Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

622 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

30. 01. 2023, meniny má: Ema

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions
RSS

Články

Výzvy pre ďalší vývoj územného plánovania na Slovensku

finka.jpg

Európska integrácia a rozšírenie Európskej únie prinášajú mnoho nového nielen novým členským štátom únie, ale sú rovnako výzvou aj pre jej starších členov. Politické, ekonomické a sociálne dosahy týchto procesov sú zrejmé na každom kroku, rozširuje sa konkurenčný priestor, zjednodušuje sa pohyb tovarov, zvyšuje sa mobilita obyvateľov, realizujú sa transnárodné a transkontinentálne infraštrukturálne projekty, zjednocuje sa právne i ekonomické prostredie. Vyostruje sa konkurenčný boj obcí a regiónov v súťaži o investorov prinášajúcich pracovné príležitosti, o obyvateľov, návštevníkov či o prístup k verejnej infraštruktúre. Tento konkurenčný boj je v posledných mesiacoch zostrený pôsobením globálnej celosvetovej krízy. A práve v jej kontexte sa na európskej úrovni čoraz viac diskutuje o úlohe územného plánovania ako súčasti právneho prostredia determinujúceho atraktivitu prostredia pre investície, ale aj socioekonomického prostredia stabilizujúceho investície v prostredí.

07. 05. 2010 | Zdroj: Urbanita | Autor: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. | Komentárov: 0 | Zobrazené: 17231× | viac

Mesto a rieka

mestoarieka1.jpg

Mestá ležia na riekach, pri riekach, na sútokoch riek, väčšinou dvoch, výnimočne troch. Dôvody zakladania miest pri riekach sú dostatočne popísané, rieka bola jeden z hlavných zakladateľských motívov. Rieka bola ťažko prekonateľná prekážka, preto vznikali sídla pri brodoch. Brod sa vyskytuje v názvoch miest vo viacerých jazykoch. Rieka poskytovala dopravu a vodu. Samotná rieka vždy hladko pretekala hranicami, aj keď pri tom menila svoje meno.

20. 02. 2010 | Zdroj: Vydavateľstvo Eurostav | Autor: Prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc. - FA STU Bratislava | Komentárov: 0 | Zobrazené: 23577× | viac

Revitalizácia Námestia SNP – veľkolepý zámer bez „happyendu“

snp.jpg

Pred asi desaťročím uzrel svetlo sveta projekt, ktorý mal dať spoločensky najvýznamnejšiemu priestoru v Bratislave dôstojnú európsku podobu, adekvátnu modernej epoche. Ani trojmiliardový rozpočet neklal oči: išlo o kľúčové exteriérové dejisko novembrových udalostí, ktorého význam stúpol ich pričinením hneď o dve triedy. Akousi ústrednou ideou a zároveň hnacím mottom sa stalo blížiace sa nové milénium. Prešla pekná kôpka rokov a Námestie SNP je, ak prehliadneme drobné úpravy na povrchu, stále v rovnakom – nedôstojnom stave.

17. 02. 2010 | Zdroj: Stavebné fórum | Autor: Stavebné fórum | Komentárov: 0 | Zobrazené: 25115× | viac

Diskusné fórum o obstarávaní územných plánov. Urbanisti sa stretli v Poprade-Spišskej Sobote

uzemny-plan.jpg

V závere minulého roka zorganizovalo Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie Slovenska pri Spolku architektov Slovenska (ZUÚPS) v Poprade-Spišskej Sobote druhé celoslovenské otvorené diskusné fórum s medzinárodnou účasťou s názvom Obstarávanie územných plánov – poloha spracovateľa, obce a obstarávateľa. Súčasťou podujatia bola vernisáž reinštalovanej výstavy urbanistických prác (po Bratislave a Banskej Bystrici). Výstava bola spojená s vyhodnotením prvého ročníka súťaže aktuálnych urbanistických diel o Cenu ZUÚPS. Popradskej akcie sa zúčastnili predovšetkým zástupcovia štátnej správy a samosprávy na miestnej a regionálnej úrovni i spracovatelia ÚPD.

27. 01. 2010 | Zdroj: urbanita | Autor: RNDr. Juraj Silvan, PhD. | Komentárov: 0 | Zobrazené: 127147× | viac

Svätuplukovo námestie v Nitre. Súťaž ako súčasť tvorby územného plánu

d-nitra-divadlo-jpg.jpg

Mesto Nitra schválilo v roku 2007 územný plán centrálnej mestskej zóny (CMZ), ktorý nechal v regulácii otvorený zložitý urbanistický problém: otázku Svätoplukovho námestia. Aby mesto získalo podnety na diskusiu na uzatvorenie tejto témy, v novembri 2008 vypísalo verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú súťaž. „Hľadáme myšlienku, čo s týmto priestorom. Víťazný návrh by mal slúžiť ako podklad na zmeny a doplnky územného plánu,“ povedal pri vypísaní súťaže Ing. Štefan Lančarič z Útvaru hlavného architekta na Mestskom úrade v Nitre.

17. 01. 2010 | Zdroj: Urbanita | Autor: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. | Komentárov: 0 | Zobrazené: 20699× | viac

Bratislava - Zlaté piesky Urbanistická štúdia rekreačnej zóny mesta

Vizualizácia riešenia

Urbanistická štúdia rekreačnej zóny mesta Bratislava-Zlaté piesky sa obstarávala ako územnoplánovací podklad, ktorý bude pri povoľovaní výstavby na území slúžiť ako podklad na zmenu územného plánu mesta. Preto boli prílohou štúdie aj námety na niektoré zmeny územného plánu mesta v tejto zóne. Mesto schválilo štúdiu v januári tohto roka a v marci ju predstavilo aj na medzinárodnom Veľtrhu nehnuteľností a investičných príležitostí v Cannes.

17. 01. 2010 | Zdroj: Urbanita | Autor: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD | Komentárov: 0 | Zobrazené: 32035× | viac

Stavebný poriadok Kráľovstva českého a súčasný stavebný zákon - Niekoľko inšpiratívnych porovnaní

Obr. 3 Elisabethplatz vo Viedni, kresba tušom. Predstava Otta Wagnera ako súčasť generálneho regulačného plánu Viedne, 1892 – 93, ktorý bol spracovaný v mierke 1 : 2 880 originál má rozmery 29,4×49,7 cm.

V dejinách stavby miest sledujeme dva základné princípy rozvoja – neplánovitý a plánovitý. Neplánovitý vývoj nesie so sebou – a to najmä dnes – riziká vyplývajúce z nekoordinovaného a živelného vývoja. V minulosti však tieto riziká neboli až také veľké ako dnes – mestá a najmä dediny sa aj v takomto prípade vyvíjali na základe historických skúseností vzťahu osídlenia ku krajine alebo na základe zvykových práv, čiže relatívne uvedomelo. Prevažná väčšina miest bola však založená a rozvíjaná vedome a dejiny urbanizmu sú preto zväčša súčasne dejinami stavby miest, ktoré sú nezriedka poučné aj pre dnešok. Jedným zo zaujímavých príkladov môže byť Stavební Řád pro království České, ktorý vydal cisár František Jozef v roku 1889. Je prekvapivo inšpiratívnym zákonom, ktorý môže byť vo viacerých ohľadoch poučný aj pri riešení dnešných urbanistických a územnoplánovacích problémov.

17. 01. 2010 | Zdroj: Urbanita | Autor: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. | Komentárov: 0 | Zobrazené: 17125× | viac

Plusy a mínusy

Riverpark zo Žižkovej ulice. Napriek tomu, že je ulica vďaka terénu hradného kopca vyvýšená, miesto výhľadu na rieku získali jej obyvatelia a obyvatelia celého priľahlého podhradia výhľad na takúto hradbu. Úzky priehľad medzi blokmi výstavby na rieku je skôr sarkastickou pripomienkou toho, že táto časť bola kedysi v priamom kontakte s Dunajom.

Niekoľko fotiek, ktoré nás potešili, alebo rozladili.

17. 01. 2010 | Zdroj: Urbanita | Autor: Martina Jakušová | Komentárov: 0 | Zobrazené: 23310× | viac

Prečo je dobré poznať dejiny urbanizmu

Novodobá prístavba k pamiatkovo chránenej budove môže byť pri citlivom prístupe postavená aj na kontraste. Moderné riešenie vstupu do Centra národného parku Donau Auen v zámku Orth v Rakúsku.

Rubrika Inšpirácie z dejín, s ktorou sa budete v nasledujúcich číslach Urbanity pravidelne stretávať, si nekladie za cieľ encyklopedicky mapovať dejiny urbanizmu a územného plánovania. Skôr vám chce v každom článku predstaviť jeden zo zaujímavých príkladov z histórie, ktoré sú natoľko nadčasové, že by mohli byt inšpiratívne aj pre dnešnú tvorbu miest a krajiny. V urbanizme a územnom plánovaní sa nielen môžeme, ale zvyčajne aj musíme dať inšpirovať dejinami – napokon, všetky mestá majú svoju históriu, ktorú pri územnom plánovaní nemožno obchádzať. Poznanie dejín stavby miest je poučné pre naše rozhodovanie o ich budúcnosti.

17. 01. 2010 | Zdroj: Urbanita | Autor: prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD. | Komentárov: 0 | Zobrazené: 17761× | viac

A opäť sa melie

mlyny.jpg

Nitrianske Mlyny opäť melú. Tentoraz však lepší artikel. Rozpadávajúci sa priemyselný areál v centre Nitry nahradilo obrie nákupné centrum. Na ploche jedného z najexponovanejších nároží v absolútnom strede mesta, ktoré bolo mŕtvym bodom, otvorili v septembri tohto roku objekt, nad ktorým sa z hľadiska urbanizmu vznáša viacero otáznikov.

16. 01. 2010 | Zdroj: Urbanita | Autor: Martina Jakušová | Komentárov: 0 | Zobrazené: 23989× | viac

Stránka: 1 2 3 … 54 55 56 57 58 59 60 61 62 … 65 66 67

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne