Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4807 fotografií

online návštevníkov

20. 07. 2024, meniny má: Iľja, Eliáš

Košice - západ - Mestská časť

Košice - západ - Mestská časť

Návrat

01/2010

Obstarávateľ

Košice

Spracovateľ

SpracovateľG-ATELIER, s.r.o.

Počet zobrazení

51189

Pridané

17. 3. 2010

Vložil

administrátor

Dopravné riešenie

0911–100217–12a-vizualizacie.jpg 0911–100217–11a-vizualizacie.jpg 0911–100217–11a-vizualizacie2.jpg 0911–100217–12a-vizualizacie2.jpg

Štúdia, vychádzajúc zo spracovaného zadania, má priniesť návrh koncepcie možného priestorového a funkčného usporiadania územia vrátane určenia základných limitov a regulatív jeho rozvoja. Po prejednaní a dopracovaní by mala štúdia slúžiť ako podklad k prípadnej úprave ÚPN-HSA Košice a k regulácii prestavby daného územia.

Návrh prezentuje možnosť polyfunkčného využitia územia s prevahou občianskeho vybavenia mestského významu v novonavrhovanej štruktúre mestského typu, ktorá nadväzuje na novú dopravnú kostru územia. Základným predpokladom plnohodnotnej realizácie zámeru je navrhované premiestnenie vjazdu do územia z Ipeľskej ulice, kde jeho odsunutím od križovania Ipeľskej ulice a Tr.SNP spolu s navrhovanými úpravami samotnej Ipeľskej ulice dôjde k zvýšeniu prejazdnosti v tomto križovaní. Návrh predpokladá zachovanie dvojsmernosti na ulici Popradská. Koncept návrhu dopravnej kostry v riešenom území bol spracovávaný v dvoch variantoch, kde po dohode so zástupcami FNLP a ÚHA Košice bol vybratý na dopracovanie prezentovaný /ortogonálny/ návrh, ktorý z väčšej miery rešpektuje existujúcu polohu obslužných komunikácií a tým zvyšuje možnosti na realizáciu zámeru i po menších častiach. Návrh v koridore Ipeľskej ulice predpokladá jej úpravu spojenú s realizáciu nového dopravného napojenia územia ako i s doplnením odbočovacích pruhov v existujúcom križovaní s Tr.SNP. Návrh rešpektuje dnešné trasy MHD, kde počíta s presunom dvoch autobusových zastávok v hornej časti Ipeľskej ulice. Hlavný nástup pre peších do riešeného územia je navrhovaný v priestore dnešného vjazdu, kde je možné uvažovať i so zachovaním architektonicky zaujímavého objektu dnešnej vrátnice.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne