektonického diela a okrem pôvodného – iba funkčného vnímania im právom patrí aj funkcia vytvárajúca príjemné architektonické a ekologické prostredie. Často sa hovorí, že strecha je piatou fasádou budovy. Vďaka novým technológiám preberá na seba aj novú funkciu – využitie energie z „nevyčerpateľných zdrojov“. Pri správnom návrhu a zohľadnení okolitého životného prostredia koncept jej riešenia tvorí ekologickú symbiózu stavby a človeka integrovanú do okolitého prostredia.

06. 05. 2009 | Zdroj: Vydavateľstvo Eurostav | Autor: Ing. arch. Ing. Milan Palko, PhD. | Komentárov: 0 | Zobrazené: 17204× | viac

Strešná zeleň v meste

es-4-mikulaj-2.jpg

Cieľom článku je osloviť širokú odbornú verejnosť na spolupodieľaní sa na formovaní moderného životného prostredia našich miest a obcí a vzbudiť v nej väčší záujem o túto problematiku. Zároveň budeme radi, ak niektoré príklady pomôžu zintenzívniť diskusiu o strešných záhradách, ich implementáciu do každodennej praxe alebo budú nápomocné pri stanovovaní požiadaviek stavebných úradov, projektantov a investorov. Úspešné uvedenie strešných záhrad medzi štandardné prvky používané pri tvorbe mestskej zelene podporí aj zlepšenie životného prostredia a humanizovanie mestského prostredia.

27. 04. 2009 | Zdroj: Vydavateľstvo Eurostav | Autor: Ing. Martin Mikulaj | Komentárov: 0 | Zobrazené: 20870× | viac

Stránka: 1 2 3 … 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne