Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4807 fotografií

online návštevníkov

13. 07. 2024, meniny má: Margita

Aktuality

Nový územný plán Mesta Košice

snimka-obrazovky-2024–06–07–085912.png

Do konca septembra 2024 máte možnosť pripomienkovať Návrh nového územného plánu Mesta Košice.

07. 06. 2024 | viac

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions

KONVERZIA PRIEMYSELNÉHO AREÁLU

Premena bývalých Považských chemických závodov v Žiline na modernú obytnú, kancelársku a spoločenskú štvrť.

Koncepcia vychádza z dlhodobého zámeru mesta – postupne transformovať hygienicky závadnú chemickú výrobu v centre mesta na nevýrobnú – vybavenostné a obytné funkcie. Problémom je však chýbajúca celková urbanistická koncepcia, zosúladená s vlastníckymi vzťahmi, legislatívne “odobrenie“ mestom a súbežnosť nových zámerov s dožívajúcou výrobou. Cieľom predkladanej štúdie je „vyladiť“ uvedené zložitosti.


Základné princípy riešenia

– maximálne zachovanie priemyselných budov s vymedzením veľkého obytného námestia
- redukovaná veľkosť námestia orientovaného na sever
- redukovaná veľkosť námestia otočeného na západ
- vyššia intenzita využitia územia.

vizual1-zilina.jpg

Nová urbanistická štruktúra v rozsahu vlastníctva AQUACHEMIA bude ohraničená dvoma hlavnými kompozičnými osami – ul. Štefánikova a ul. Hviezdoslavova.. Na nich budú vymedzené vstupy do vnútorného prestavbového územia – v našom prípade tri. Vnútorný dopravný skelet bude reagovať na existujúcu mestskú štruktúru. Hlavné osi budú rytmizované výškovými polyfunkčnými budovami a zástavba vo vnútri zóny bude na úrovni 4–5 podlaží. „Zóna AQUACHEMIA“ Urbanistický koncept spočíva vo vytvorení novej pešej zóny medzi ul. Štefánikova a Hviezdoslavova ukončenej zástavkami MHD pri zachovaní existujúcich ulíc a podzemných sietí TI, ako aj disponibilných a vyhovujúcich budov. Nevyhovujúce budú nahradené novými.

Pohľad do vnútra novovytvorenej uličnej osi vnútri areálu.

Pohľad do vnútra novovytvorenej uličnej osi vnútri areálu.

Železničná vlečka bude zachovaná pre atraktívnu vnútro areálovú osobnú dopravu, príp. na iné využitie. Aby bola koncepcia prehľadná, bude existujúca AB na ul. Štefánikova asanovaná za účelom vytvorenia akejsi vstupnej brány do vnútra budúcej štruktúry. Podobne zo západnej strany bude vytvorené nové vstupné námestie. Zachované budovy budú využité pre občianske vybavenie, administratívu, ale aj bývanie. Nové budovy budú polyfunkčné. Štruktúra bude obrastená zeleňou, strechy budú vegetačné a prítomný bude systém vodných plôch. Veľkou investorskou príležitosťou bude priestor ul. Hviezdoslavovej s potenciálom pre intenzívnu výškovú zástavbu a kapacitné športovo-rekreačné a kultúrne areály.

Celková situácia s vyznačením riešeného územia

Celková situácia s vyznačením riešeného územia

situacia-zilina.jpg

V symbióze so železnicou, tak bude vytvorené atraktívne uličné prostredie. Niektoré nosné systémy vzdušného vedenia TI budú zachované. „I.Etapa výstavby“ Ako najvhodnejšia časť zóny pre začiatok realizácie uvedených zámerov sú dva bloky v priestore existujúcej AB na ul Štefánikova. Tu navrhujeme dve vstupné námestia, verejné priestory a uzatvorenie urbanistickej štruktúry do dvoch polyfunkčných blokov. Súčasťou tejto „operácie“ bude asanácia tehlovej budovy na ul. Štefánikovej. Námestie v západnej časti je riešené alternatívne.

Fotografie súčasného stavu územia.

Fotografie súčasného stavu územia.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne