Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4807 fotografií

online návštevníkov

25. 07. 2024, meniny má: Jakub

Košťany nad Turcom

Košťany nad Turcom

Návrat

Október 2005

Obstarávateľ

Obec Košťany nad Turcom

Spracovateľ

SpracovateľIng. arch. Ján Kubina

Počet zobrazení

38608

Pridané

21. 11. 2010

Vložil

administrátor

Doprava

V máji 1978 bol URBIONom Banská Bystrica (Ing. arch. Ľudovít Jankovič) vypracovaný Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Martin (ďalej ÚPNHSA Martin), súčasťou ktorého bolo aj riešenie obce Košťany nad Turcom. ÚPNHSA Martin bol schválený uznesením Vlády SR č. 282/79 zo dňa 9. 7.1979. Vzhľadom na veľký časový odstup (23 rokov) od schválenia poslednej platnej územnoplánovacej dokumentácie, zásadné spoločensko-ekonomické zmeny a zmeny platných právnych predpisov je v súčasnosti nepoužiteľný a je nevyhnutná jeho aktualizácia. Za zásadný dôvod pre aktualizáciu územného plánu je treba považovať aj to, že na rozdiel od obdobia pred rokom 1989, tento dokument bude schvaľovať najvyšší orgán obce – Obecné zastupiteľstvo a teda že bude vo svojom obsahu odrážať viac a konkrétnejšie potreby obce a nároky na budúci rozvoj jednotlivých funkcií.
Vypracovanie aktualizácie ÚPN- HSA Martin v rozsahu aktualizácie územného plánu obce Košťany nad Turcom obstarala Obec uzavretím hospodárskej zmluvy č. 384/ 2 003 zo dňa 28.3.2003. Prieskumy a rozbory pre územný plán obce boli spracované v roku 2003 v rozsahu „doplňujúce".

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne