Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

622 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

03. 10. 2023, meniny má: Stela

Bratislava - Visuté záhrady

Návrat

2009

Spracovateľ

Bc. Zuzana Krivošová, Bc. Marián Potočár; vedúci práce: doc.Ing. arch. dagmar Kaliská, PhD.

Počet zobrazení

35960

Pridané

30. 4. 2010

Vložil

administrátor

Urbanistický návrh - kameňolom

Požiadavkou bolo vytvoriť v Bratislave nové rekreačné a kultúrne plochy spojené s bývaním, rekreačný priestor mesta, ktorý zaujme návštevníkov aj domácich. Ponúkajú sa tu priestory pre klasickú rekreáciu a šport, ale aj nekonvenčné druhy športových aktivít, outdoorové prekážky, vysoké a nízke laná, lukostreľba… Obyvateľom tejto oblasti chýbajú školy, potraviny, základná vybavenosť, keďže sa tu živelne vystavuje hlavne bývanie.

Ambíciou je aj skvalitnenie dopravy, vytvorenie cyklistických trás. Idea, ktorej sme podriadili riešenie dopravy v území je idea „mesta bez áut“, kde sme riešili parkovanie v území na okraji obytných štvrtí. Celým obytným územím prechádzajú zelené obytné ulice, ktoré prepájajú sieť zastávok MHD, navádzajú peších na prechody z územia do mesta, alebo do prírodného prostredia malých Karpát. Bývanie v území je tzv. „zelené“, vybrali sme pre túto lokalitu čo najekologickejšie bývanie. Zachovali sme tretinu plôch viníc, hoci tým, že veľkú časť územia, kde to terén dovoľoval sme v teréne viníc zachovali terasy a vytvorili tak terasové bývanie.

O väčšine priestoru uvažujeme ako o priestore pre bývanie, ideme od jedno až dvojpodlažných bytových a rodinných terasových domov, cez dvojdomy a mestské vily, po bývanie v malopodlažných bytovkách do maximálne štyroch podlaží. Bytové domy s 3–4 podlažiami môžu obsahovať aj občiansku vybavenosť pre tieto oblasti. Druhú veľkú položku tvoria športové a rekreačné funkcie, kde chceme ponechať Rosslerov kameňolom rekreácii, kde jednou z alternatív je amfiteáter, za Mladou Gardou ako nástup do lomu tvorí zóna športu s rozvoľnenými plochami zelene a viacerými halami a ihriskami, medzi iným aj priestor pre lukostreľbu, rozľahlým športovým územím je už spomínaný pás v obytnej štvrti obsahujúci haly, ale aj ihriská pre tenis, bedminton, basketbal, volejbal, pétanque, prípadne iné. Hoci lesoparky nad depom a Hlavnou stanicou sú plochami zelene, tak tu nájdeme rôzne lanové prekážky pre hry v zeleni, ihriská pre deti, vyhliadkovú vežu, náučný chodník, verejnú land art galériu, cintorín pre domáce zvieratká. Arborétum sa nachádza hneď nad stanicou, je tu zachovaná jedna vinica ako spomienka na bývalú náplň tohto priestoru.

V dotyku so železničnou stanicou Vinohrady navrhujeme Múzeum Vína a Umeleckú galériu, priamo napojené aj na vinicu, kde by sa mohli nachádzať náučné chodníky, rôzne odrody tradičných vín. Navrhujeme viacero škôlok a knižnice, v obytných štvrtiach územia, a aj jednu školu, ktorá môže byť aj umeleckou školou v dotyku s lesoparkom a vinicou. Kde je to možné a potrebné navrhujeme doplniť občiansku vybavenosť a obchody.

Terasové bývanie navrhujeme hlavne v oblastiach kde to sklon dovoľuje, ideálnych je 20 %, pre terasové BD, pre rodinné bývanie je výhodný aj menší sklon terénu. Tu je práca s terénom a sklonom a aj s tvarom terás, ktoré nemusia byť vždy len obdĺžnikovými pozemkami. Prísne regulujeme výšku navrhovanej zástavby, maximálne na štyri podlažia v polohách kde to nevytvára optickú „stenu“, preto po vrstevniciach prechádzajú pásy zelene, ktoré zabraňujú vytvoreniu dojmu sídliska vo svahu. Snažíme sa o čo najväčšie prepojenie urbánnej štruktúry a prírodného prostredia a minimalizovaniu kontrastov. Preto najvyššia zástavba je v spodných častiach svahu, so stúpajúcou nadmorskou výškou sa znižuje zástavba a „zorganičťuje“ architektúra až do terás, ktoré sú absolútne ponorené do existujúceho terénu.Exponované časti terénu sú prenechané rekreačným parkom a trasám. Ich pridanou hodnotou je totiž výhľad na mesto a naopak, sami tvoria dobre viditeľné maľebné „pozadie mesta“. Celým priestorom sa vinú zelené pásy- rekreačné a cyklistické, ktoré „zmäkčujú“ priestor, niekde sa rozvoľňujú do väčších plôch.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne