Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4807 fotografií

online návštevníkov

21. 07. 2024, meniny má: Daniel

Aktuality

Nový územný plán Mesta Košice

snimka-obrazovky-2024–06–07–085912.png

Do konca septembra 2024 máte možnosť pripomienkovať Návrh nového územného plánu Mesta Košice.

07. 06. 2024 | viac

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions
RSS

Články ()

ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV

es-6kalinova.jpg

V súčasnom období finančnej krízy je pozornosť firiem zameraná predovšetkým na zefektívnenie chodu firmy. Jedným z podmieňujúcich faktorov dosiahnutia tohto cieľa sú ľudské zdroje. Preto je žiadúce, aby firmy venovali väčšiu pozornosť svojim zamestnancom v oblasti vzdelávania, najmä však ich schopnosti prispôsobiť sa meniacim sa požiadavkám firmy, ktorá je nútená reagovať na zmeny v segmente trhu, na ktorom participujú. V článku sa, v rámci rozvojového programu firmy, kladie dôraz na rozvoj ľudských zdrojov, ktoré v konečnom dôsledku prinášajú zvýšenie výkonu jednotlivcov a sú tak jedným z prostriedkov aj zvýšenia konkurencieschopnosti firmy. Z recenzného posudku doc. Ing. Viery Somorovej, PhD.

01. 06. 2009 | Zdroj: Vydavateľstvo Eurostav | Autor: Ing. Gabriela Kalinová, PhD. SvF STU v Bratislave Recenzent: Doc. Ing. Viera Somorová, PhD. SvF STU v Bratislave | Komentárov: 0 | Zobrazené: 28177× | viac

Regulatívy v súčasnom a v pripravovanom stavebnom zákone

petrzalka.jpg

Základným cieľom územného plánovania je vytváranie predpokladov trvalého súladu civilizačných, prírodných a kultúrnych hodnôt v území. Tento cieľ zabezpečuje na všetkých stupňoch riadenia a plánovania prostredníctvom územnoplánovacích nástrojov, ktorými sú územnoplánovacia dokumentácia, územnoplánovacie podklady a územné rozhodovanie.

29. 05. 2009 | Zdroj: Konferencia Regulačné nástroje v ČR a SR | Autor: Ing.arch. Miloslava Pašková | Komentárov: 0 | Zobrazené: 57775× | viac

Územní plánování v zahraničí

rezac5.jpg

Přístupy k řešení plánování využití území se v zemích EU poměrně dosti odlišují. Jednoznačné je pouze společné poznání důležitosti a významu určité plánovací politiky a procedurálního rámce, který řeší způsoby využívání pozemků a jejich vazby na širší sociální kontext a ekonomické možnosti a dopady.

22. 05. 2009 | Zdroj: Konferencia Regulačné nástroje v ČR a SR | Autor: Ing.arch. Vít Řezáč, FA ČVUT, ústav urbanismu | Komentárov: 0 | Zobrazené: 24294× | viac

Regulačné nástroje a význam samosprávy

Mestá a obce majú rozhodujúcu úlohu v procese regulácie rozvoja územia. Sú obstarávateľmi územno-plánovacej dokumentácie v rámci originálnej pôsobnosti. Zabezpečujú funkcie stavebných úradov v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného plánovania, stavebného poriadku a bývania.

21. 05. 2009 | Zdroj: Konferencia Regulačné nástroje v ČR a SR | Autor: Martin Kováč - riaditeľ sekcie miestneho rozvoja Kancelárie ZMOS | Komentárov: 0 | Zobrazené: 17732× | viac

Projektová príprava územia pre výstavbu rodinných domov

(Poznámky a voľné úvahy)

20. 05. 2009 | Zdroj: Konferencia Regulačné nástroje v ČR a SR | Autor: Ing. arch. Peter Stec, CSc. | Komentárov: 0 | Zobrazené: 19749× | viac

Outrial house, Poľsko

es-4-outrial-22.jpg

Rodinný átriový dom s názvom Outrial House, zahryznutý do kopca a ukrytý pod trávnikom, môžeme nájsť v Poľsku. Autori architektonického riešenia využili všetky danosti terénu pre jeho návrh a realizáciu. Výsledkom neustálej spolupráce architektov s klientom – rockovým hudobníkom je unikátne bývanie zakomponované do prírodou.

12. 05. 2009 | Zdroj: Vydavateľstvo Eurostav | Autor: Martina Trnkusová | Komentárov: 0 | Zobrazené: 23690× | viac

Od klasickej k netradičnej strešnej konštrukcii

es-4-palko-2.jpg

Aplikovaním dostupných poznatkov z fyziky a využitím konštrukčných variantov a technológií zhotovenia je dnes možné realizovať spoľahlivé strechy tradičných i ojedinelých riešení. Dá sa vysloviť tvrdenie, že z hľadiska dlhoročného vývoja, majú v stavebnej praxi svoje stále miesto ploché, šikmé i strmé strechy rôznych vyhotovení. V súčasnosti sú chápané ako súčasť architektonického diela a okrem pôvodného – iba funkčného vnímania im právom patrí aj funkcia vytvárajúca príjemné architektonické a ekologické prostredie. Často sa hovorí, že strecha je piatou fasádou budovy. Vďaka novým technológiám preberá na seba aj novú funkciu – využitie energie z „nevyčerpateľných zdrojov“. Pri správnom návrhu a zohľadnení okolitého životného prostredia koncept jej riešenia tvorí ekologickú symbiózu stavby a človeka integrovanú do okolitého prostredia.

06. 05. 2009 | Zdroj: Vydavateľstvo Eurostav | Autor: Ing. arch. Ing. Milan Palko, PhD. | Komentárov: 0 | Zobrazené: 18941× | viac

Strešná zeleň v meste

es-4-mikulaj-2.jpg

Cieľom článku je osloviť širokú odbornú verejnosť na spolupodieľaní sa na formovaní moderného životného prostredia našich miest a obcí a vzbudiť v nej väčší záujem o túto problematiku. Zároveň budeme radi, ak niektoré príklady pomôžu zintenzívniť diskusiu o strešných záhradách, ich implementáciu do každodennej praxe alebo budú nápomocné pri stanovovaní požiadaviek stavebných úradov, projektantov a investorov. Úspešné uvedenie strešných záhrad medzi štandardné prvky používané pri tvorbe mestskej zelene podporí aj zlepšenie životného prostredia a humanizovanie mestského prostredia.

27. 04. 2009 | Zdroj: Vydavateľstvo Eurostav | Autor: Ing. Martin Mikulaj | Komentárov: 0 | Zobrazené: 22376× | viac

Jedenásta kniha o architektúre? 2.diel

vitruvius.jpg

Jedenásta kniha o architektúre by ideou zdravého urbanizmu mohla cyklicky uzatvárať architektonické desatoro Vitruvia. Naozaj, takmer každá z ľudských aktivít je podmienená krajinou, jej charakterom, jej metamorfózami – ide prevažne o interaktívny eko-socio-ekonomický systém.
Súčasné problémy prostredia mesta a jeho infraštruktúry týkajúce sa všetkých sfér spoločenského života, majú negatívne dôsledky už pre súčasnú generáciu.

17. 04. 2009 | Zdroj: Rovart | Autor: Ing. Richard Kitta | Komentárov: 0 | Zobrazené: 15744× | viac

PPP projekty: svetlá budúcnosť napriek zmenám v štruktúre financovania

cesta.jpg

Realizácia PPP projektov na Slovensku za posledné dva roky pokročila pomerne rýchlo. Ako vo väčšine krajín, i u nás realizácia začala v oblasti diaľničných projektov, z ktorých najďalej pokročila výstavba rýchlostnej cesty R1. Situáciu skomplikovala svetová finančná kríza, ktorá má vplyv na zmenu podmienok financovania, preto práve financovanie zostáva hlavným problémom pri realizácii PPP projektov. Nielen tieto informácie zazneli na pracovných raňajkách PPP projekty – alternatíva v čase recesie?, ktoré 7.4.2009 zorganizoval odborný internetový časopis Stavebné fórum.sk v spolupráci s Asociáciou PPP.

14. 04. 2009 | Autor: Eva Hatalová | Komentárov: 0 | Zobrazené: 17799× | viac

Stránka: 1 2 3 … 86 87 88 89 90 91 92 93 94

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne