Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4807 fotografií

online návštevníkov

19. 07. 2024, meniny má: Dušana

Košťany nad Turcom

Košťany nad Turcom

Návrat

Máj 2010

Obstarávateľ

Obec Košťany nad Turcom

Spracovateľ

SpracovateľCreat, s.r.o.

Poverený obstarávateľ

Poverený obstarávateľIng. arch. Denisa Valašková

Počet zobrazení

38575

Pridané

21. 11. 2010

Vložil

administrátor

Širšie vzťahy

Územie, riešené Zmenou a doplnkom č.3 ÚPN-HSA Martin v kat. území Košťanoch nad Turcom, sa nachádza južne od zastavaného územia obce, medzi cestou I/65 a existujúcim letiskom pre letecké práce v poľnohospodárstve, až k hranici katastra obce, susediaci s katastrálnym územím obce Príbovce. Celkovej rozloha rozvojového územia je 50,21 ha. Súčasťou zmien a doplnkov č.3 ÚPN-HSA Martin v kat. území Košťanoch nad Turcom, sú aj drobné zmeny využitia územia v rámci zastavaného územia obce vyvolané potrebou obce, súkromnými a právnickými osobami. Rozvojové územie, bolo v predchádzajúcich aktualizáciách ÚPN-HSA Martin v kat. území Košťanoch nad Turcom, evidované ako pôda patriaca medzi chránenú poľnohospodársku pôdu v zmysle zákona č. 220/2004 Z.z.. Jej preklasifikovanie z chránenej pôdy 4. kvalitatívnej skupiny do 6. skupiny, vytvorilo priestor pre investičný zámer, prezentovaný v Urbanistickej štúdii Košťany nad Turcom – JUH, vypracovanú ateliérom CREAT, s.r.o., v Novembri 2008, ktorý bol prezentovaný na zasadnutí Obecného zastupiteľstva, dňa 1.12.2008 a následné schválený, ako investičný zámer investora a zároveň Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo začatie obstarávanie zmien a doplnkov č.3 ÚPN-HSA Martin v kat. území Košťanoch nad Turcom.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne