Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

613 územných plánov

946 článkov

4805 fotografií

online návštevníkov

27. 10. 2021, meniny má: Sabína

Košťany nad Turcom

Košťany nad Turcom

Návrat

Október 2005

Obstarávateľ

Obec Košťany nad Turcom

Spracovateľ

SpracovateľIng. arch. Ján Kubina

Počet zobrazení

31552

Pridané

21. 11. 2010

Vložil

administrátor

Širšie vzťahy

V máji 1978 bol URBIONom Banská Bystrica (Ing. arch. Ľudovít Jankovič) vypracovaný Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Martin (ďalej ÚPNHSA Martin), súčasťou ktorého bolo aj riešenie obce Košťany nad Turcom. ÚPNHSA Martin bol schválený uznesením Vlády SR č. 282/79 zo dňa 9. 7.1979. Vzhľadom na veľký časový odstup (23 rokov) od schválenia poslednej platnej územnoplánovacej dokumentácie, zásadné spoločensko-ekonomické zmeny a zmeny platných právnych predpisov je v súčasnosti nepoužiteľný a je nevyhnutná jeho aktualizácia. Za zásadný dôvod pre aktualizáciu územného plánu je treba považovať aj to, že na rozdiel od obdobia pred rokom 1989, tento dokument bude schvaľovať najvyšší orgán obce – Obecné zastupiteľstvo a teda že bude vo svojom obsahu odrážať viac a konkrétnejšie potreby obce a nároky na budúci rozvoj jednotlivých funkcií.
Vypracovanie aktualizácie ÚPN- HSA Martin v rozsahu aktualizácie územného plánu obce Košťany nad Turcom obstarala Obec uzavretím hospodárskej zmluvy č. 384/ 2 003 zo dňa 28.3.2003. Prieskumy a rozbory pre územný plán obce boli spracované v roku 2003 v rozsahu „doplňujúce".

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne