Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

25. 05. 2024, meniny má: Urban

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Finn Geipel: Urbanizmus má silu ovplyvňovať mentalitu ľudí (II. časť)

geipel-8.jpg

Realizácie Francúzsky prezident Nicolas Sarkozy vyzval desať francúzskych i zahraničných architekonických tímov na riešenie Veľkého Paríža, obrovskej mestskej aglomerácie s rozlohou takmer 15 miliónov metrov štvorcových, ktorá sa vytvorila okolo hlavného mesta tak, aby vznikla moderná metropola v súlade s Kjótskym protokolom.

Grand Paris

Francúzsky prezident Nicolas Sarkozy vyzval desať francúzskych i zahraničných architekonických tímov na riešenie Veľkého Paríža, obrovskej mestskej aglomerácie s rozlohou takmer 15 miliónov metrov štvorcových, ktorá sa vytvorila okolo hlavného mesta tak, aby vznikla moderná metropola v súlade s Kjótskym protokolom. V súčasnosti žije už 50 % ľudí v takýchto mestských aglomeráciách, a tak je nájdenie optimálneho riešenia horúcou potrebou súčasnej spoločnosti.
V súťaži uspel medzinárodný interdisciplinárny tím so špecialistami z oblasti územného plánovania, teórie a dejín stavby mesta, filozofie, architektúry, ekológie, klimatických zmien, dopravy a sociológie pod vedením ateliéru LIN. Tím spolupracoval s výskumnými inštitútmi MIT v Bostone, Oldenburskou univerzitou a Technickou univerzitou v Berlíne.

geipel-2.jpg
Orbitálny systém BRT, Grand Paris © Fabio Casiroli, Systematica + LIN

„Vytvorili sme multidisciplinárny tím, v ktorom sme pracovali celých deväť mesiacov na tom, aby neboli predmestia len akýmsi šedivým prílepkom veľkolepého centra mesta, ale kvalitným miestom na život. Tomu predchádzal výskum a vytvorenie mentálnych máp.
Zaujímavým zistením bolo, že Parížanmi sa cítia len tí obyvatelia, ktorí žijú v centre mesta (2 milióny ľudí). Pre nás bolo výzvou dosiahnuť to, aby sa Parížanmi cítilo aj ostatných 10 miliónov ľudí žijúcich v ostatných častiach metropoly. To vyžaduje vytvoriť významnejšie centrá aj v týchto oblastiach tak, aby vznikla zdravá polycentrická štruktúra. Projekt Grand Paris nie je projektom ex nihilo, ale projektom v už existujúcej urbánnej štruktúre. Hľadali sme iný model hustoty osídlenia tak, aby aj ľudia žijúci v husto obývaných častiach mali nablízku prírodné prostredie. Aglomerácia je charakteristická nielen oblasťami s vysokou hustotou, ale aj oblasťami pavilónového bývania s nízkou hustotou, v ktorých v súčasnosti chýba možnosť hromadnej dopravy. Významnou súčasťou úlohy je vyriešiť vzťah mesta a prírody – mesto musí obsahovať prírodu,“ hovorí k východiskám projektu Finn Geipel a pokračuje: „Pracovali sme s polaritou, ktorá sa vytvára okolo zárodkov mestských či prírodných centier. Na miestach s nižšou hustotou osídlenia by mohli vznikať tzv. ľahké mestá, ktoré by mohli byť ideálnym protipólom k tým ,hustým´, intenzívne využívaným, a vytvárať ,zelené pľúca´ aglomerácie.
Dôležitým aspektom mesta je dostupnosť. V súčasnosti sa všetko sústreďuje na Paríž, pričom periférne mestá nie sú prepojené. Riešením je vytvoriť sieť, čím sa odľahčí doprava na ťahoch do centra Paríža, ale aj umožniť cestovať verejnou alebo poloverejnou hromadnou dopravou s použitím nových ekologických a rýchlych dopravných prostriedkov, a nielen osobnými automobilmi.

geipel-1.jpg
Transformácia hustej dopravnej infraštruktúry na zelené koridory integrovanej mobility © LIN

Transformácia podmorskej základne v Saint-Nazair

Transformácia podmorskej základne Alvéole s bunkrami pre ponorky v meste Saint-Nazair vo Francúzsku bola projektom takmer neuskutočniteľným. Saint-Nazair je mesto na brehu Atlantiku pri ústí rieky Loire. Kolos podmorskej základne oddeľuje mesto od prístavu a predstavuje takmer nepredstaviteľnú bariéru. Je 300 metrov dlhý, siaha pod hladinu mora 120 a nad hladinu vyčnieva 20 metrov. Základňu postavila nemecká armáda presne na mieste bývalého prístavu lodí plaviacich sa medzi Francúzskom a Južnou Amerikou, ktorý bol v tom čase centrom mesta.
Nemeckej armáde sa toto územie hodilo najmä polohou a rozmermi, a tak si mesto muselo centrum vybudovať inde. Počas vojny bolo mesto na 90 % zničené, kolos podmorskej základne však ostal bez ujmy. Betónová strešná konštrukcia meria 8 metrov, obrovská masa betónu základne vytvára v objekte vlastnú mikroklímu, ktorá je v porovnaní s ročnými obdobiami posunutá o štyri mesiace.

Primátor vypísal v roku 2003 súťaž na premenu tejto základne na centrum mesta s dôrazom na kultúru a cestovný ruch a v konkurencii mnohých ateliérov vyhralo práve štúdio LIN. „Bolo to pre nás prekvapením, keïže sme boli nemecký tím, aj keď s prepojením na tvorbu o Francúzsku,“ opisuje okolnosti vzniku projektu Finn Geipel. „Aj odstrániť tento kolos by bolo veľkou úlohou, keby sa to však podarilo, stratilo by Saint-Nazaire časť svojej identity. Preto som sa rozhodol postupovať inak.
Pokúsil som sa – podobne, ako sa to robí v ázijských bojových umeniach–premeniť toto negatívum mesta v jeho prospech a ťažiť zo samotnej povahy priestoru. K hmote základne sme pristupovali ako ku kameňolomu, z ktorého si berieme, čo potrebujeme – aj so všetkými priestorovými paralelami, ako sú terasy, dutiny, nerovnosti a podobne. Použili sme koncept do seba navzájom poskladaných ,škatuliek s minimalizovanými prepojeniami na osvetlenie a priechody. Z konštrukčnej stránky sme sa inšpirovali technikou výstavby dokov – využili sme obrovské oceľové nosníky, ktoré sme dali vyrobiť v dokoch Saint-Nazair. Z estetického, technického aj akustického hľadiska sme vždy pracovali so samotnou povahou betónu, nesnažili sme sa ho skrášliť či obaliť niečím iným,“ vysvetľuje F. Geipel. Ústredným priestorom, ktorý priťahuje množstvo návštevníkov, je centrum súčasnej hudby s koncertnými priestormi a nahrávacím štúdiom. ďalšou sálou je 100 metrov dlhá a dvadsať metrov široká divadelná sála, pod ktorou je odkrývateľná vodná nádrž.

geipel-3.jpg
Pohľad z vtáčej perspektívy na Alvéole, bývalú ponorkovú základňu v Saint-Nazaire po konverzii © Adrian König

geipel-4.jpg
Verejná pasáž – pohľad do Alvéole 12, Saint-Nazaire © Jan-Oliver Kunze

Ťaživú atmosféru priestorov často bez denného osvetlenia autori eliminovali presklenými výrezmi do betónu na bočných stenách a kupolou na streche, ktorá bola pôvodne osadená na radari berlínskeho letiska Tempo. Táto len 16 metrov veľká konštrukcia sa stala nielen miestom tvorivých stretnutí a happeningov, ale postupne aj symbolom celého mesta. V priestoroch autori často ponechali niektoré pôvodné technické zariadenia (napríklad posuvný koľajnicový dopravník), ktoré dotvárajú atmosféru miesta. Voda obmýva a postupne rozkladá betón, na mnohých miestach presakuje a na iných vyteká, betónová konštrukcia nie je z dlhodobejšieho hľadiska udržateľná, a tak sa aj projekt kultúrneho centra bude musieť postupne prispôsobovať meniacim sa technickým podmienkam konštrukcie. „Tento projekt je proces. My sme naším vstupom len iniciovali ďalšie impulzy na využitie zvyšných 80 % priestoru podmorskej základne,“ skromne uzatvára Finn Geipel.

geipel-5.jpg
Celkový pôdorys bunkra pozostáva zo 14 častí – alveol (dutín) © LIN

geipel-6.jpg
Pozdĺžny rez cez Alvéole 14 © LIN

Cité du Design v Saint-Etienne

Cité du Design vo francúzskom meste Saint-Etienne je prestavbou bývalej továrne so zbrojárskou výrobou z konca 19. storočia na centrum dizajnu, v ktorom sa nachádzajú komplexne vybavené priestory na prezentáciu dizajnu.

Saint-Etienne patrilo k najvýznamnejším priemyselným mestám Francúzska. Po zastavení výroby priemyselných prevádzok sa mesto muselo preorientovať na iné druhy činností. Po zbrojárskej výrobe tu ostalo ťaživo pôsobiacich 12 hektárov priestorov ako vystrihnutých z Tarkovského filmu Stalker. Revitalizáciu tohto územia inicioval dnes už bývalý primátor mesta Saint-Etienne Michel Thioliere.

„Cité du Design neexistuje,“ začína s definíciou svojho konceptu trošku kontroverzne Finn Geipel a dodáva: „Skôr sa dá o ňom povedať, že sa neustále tvorí. Nedá sa opísať ako dostavaný komplex budov, skôr ako prelínanie a infiltrácia rôznych priestorov s rozličnými funkciami. Takto koncipovaný priestor dokáže flexibilnejšie reagovať na budúce požiadavky.“

Medzi areálom zbrojárne a bulvárom lemovaným parkom, ktorý prechádza celým mestom, je vytvorený priestor autormi nazývaný Platina, tvoriaci prechod medzi pôvodným komplexom budov a verejným priestorom. Táto 200 metrov dlhá a 30 metrov široká hala bez jediného stĺpu vnútri je definovaná svojou „pokožkou“, 50 cm hrubou obvodovou konštrukciou, ktorá sa neustále prispôsobuje vonkajším aj vnútorným okolnostiam. Platina nemá hlavný vstup, ale 42 otvorov, ktoré sa dajú odkrývať v závislosti od aktivít, ktoré sa v objekte odohrávajú, a podobne v objekte fungujú aj mobilné priečky. Obvodový plášť efektívne hospodári s energiou a tak je tento objekt energeticky úplne sebestačný.
Na Platine sú fotovoltické články, ale na určitých častiach momentálne experimentálne prebieha fotosyntéza, čo je v porovnaní s fotovoltikou v princípe celkom odlišný proces. Pri fotosyntéze nie je potrebné, aby bolo slnečné počasie, prebieha aj pri zamračenom počasí. Okrem toho v spolupráci s kanadským tímov navrhli na Platine vrstvu, ktorá zabezpečuje klimatizáciu. V prepojení so susedným parkom stojí skleník, v blízkosti je amfiteáter pre 250 ľudí, v areáli sa nachádza i „matériotéka“, v ktorej sú vystavené a popísané zaujímavé súčasné materiály používané v dizajne. Pri vstupe je vyhliadková veža, ktorá tvorí kontrast s horizontálnou hmotou hlavného priestoru a zároveň aj akýsi akcent priťahujúci pozornosť návštevníkov mesta. Z veže sa dá pozorovať dianie v hlavnom priestore.

geipel-8.jpg
Vyhliadková veža vo vstupnej časti Cité du Design © François Maisonnasse

geipel-7.jpg
Výstavný priestor B © Jan-Oliver Kunze

Finn Geipel sa narodil v roku 1958 v Stuttgarte, kde aj absolvoval štúdium architektúry. Ešte počas štúdia založil spolu s Berndom Hogem a Jochenom Hungerom stuttgartské štúdio Labfac, ktorého pôsobnosť rozšírili v roku 1987 spolu s Nicolasom Michelinom aj v Paríži. V roku 1999 získal striebornú medailu Prix Dejean na Académie d’Architecture v Paríži. Na prelome tisícročí sa stal hosťujúcim profesorom Columbia University v New Yorku. Od roku 2000 je vedúcim výskumného inštitútu LIA (Laboratory for Integrative Architecture) na Technickej univerzite v Berlíne, v ktorom sa zaoberá projektmi Tempo, Atlas Actif, interaktívnym atlasom priemyselného dedičstva regiónu Saint-Etienne, ale aj biodiverzitou a efemérnou architektúrou. O rok neskôr založil v Berlíne a v Paríži spolu s manželkou Giuliou Andi, pôvodom talianskou dizajnérkou a architektkou, architektonické štúdio LIN, v ktorom úspešne pracujú dodnes. V súčasnosti pracuje v rámci projektu Grand Paris na urbanistickej štúdii východnej časti Seine St. Denis (40 km2) a na návrhu štyroch staníc metra.

Realizované projekty:

2009 – Cité du Design, konverzia bývalej zbrojárskej továrne, Saint-Etienne
2007 – Alvéole 14, konverzia bývalého prístavu ponoriek, Saint-Nazaire
2005 – 2006 – inštalácia Syn Chron, Berlín, Yamaguchi-City
2004 – Kleyer House, Oldenbourg
2004 – Halle E open platform, Hamburg
2004 – Densité ± 0, Paríž
2003 – výstavný pavilón de l’Arsenal, Paríž
1999 – Cornouaille Théâtre, Quimper, Francúzsko

Urbanistické projekty:

2008 – 2009 – Grand Paris Métropole Douce
2008 – 2009 – Seine Aval, urbanistická štúdia, Mantes-la-Jolie, Francúzsko
2007 – letisková biznis zóna, Coeur d’Orly, Paríž
2006 – 2007 – Atlas Actif Štefanských údolí, Saint-Etienne
2001 – 2003 – Severo-západný Arc Plan, Thessaloniky
2001 – Bassin Via Flaminia, Rím
2001 – 2003 – Centrálne železničné plochy, Mníchov

Finn Geipel: Spatial planning has the power to influence human mentality

„Finn Geipel belongs among France’s significant architecture personalities, someone who has been engaged in many projects both home and abroad, and is the head of the LIA (Laboratory for Integrative Architecture) research institute at the Technical University in Berlin,” was the introduction given by Bratislava’s Chief Architect, Štefan Šlachta at a lecture from the cycle, City in Motion. An originally German architect, the Paris-based Finn Geipel has overseen the unfolding of the wide-scale urbanism project Grand Paris. Of his work, he states that it encompasses three basic aspects – borderlessness in time, boundlessness in space, and diversity.

Tento článok časopisu Urbanita si môžete prečítať v pôvodnej forme tu

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené | DB: 75 | T: 0.466603

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne