Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

624 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

05. 12. 2023, meniny má: Oto

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions

Brownfieldy nie sú časovanou bombou, ale investičnou príležitosťou

Problematika brownfieldov je jednou z foriem tzv. skrytých rezerv pre slovenskú ekonomiku s nemalým potenciálom. Stavebné fórum.sk usporiadalo diskusné stretnutie na tému „Brownfields – časovaná bomba alebo investičná príležitosť, ktoré sa konalo v pondelok 16.6.2008 v priestoroch hotela Art Hotel William v Bratislave.
Na diskusnom stretnutí vystúpili odborníci so svojimi príspevkami Viktor Wiedermann (SARIO), Ľubomír Liška (HRIVIS developing), Přemysl Marek (PETERKA & PARTNERS), Martin Maloveský (ENVIROSAN), Arne Springorum (ERM) a Miroslav Marynčák (GLOBAL GROUP).

V úvodnej časti diskusie zástupca spoločnosti SARIO vysvetlil, čo sa skrýva pod pojmom brownfields a v krátkosti vymenoval ich základné typy. Svojím príspevkom nadviazal na projekt mapovania Brownfieldov v SR, ktorého súčasťou sú dotazníky určené na zmapovanie celkovej situácie na Slovensku. Začiatkom roku 2008 bolo rozposlaných 2 800 dotazníkov na jednotlivé mestá a obce v SR. Cieľom projektu je vypracovanie „Národnej stratégie regenerácie brownfieldov v Slovenskej republike“. Wiedermann zhrnul predbežné výsledky mapovania súčasného stavu brownfieldov, z ktorých 41% tvoria budovy v zlom stave, 39% v relatívne dobrom a 21% je v havarijnom stave.

V závere svojho príspevku spomenul proces revitalizácie brownfieldov, ktorý je z pohľadu financií náročnejší. Podľa slov Ľubomíra Lišku, ktorý sa venoval SWOT analýze, za najslabšie stránky vyčlenil vysoké náklady na búranie, ďalej nutnosť rešpektovať existujúce vzťahy, ale hlavne relatívne vysokú nákupnú cenu, ktorá je tvorená cenou pozemku, a zostatkovou cenou nehnuteľností. Za možnú príležitosť považuje využitie existujúcich areálov, využitie existujúcich atribútov lokality, či prestavbu na loftové byty. Dodal, že najväčšie hrozby predstavujú hlavne historické objekty, zmena územného plánu, ako aj environmentálne záťaže.

Ako príklad predostrel multifunkčný objekt Bottova Centrum v bývalej priemyselnej zóne. Urbanistická štruktúra pozostáva z mestských blokov, ktorých proporcie vychádzajú z historického vývoja mesta, s cieľom vytvoriť veľmi príjemné prostredie. Komplex by malo tvoriť niekoľko funkčne prepojených budov, ktoré spolu vytvoria charakter vnútrobloku s átriom. Dominantou komplexu bude 30-poschodová obytná budova so 170 bytmi. Z právneho hľadiska vysvetlil Přemysl Marek tie najzávažnejšie riziká a spôsoby, ako ich znížiť. Za najväčšie riziká považuje nejasné vlastnícke vzťahy, konkurzné a exekučné konania, nejasné právne vzťahy k prístupovým komunikáciám (právo prechodu), zdĺhavé územné a stavebné konania (potreba súhlasov vlastníkov susedných pozemkov). Spôsoby, ako znížiť riziká sú vykonanie multidisciplinárneho auditu, garancie, záruky, či poistenie. „Neexisuje veľa firiem, ktoré by sa pozitívne postavili k poisteniu brownfieldov“, dodal Marek.

V druhej polovici diskusného stretnutia vystúpil Martin Maloveský so svojim príspevkom, ktorý sa venoval environmentálnym záťažiam a spôsobom ako zistiť zdroje kontaminácie. Podľa neho sa jedná hlavne o pôvodnú infraštrukturu, rôzne skládky odpadu, viditeľné úniky nebezpečných látok, ako aj skladovanie a manipulácia s nebezpečnými látkami. Na jeho príspevok nadviazal Arne Springorum, ktorý zhrnul riziká s tým súvisiace. Uviedol najmä zodpovednosť, zachytiť kontamináciu, transfer rizika, riadenie rizík. Na záver diskusie vystúpil Miroslav Marynčák, ktorý sa venoval problematike revitalizácie vojenského areálu.

Na ukážku zvolil projekt NOVÝ KLIMENTOV, ktorý realizovaný cez štrukturálne fondy. Budovy v tejto lokalite sú v zachovalom stave. Uskutočnila sa analýza objektov, z ktorých väčšia časť je v prestavbe. Za špecifikum považuje Marynčák prístup obce, s ktorou je spolupráca nevyhnutná. Spomenul aj projekty KASARNE kpt. JAROŠA a projekt CASSOVAR. Podľa Marynčáka nie sú brownfieldy časovanou bombou, ale skôr investičnou príležitosťou.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne