Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4807 fotografií

online návštevníkov

22. 06. 2024, meniny má: Paulína

Aktuality

Nový územný plán Mesta Košice

snimka-obrazovky-2024–06–07–085912.png

Do konca septembra 2024 máte možnosť pripomienkovať Návrh nového územného plánu Mesta Košice.

07. 06. 2024 | viac

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions

NOVÉ URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÉ KOMPLEXY V BRATISLAVE - RIVER PARK

Myšlienka vtiahnuť rieku Dunaj bezprostredne do organizmu mesta a vytvoriť atraktívnu nábrežnú urbanisticko-architektonickú mestskú štruktúru na rieke sa stretla od začiatku s veľkým záujmom odbornej aj laickej verejnosti. Investor oslovil známeho holadského architekta Ericka van Egeraata, ktorý mal skúsenosti s takýmito projektmi z iných európskych miest, aby pripravil základný urbanistickoarchitektonický koncept. Egeraat sa s myšlienkou vytvorenia „parku na rieke“ Dunaj identifikoval a pripravil základný koncept, ktorého lajtmotívom malo byť vytvorenie živého, architektonicky a urbanisticky zaujímavo riešeného mesta na rieke, ktoré by poskytovalo funkčnú aj tvarovú rozmanitosť, výškovú aj hmotovú primeranosť a v ktorom by sa kľudové obytné zóny striedali s rušnými administratívnymi, obchodnými a služby poskytujúcimi zónami. Dominantným objektom celého komplexu sa stal River House, ktorý je osadený priečne k promenáde a hornými podlažiami nad ňu zasahuje.

R I V E R P A R K

V súčasnosti k úplnému dokončeniu komplexu a jeho „oživeniu“ ľuďmi, službami, obchodmi ostáva už len krôčik. Práve tento posledný krok nakoniec ukáže, či sa zámer autorov a investora podarilo naplniť a či si River Park bratislavčania ale aj zahraniční turisti a návštevníci mesta obľúbia ako naozajstný „park na rieke“.

Urbanistické riešenie

Priestor na dunajskom nábreží, kde sa komplex nachádza, je vymedzený z južnej strany nábrežnou promenádou, zo západnej objektmi bývalého PKO, zo severnej strany komunikáciou s električkovou traťou a z východnej strany parčíkom, nachádzajúcim sa oproti vyústenia tunela. Lokalita má výrazne lineárny charakter, daný jej situovaním medzi tokom rieky a rušnou mestskou komunikáciou. Tento charakter je posilnený aj morfologickým členením terénu, ktorý bezprostredne za cestou prudko stúpa.

Architektonické riešenie

Snahou architekta Egeraata bolo vytvoriť mesto na rieke. Jeho koncept rozpracovala architektonická kancelária Bouda Masár architekti a hlavnou myšlienkou konceptu je „zen-voda-svetlo“. Zen predstavuje pokojnú a intímnu zónu určenú na bývanie. Voda ako prírodný živel prispieva k exkluzivite miesta a k jej využitiu smerujú rôzne aktivity a zariadenia v komplexe. Dostatok denného svetla bolo zase základnou požiadavkou autorov pre dosiahnutie užívateľského komfortu a je tiež spojený s výhľadmi na rieku či už z bytových, kancelárskych, obchodných, reštauračných a kaviarenských priestorov.

es-11riverpark.jpg

Dôležitým východiskom pre architektonické riešenie bolo vytvorenie takej štruktúry a rozmanitosti budov a priestorov, aby bolo zabezpečené celodenné aj nočné využívanie komplexu a aby nedochádzalo k jeho nočnému vyľudneniu. Základným architektonickým zámerom bolo vytvoriť rôznorodú mestskú štruktúru.

Súbor je tvorený 4 nadzemnými blokmi, osadenými na spoločnom 3– podlažnom suteréne pozdĺž dunajskej promenády. Ťažiskom konceptu je dvojica objektov, situovaných v strede súboru. Polyfunkčný objekt River House (blok D) je osadený priečne k promenáde a hornými podlažiami nad ňu zasahuje. Hotel (blok E) svojím pôdorysom „L“ vytvára spolu s River Housom centrálne námestie, otvorené k Dunaju. Na východnom a západnom okraji súboru sú polyfunkčné bloky s vnútornými dvormi (blok C a blok F).

Architektonický výraz krajných blokov (bloky C a F) vytvára, typickú rastlú mestskú uličnú štruktúru. River House tvorí, svojou materiálovou a hmotovou jednoduchosťou a prevládajúcou horizontalitou, kompozičný kontrapunkt k celému súboru. Blok C – je na západnej strane a komplex uzatvára. Blok má obdĺžnikový pôdorys s vnútroblokom. Hmota má stupňovitý charakter, strechy sú ploché, fasády objektov členené vertikálne. Južná fasáda, orientovaná na Dunaj, má ustúpený 2-podlažný parter, je tvorená celoskleným zaveseným hliníkovým plášťom v rastrovaní a tektonike. Materiálovo a vertikálne je členená na 6 objektov, plasticky je členená striedaním plných a perforovaných plôch. Plné hmoty sú povrchovo upravené prevetrávanými fasádnymi systémami a kontaktnými fasádami upravenými omietkou. Hliníkové výplne otvorov sú doplnené žalúziami. Západná fasáda má keramický obklad.

Plocha keramického plášťa je perforovaná plochou výplní otvorov a lodžiami. Severná fasáda svojim členením zodpovedá funkcii administratívy. Má ustúpený jednopodlažný parter. Členenie fasády odzrkadľuje vnútorné členenie objektu. Dominantné je sklo v kombinácii s prvkami keramického plášťa, pohľadového betónu, prírodného kameňa a kovu. Východná fasáda orientovaná k susednému bloku je materiálovo totožná so severnou a južnou. Blok D – objekt s obdĺžnikovým pôdorysom, orientovaný severojužným smerom. Južnou stranou objekt zasahuje nad promenádu a tok Dunaja.

es-11riverpark4.jpg

Hmota bloku je postavená na troch podperách. Južnú podperu tvorí dvojica železobetónových stĺpov, postavených na základe na nábreží Dunaja. Ostatné dve podpery sú železobetónové jadrá, prechádzajúce do podzemnej garáže, okolo ktorých sú situované vstupné a prenajímateľné obchodné priestory so zaskleným obvodovým plášťom, tvoriace 1-podlažný parter budovy. Nad parterom je osadená hlavná hmota River House – 7 NP a 1 ustúpené podlažie. Pre hmoty River House sú charakteristické zaoblené tvary. Fasády bloku sú tvorené celozaskleným obvodovým plášťom so skrytými profilmi.

es-11riverpark2.jpg

V južnej časti je fasáda individuálne tvarovaná, podlažia rôzne vystupujú a ustupujú. V severnej časti je fasáda priebežná po celej výške. Hmotové usporiadanie kopíruje vnútorné funkčné členenie objektu na obytnú a administratívnu časť. Blok E – Hotel Kempinski River Park Bratislava sa nachádza v zóne vody, ktorá ovplyvnila jeho koncepciu. Základnými materiálmi sú sklo, matné sklo, hliníkové obklady a kovové profily. Fasáda je zrealizovaná komplexne, použitím najmodernejšieho spôsobu osvetlenia a rôznych farieb sklených povrchov.

Funkčné členenie bloku vyplýva z potrieb ubytovacích zariadení v kategórii 5*. Objekt hotela má pôdorys tvaru L, ktorého južná strana je od 8. NP terasovito odstupňovaná. Spolu má 11 nadzemných a 3 podzemné podlažia. Na prízemí sa nachádza vstupná hala s recepciou, Grand Café otvorené do ulice a reštaurácia pri promenáde. Prvé poschodie je vnímané ako konferenčné so spoločenskými a rokovacími miestnosťami, v 2. NP sú kancelárie.

Samotné ubytovanie je od 3. po 10. NP (231 hotelových izieb). V najvyššom poschodí sa nachádza areál športu, relaxácie a krásy. Zázemie hotela, kuchyne, strojovní, skladov, odpadu, je umiestnené v 1. PP. Technologická časť je v technickom priestore medzi 10. a 11. NP a časť na streche.

es-11riverpark3.jpg

Blok F – má obdĺžnikový pôdorys s vnútroblokom. Tvoria ho 4 krídla. Najnižšie 8-podlažné južné krídlo je orientované k dunajskej promenáde, najvyššie je 14-podlažné severné krídlo. Hmoty krídel budovy sú vertikálne členené na 2-podlažný parter. Západné krídlo narastá stupňovito severným smerom, čím sú vytvorené terasy pre priľahlé byty. V 3-podlažnom suteréne, sú parkovacie státia aj technické zariadenia. V suteréne je skladovanie komunálneho odpadu.

Na prízemí a 1. NP sú popri vstupných priestoroch, aj stravovacie prevádzky, obchody a služby. Vo vyšších podlažiach sú byty, apartmány a administratívne priestory. Južné krídlo, orientované na Dunaj, spolu s východným tvoria jeden dispozičnoprevádzkový celok. V 2-podlažnom parteri sú 2-podlažná kaviareň a reštaurácia, vináreň, piváreň a reštaurácie s rýchlym občerstvením. V hornom podlaží je galéria a salón krásy. Pod východným krídlom nie je parter, hmota horných podlaží je nesená na stĺpoch. V južnom krídle na 2. až 6. NP sú byty. Dispozične ide o sekciový bytový dom so štyrmi samostatnými vchodmi.

Na 2. až 8. NP severného krídla sú priestory pre administratívu. Strechy bloku sú kombináciou šikmých a plochých zelených striech a terás. V parteri prevláda sklo v kombinácií s plnou hmotou a kovovým obkladom. Pre hlavné hmoty je charakteristické striedanie plných hmôt, povrchovo upravených omietkou, matným keramickým obkladom, dreveným obkladom, resp. kovovým obkladom (hliník, rheinzink). Hliníkové výplne otvorov s rôznou povrchovou úpravou sú doplnené drevenými posuvnými žalúziami, hliníkovými žalúziami, resp. látkovými roletami.

Plochy striech sú prevažne pokryté medeným plechom. Ploché strechy sú zazelenené. Dvorové fasády reflektujú na funkčné využitie jednotlivých častí budovy. Materiálovo je dominantným kovový a drevený obklad a sklo. Centrálne námestie je vytvorené objektmi hotela a River Housu a otvorené smerom k Dunaju.

Niektoré zaujímavé technické riešenia

Podzemná časť komplexu je spoločná pre všetky 4 bloky pričom je rozdelená na 3 dilatačné celky. Ochranu vnútorných priestorov proti prenikaniu podzemnej vody zabezpečujú základová doska a obvodové suterénne steny, navrhnuté a vyhotovené podľa technológie „bielej vane“.

Základová doska je rozdelená na tri dilatačné úseky, ktoré sú navzájom prepojené šmykovými tŕňmi. Objekty sú založené na veľkopriemerových pilótach, ukotvených do skalného podložia, základová doska sa nepodieľa na prenose zaťaženia objektu do základovej pôdy. Nosnú funkciu plní iba z hľadisku prenosu zaťaženia od vztlaku podzemnej vody do stĺpov a stien nosnej konštrukcie.

Pre vetranie garáží River Parku bol použitý nový systém posuvných ventilátorov, ktorý eliminuje veľké množstvo vzduchovodov, znižuje potrebu elektrickej energie na krytie tlakových strát v rozvodoch a umožňuje použitie nižších konštrukčných výšok podzemných podlaží. Výkon ventilátorov je regulovaný, v závislosti od množstva CO v jednotlivých sekciách, prostredníctvom frekvenčných meničov osadených na motoroch ventilátorov.

Na vetranie podzemných podlaží je využívaný i odpadový vzduch z kancelárskych priestorov. Toto bolo možné zrealizovať hlavne vďaka umiestneniu strojovne vzduchotechniky pre kancelárske priestory v 1. suteréne. V priestoroch parkoviska je použitá technológia navigačného systému.

Pre navigáciu sú použité LED zelené šípky, ktoré ukazujú vodičom smer k voľným parkovacím stojiskám, pričom každé parkovacie miesto má vizuálnu signalizáciu pomocou ultradetektoru.

Na zabezpečenie nepretržitého zdroja technologickej vody pre chladenie objektov sú v nábrežnej hrane, vo svahu brehu Dunaja, v jednej línii za objektom River House umiestnené čerpacie studne. Pre zabezpečenie požadovaného množstva vody bolo vybudovaných 6 studní.

Lokalita: Nábr. arm. gen. L. Svobodu, Bratislava
Investor: Bratislavské nábrežie s. r. o.
Autor celkového konceptu: IR Erick van Egeraat
Generálny projektant: Bouda Masár architekti s. r. o.
Projektant statiky: Prodis plus s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: Metrostav SK a. s.
Investičné náklady komplexu: 232 mil. €
Lehota výstavby: 2006 – 2009

Foto: J&T REAL ESTATE, a. s., Blanka Golejová
Vizualizácie: J&T REAL ESTATE, a. s., Bouda Masár architekti s. r. o.

es-150tosaobalseda.jpg

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne