Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

03. 03. 2024, meniny má: Bohumil, Bohumila

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions
RSS

Články

WESTside - nákupné centrum v Bern-Brunnen

westside-3.jpg

Svetoznámy americký architekt Daniel Libeskind je zaraďovaný, podobne ako americký architekt Frank O. Gehry, medzi najvýznamnejších predstaviteľov tzv. skulpturálnej architektúry. Vytvoril niekoľko pozoruhodných architektonických diel a projektov vo viacerých krajinách sveta. Medzi najznámejšie patria: Židovské múzeum v Berlíne (1989 – 99), návrh na rozšírenie Viktoria & Albert múzea v Londýne (1991), Filharmónia v Bremen (1995) a návrh na novú výškovú budovu v New Yorku na Ground Zero, na pozemku zničeného World Trade Centra.

18. 05. 2010 | Zdroj: Vydavateľstvo Eurostav | Autor: Ing. arch. Maria Ada Weber, Zürich | Komentárov: 0 | Zobrazené: 19159× | viac

Budova opery a baletu v Oslo

es78oslo.jpg

Nová budova opery a baletu v Oslo sa nachádza na Bjorvika Peninsula s výhľadom na Oslo Fjord. Vláda mala záujem na tom, aby sa budova stala nórskou pamätihodnosťou tejto kultúrnej krajiny a tiež nadáciou pre mestský rozvoj oblasti. Dizajn budovy navrhnutý ateliérom Snohetta vyhral medzinárodnú súťaž v roku 2000. A tento rok získal za realizáciu budovy cenu Mies van der Rohe Award 2009.

14. 05. 2010 | Zdroj: Vydavateľstvo Eurostav | Autor: Martina Trnkusová | Komentárov: 0 | Zobrazené: 25518× | viac

Hammarsby - bývanie v prírode

f620091.jpg

Mnohí, trochu skôr narodení, si budú pamätať zvláštne pocity, ktoré sme zažívali pri návrate z „kapitalistických“ krajín späť do nášho rodného socialistického Československa. Nielen hranice so „železnou oponou“ boli zážitkom samým o sebe, ale aj určitá uniformnosť, šeď, kosáky a kladivá, heslá, nedostatok tovaru, sochy milicionárov a iných revolucionárov, ktoré sú už dnes pomaly po 18. rokoch zabudnuté. Predsa však aj dnes stále potrebujeme určitý čas na aklimatizáciu pri návrate do tejto našej, postkomunistickej či dravo kapitalistickej krajiny z krajín viac „na západ“. Prečo je to tak?

14. 05. 2010 | Zdroj: Fórum architektúry | Autor: Zuzana Hudeková | Komentárov: 0 | Zobrazené: 19788× | viac

ESPON - Program pre harmonický rozvoj Európy

espon2.jpg

Jedným z najvážnejších problémov rozvoja európskych krajín je územná súdržnosť a harmonický rozvoj územia. Preto Európska komisia prijala program ESPON 2013 (Európska pozorovacia sieť územného rozvoja a súdržnosti) na podporu rozvoja politík zacielených práve na túto problematiku. Program ESPON (www.espon.eu) poskytne porovnateľné informácie, dôkazy, analýzy a scenáre pre podmienky rozvoja regiónov, miest a väčších území. Tento program je čiastočne financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a jeho dorozumievacím jazykom je angličtina.

13. 05. 2010 | Zdroj: Urbanita | Autor: Ing. arch. Juraj Berdis, PhD. | Komentárov: 0 | Zobrazené: 21995× | viac

Tvorba architekta v historickom prostredí

Rímsko-katolícky kostol Zvestovania Pána, Nová Lesná – sú na ňom zohľadnené kultúrno-historické hodnoty stavby, ktoré sa podarili autorovi obnovy očistiť od nehodnotných utilitárnych zásahov minulého storočia. V kontexte s výrazom stavby autor vložil svoj minimalistický detail s jasným priznaním súčasného vkladu s použitím súdobých materiálov, ale i s jasným konštrukčným odčlenením

Tvorba architekta v historickom prostredí je vysokonáročným procesom so širokou škálou možností, vyžadujúcim vedomosti z histórie, dejín architektúry, umenovedy, archeológie, poznania historických i novodobých materiálov a konštrukcií, i schopnosti vedeckej analýzy a syntézy poznatkov a ich uplatnenie v tvorbe, ale i morálne vlastnosti, pokoru a úctu k hodnotám, vytvoreným jeho predchodcami. Iba tvorba, ktorá má základ v pravých hodnotách a dosahuje požadovanú úroveň môže prispieť k formovaniu kvalitného životného prostredia. Autori príspevku analyzujú poslanie architekta v pamiatkovo chránených územiach.

13. 05. 2010 | Zdroj: Vydavateľstvo Eurostav | Autor: Prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD., FA STU v Bratislave Doc. Ing. arch. Jarmila Lalková, PhD. FA STU v Bratislave | Komentárov: 0 | Zobrazené: 18226× | viac

Poslanie architektov a urbanistov pri rozvoji miest a obcí

Obr. 1 Vonkajší vzhľad domov je len jedným z kritérií kvality obytného prostredia.

Architektonická činnosť je služba obyvateľstvu. Spoločnosť ju vníma najmä ako tvorbu konkrétnych architektonických diel. Urbanistickú tvorbu však nevníma dostatočne zreteľne. Nosnou úlohou urbanizmu je sledovanie a organizovanie vzťahov nielen medzi jednotlivými architektonickými dielami, ale aj medzi inými spolupôsobiacimi zložkami životného prostredia sídiel. Je úlohou tvorivou a permanentne aktuálnou. Na zviditeľnenie úloh a možností urbanistickej tvorby bolo obnovené pracovisko Urbionu. Jednou z jeho aktivít je vydávanie časopisu Urbanita. Očakáva sa, že mestám a obciam, najmä ich zástupcom, sa časopis stane vodidlom a poradcom pri posudzovaní vhodnosti investorských zámerov, funkčných a priestorových zásahov do našich sídiel a pri rozhodovaní o nich. Bude upozorňovať na potrebu odbornej architektonickej tvorby životného prostredia, informovať o urbanistických aspektoch architektonickej tvorby, rozvíjať urbanistickú vedu a výskum a informovať o nových poznatkoch. Stane sa tak poradcom a oporou aj architektom urbanistom.

11. 05. 2010 | Zdroj: Urbanita | Autor: Ing. arch. Marta Kropiláková | Komentárov: 0 | Zobrazené: 19446× | viac

Prvý projekt PPP na Slovensku vo výstavbe

es9dopravoprojekt5.jpg

Úsek rýchlostnej cesty R1 od Nitry až po Tekovské Nemce, ako aj obchvat Banskej Bystrice sú zaradené do druhého z troch balíkov projektov, ktoré by sa mali na Slovensku stavať v rámci tzv. verejno-súkromného partnerstva (PPP), teda v spolupráci súkromného sektora a verejnej správy.

11. 05. 2010 | Zdroj: Vydavateľstvo Eurostav | Autor: DOPRAVOPROJEK­T, a.s. | Komentárov: 0 | Zobrazené: 22711× | viac

Program podpory územného rozvoja obcí a miest

Súťaž Záhorská Bystrica-Dievčí Hrádok pre Immofin Záhorská Bystrica, a. s., od architektov E. Balášovej a K. Baláša 2007

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVRR) podporuje prostredníctvom Programu podpory územného rozvoja obcí a miest spracovanie územnoplánovacej dokumentácie – územných plánov obcí a miest. Ministerstvo poskytuje nenávratnú finančnú pomoc – dotácie. Tieto dotácie financuje MVRR zo svojho rozpočtu podľa schválenej sumy na daný rok. Aké podmienky musí splniť žiadateľ o dotáciu, aby uspel?

11. 05. 2010 | Zdroj: Urbanita | Autor: Bc. Petra Derevencová | Komentárov: 0 | Zobrazené: 27967× | viac

Polycentrický územný rozvoj Slovenska

Polycentrická sídelná štruktúra prímestskej oblasti Prešova, Zdroj: © Eurosense, s. r. o., 2006

Osídlenie a v rámci neho vytvárané sídelné systémy a štruktúry sú priamym odrazom podmienok ich historického vývoja aj aktuálnych hospodárskych, sociálnych a politických podmienok. V ostatnom období sa v urbanistickej teórii hovorí o polycentrickom koncepte osídlenia ako o systéme, ktorý zodpovedá súčasnému ekonomickému a spoločenskému vývoju v krajinách Európy. Preto pri príležitosti 10. konferencie o urbánnom a regionálnom výskume Výboru pre ľudské sídla EHK OSN zabezpečilo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR vypracovanie výskumnej úlohy „Polycentrická koncepcia osídlenia ako nástroj zabezpečenia funkčnej komplexnosti na regionálnej a lokálnej úrovni“. Úlohu spracoval ateliér AUREX a jej úlohou bolo vyhodnotiť osídlenie Slovenska z pohľadu polycentrickej koncepcie tak, ako sa chápe v európskych dokumentoch a výskumných prácach zaoberajúcich sa otázkami tvorby a riadenia rozvoja osídlenia.

07. 05. 2010 | Zdroj: Urbanita | Autor: Ing. arch. Vojtech Hrdina, PhD. | Komentárov: 0 | Zobrazené: 24948× | viac

Plán Chicaga - Sté výročie urbanistickej vízie, ktorá predurčila dnešnú tvár americkej metropoly

Pohľad na centrum Chicaga.

Architekt Daniel Burnham, ktorý je autorom urbanistickej vízie Plán Chicaga, bol pravdepodobne najúspešnejším americkým manažérom s profesiou architekta. Jeho Plán Chicaga sa stal doteraz najvýznamnejším príkladom urbanistického plánovania veľkého rozsahu v americkej histórii. Dokument prijatý pred sto rokmi určil dnešnú tvár moderného Chicaga. Chicago veľkolepo a s pompou oslavuje svojho architekta – urbanistu. Pozrime sa teda na autora, na dobu, v ktorej jeho plán vznikol, i na dnešnú reflexiu tohto významného diela.

07. 05. 2010 | Zdroj: Urbanita | Autor: Ing. arch. Viera Filová | Komentárov: 0 | Zobrazené: 20453× | viac

Stránka: 1 2 3 … 53 54 55 56 57 58 59 60 61 … 65 66 67

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne