Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

19. 05. 2024, meniny má: Gertrúda

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Autor

Časopis Architekt

Autor fotografií

Časopis Architekt

Zdroj

Časopis ARCHITEKT

Zobrazení

15944

Dátum vydania

03. 05. 2012

Kategórie článku

Ďalšie diely seriálu

Súvisiace články

Hodnotenie článku

Článok sa mi páči / nepáči

46%

Celkový počet hlasov: 669

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Muzeum barokních soch a klášterní zahrady - 5. diel

muzeum-barok-soch-klastorne-zahrady-38.jpg

MUZEUM BAROKNÍCH SOCH – ZAHRADY

Zahrady

Inspirací pro architektonické řešení byl historický vývoj kapucínských zahrad a morfologie místa. Klášterní zahrady se obecně skládaly se ze čtyř částí: užitkové zahrady, štěpnice – ovocného sadu, rajského dvora a hřbitova řeholníků. V Chrudimi měly části tři – štěpnici, která poskytovala ovoce, s výhledem na siluetu klášterních budov, užitkovou zelinářskou zahradu a rajskou zahradu poskytující koření, léčivé rostliny a květiny pro výzdobu kostela.

Naším návrhem navazujeme na toto historické členění a zároveň vytváříme moderní pobytový park s veškerou soudobou vybaveností. Morfologie pozemku pak pomáhá vytvořit přirozené hranice mezi jednotlivými částmi. Zásadní je původní prostor zahrad. Nechceme výrazně měnit stávající terénní konfi guraci, snažíme se ji dekódovat a pouze dotvořit. Zastáváme myšlenku dlouhodobé paměti krajiny, která se nedá násilně potlačit nebo vymazat.

muzeum-barok-soch-klastorne-zahrady-31.jpg

Při klášterním kostele je, na nižší výškové úrovni shodné s 1. NP, klidový dvorní předprostor na místě městského hradebního příkopu. Za ním vzniklo na stávající rovině plató – velkorysý prostor rámovaný klášterem z jedné strany a na druhé otevřený dálkovým výhledům. Poloha za „zámkem či hradem“ navozuje atmosféru francouzských upravených zahrad. Štěpnice začíná na původním terénním zlomu a svažuje se ke klášterní zdi nad řekou – terén zde tvoří přirozený dolík, takže jde o intimnější prostor než velkorysá rovina – plató.

Má atmosféru anglického krajinářského parku nebo louky v sadu. Rajská zahrada – Rozárium, obehnaná ze tří stran plnou zdí, tvoří tichý kout. Hlavní vstup od centra města je z ulice Široké mezi budovami základních škol. Původní asfalt je přeměněn na kultivovaný velkoformátový povrch z drátkobetonu. Z ústí mezi školami pak buď vede rampa ke kostelu, nebo pokračuje cesta brankou do zahrad mezi speciální základní školou a sportovním hřištěm.

Plató – zde začínají klášterní zahrady oddělené plotem od kostela sv. Josefa, původní klášterní zdí od Moravovy zahrady a řeky a zděným plotem od areálu fi rmy PORS. Plató – rovina krytá mlatem skýtá hlavní pobytovou část zahrad. Návštěvníkům nabízí díky svému povrchu volný neomezený pohyb. Protíná jej chodník z drátkobetonu měnící se na „tvrdý“ mlat, který pokračuje v ose nástupu ke zlomu – dřevěné Promenádě, oddělující Plató a Štěpnici.

muzeum-barok-soch-klastorne-zahrady-32.jpg muzeum-barok-soch-klastorne-zahrady-33.jpg muzeum-barok-soch-klastorne-zahrady-34.jpg muzeum-barok-soch-klastorne-zahrady-35.jpg

Na Platu jsou soustředěny všechny herní a společenské aktivity kryté mohutnými korunami solitérních stromů: relaxační objekt pro nejmenší děti, hřiště na pétanque a parket pro hudební produkci. Plató je zároveň nejvýše položeným místem klášterních zahrad s morfologií náhorní roviny – stromy zachytávající vítr. Hry, hudba a šumění listí v korunách vysokých stromů defi nuje Plató jako zahradu sluchových vjemů. Parter speciální základní školy je výškově oddělen opěrnou stěnou vysokou cca 1,5 m, čímž se fasáda školy opticky posouvá do druhého plánu. Nedochází tak ke kontaktu uživatelů parku s výukou v budově.

Na hraně Plata a Štěpnice, odkud je vidět severní konec města a při dobré viditelnosti i Orlické hory, leží zmíněná Promenáda – hlavní komunikační osa zahrad. Na ni navazují komponované cesty ve Štěpnici a při kamenné hradební zdi objekt rampy, která vede stávajícím průchodem v hradbě k Rozáriu. Rozárium je intimní zákoutí zahrad, malá růžová zahrada plná drobných květů, tvarovaných živých plotů a tématických záhonů – Rozárium jako zahrada vůní a barev. Je uzavřeno ze dvou stran živým plotem od rušivého provozu školy a policie a ze zbylých stran jej uzavírá původní městské opevnění s baštou Prachárna. Atmosféra ticha a soustředění se na detail.

muzeum-barok-soch-klastorne-zahrady-36.jpg muzeum-barok-soch-klastorne-zahrady-37.jpg muzeum-barok-soch-klastorne-zahrady-38.jpg muzeum-barok-soch-klastorne-zahrady-39.jpg

Štěpnice je koncipována jako kvetoucí louka s ovocným sadem a drobným vodním prvkem – nádrží na vodu. Je to tvarově nejrozmanitější část zahrad. Terén zde klesá do pomyslného nejnižšího bodu zahrady při severní hradbě a má miskovitý tvar. Pohyb ve vysoké trávě druhově pestré louky je umožněn pravidelným kosením štěrkových, bylinami prorostlých pěšin. Dochované stromy ve Štěpnici jsou zčásti doplněny dle původního výsadbového rastru novými vysokmennými ovocnými stromy původních odrůd.

Ovoce ze stromů, byliny a chladná voda z nádrže defi nují Štěpnici jako zahradu chutí. Nahodile vysekávaná místa v trávě nabádají k polednímu odpočinku. V závěru Štěpnice je položené „sluneční“ Korzo – široký mlatový chodník podél severní zdi obrácený k jihu. Umožňuje posezení na lavičkách a slunění. Mezi sezením jsou komponované podélné záhony bylinkové zahrady. Záhony aromatických suchomilných bylin slouží též pro výuku základních škol. Na Korzo lze vstoupit vrátky od řeky Chrudimky z pěší „Zlaté stezky“..

Všechny části zahrad jsou propojeny parkovými cestami, které kopírují tvar terénu (i kvůli zabránění splachu z mlatové cesty) a svým jemným zakřivením vybízejí k volné a pomalé procházce. Nevšednost prostředí doplňují individuálně řešené vstupy pro návštěvníky a výtvarné herní prvky.

muzeum-barok-soch-klastorne-zahrady-40.jpg muzeum-barok-soch-klastorne-zahrady-41.jpg muzeum-barok-soch-klastorne-zahrady-42.jpg

English Museum of Baroque statues museum and monastery gardens, Chrudim The protected heritage Capuchin monastery complex with the dominant St. Joseph’s church is a part of the Chrudim city centre. After 50 years of emptiness and devastation, the church has become the city‘s cultural institution, exceeding regional signifi cance thanks to its exhibition focused on rural Baroque sculpture. The monastery complex includes the gardens, the renovation of which created a public space with the function of a municipal park, which offers play activities (children‘s play elements, pétanque, a stage, etc.) and a recreation zone. The urban solution is based on the effort to integrate new exhibition functions into the vicinity. Thanks to their unique position and size, the monastery gardens are a unique, restful green opposite of the stone historical centre.

muzeum-barok-soch-klastorne-zahrady-43.jpg muzeum-barok-soch-klastorne-zahrady-44.jpg muzeum-barok-soch-klastorne-zahrady-45.jpg

MUZEUM BAROKNÍCH SOCH A REKONSTRUKCE KLÁŠTERNÍCH ZAHRAD CHRUDIM , PARDUBICKÝ KRAJ

KLIENT Město Chrudim
AUTOŘI Mgr. akad. arch. Roman Brychta, Ing. arch. Adam Halíř, Ing. Ondřej Hofmeister,
Ing. arch. Petr Lešek / PROJEKTIL
ARCHITEKTI s. r. o
SPOLUAUTOŘI Ing. arch. Ivana Dvořáková, Ing. arch. Kateřina Horáková, Ing. arch. Bohdana Linhartová,
Ing. arch. Rudolf Wiszczor
DROBNÁ ARCHITEKTURA A ZPEVNĚNÉ PLOCHY PROJEKTIL ARCHITEKTI s. r. o.,
GRAFICKÁ ČÁST MgA. Jana Delafontaine, MgA. Zuzana B. Horecká,
Jean-Marie Delafontaine / Kultivar.cz
ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA Ing. Aleš Steiner,
Ing. Pavlína Malíková / ATELIER a05
OBJEKTY MgA. Lenka Klodová,
Mgr. Helena Poláková / ENFANT TERRIBLE
DODAVATEL STAVBY První stavební Chrudim a. s.
STATIKA HISTORICKÉ KONSTRUKCE Ing. Jan Vinař / Murus
PLOCHY pozemek kostela: 1001 255 235 137 = 1628 m2, řešené území zahrad: 10 814 m2, zastavěná plocha kostela: 1001 m2, obestavěný prostor kostela: 8180 m3, čistá užitková plocha kostela: 1212 m2

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené | DB: 75 | T: 0.309756

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne