Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4807 fotografií

online návštevníkov

12. 07. 2024, meniny má: Nina

Bratislava - Podhradie

Riešené územie je navrhované ako polyfunkčná mestská štvrť s vybavenosťou mestského až nadmestského významu, so zastúpením zariadení administratívy, obchodu, služieb verejného stravovania, a kultúry, taktiež sú navrhované funkcie prechodného a trvalého bývania. Časť riešeného územia, Vydrica, je tvorená kombináciou radovej a blokovej zástavby, územie Zuckermandla je navrhnuté vo forme blokovej zástavby okolo mestskej triedy s vertikálnou segregáciou dopravy a pešieho pohybu formou plateau. Kúrie ako zachovaná enkláva bývalého Podhradia tvoria spojovací článok medzi sektormi Zuckermandel a Vydrica a priestorovo sú od susedných sektorov oddelené plochami a líniami zelene. V panoráme Podhradia je zachovaná zeleň hradného brala, medzi navrhovanou stavebnou štruktúrou sú vyformované verejné priestory, námestia, ulice, pešie mestské, rekreačné i náučné trasy, pešie prepojenia medzi Hradom, nábrežím, historickým jadrom, budúcim areálom River Park a Podhradím.

Viac

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne