Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4807 fotografií

online návštevníkov

25. 07. 2024, meniny má: Jakub

Aktuality

Nový územný plán Mesta Košice

snimka-obrazovky-2024–06–07–085912.png

Do konca septembra 2024 máte možnosť pripomienkovať Návrh nového územného plánu Mesta Košice.

07. 06. 2024 | viac

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Cyklodoprava sa pomaly rozvíja a prvá ucelená cyklotrasa

cyklodoprava.jpg

V stredu 3.novembra 2010 sa v Banskej Bystrici uskutočnil seminár Cyklodoprava a cykloturistika v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Podujatie, ktorého cieľom bolo vytvorenie organizačných predpokladov pre rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky v našom kraji, organizoval Cykloklub Poľana, Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) a nadácia Ekopolis. Jeho súčasťou boli referáty a prezentácie konkrétnych projektov, ako aj diskusie všetkých zúčastnených.

Už vystúpenie Jána Roháča z Nadácie Ekopolis demonštrujúce príklady rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky v Európe ukázalo, že tejto oblasti sa v našej krajine nevenuje dostatočná pozornosť. A hoci referent cyklodopravy a športu v Bratislavskom samosprávnom kraji Ladislav Findl poukázal aj na problémy rozvoja cyklodopravy v tomto regióne, náš kraj aj v porovnaní s ním zaostáva. Zmeniť tento stav by mala pracovná skupina-komisia pod záštitou BBSK, ktorej členmi by okrem zástupcov neziskových organizácií mali byť aj predstavitelia miest a obcí, Železníc SR, Lesov SR, polície, Slovenskej agentúry životného prostredia, Slovenskej agentúry pre cestovný ruch a pod.

Ako vyplývalo z odbornej diskusie, proces rozvoja cyklodopravy je aj kvôli nedostatku fi nančných prostriedkov veľmi zdĺhavý. Príklady konkrétnych projektov trás popri Ipli, na Gemeri, v okolí Poľany, Rimavskej zelenej cestičky, či banskoštiavnického projektu Bajkom k tajchom sú však dôkazom toho, že snaha a nadšenie aktivistov väčšinou na miestnej úrovni dokážu posunúť veci dopredu. Už teraz je nevyhnutné vyčleňovať budúce cyklotrasy, jednou z možností je využívať už existujúce komunikácie, potrebné je aj prepojenie cyklotrás na úrovni kraja s medzinárodnými trasami, ako je napr. Jantárová cesta spájajúca Budapešť s Krakovom, či napojenie sa na niektorú z európskych cyklistických trás EuroVelo.

Napriek drobným úspechom na lokálnej úrovni je citeľná potreba koordinovať tieto aktivity v rámci celého Slovenska alebo aspoň v rámci nášho kraja. Ján Ľupták z Cykloklubu Poľana sa vo svojej prezentácii pokúsil načrtnúť potenciál BBSK pre cyklistickú dopravu a cykloturistiku, ktorý je vnímateľný na základe štúdie Návrh vedenia trás pre cyklodopravu a cykloturistiku v BBSK. Tá má byť základným koncepčným dokumentom, ktorý sa bude priebežne rozvíjať a aktualizovať a ktorý bude podkladom pre prácu komisie pre riešenie cyklodopravy. Jej zvolanie je plánované na druhú polovicu januára budúceho roka.

Mesto Banská Bystrica spája so Zvolenom tzv. Rodinná cestička, Kováčovú s Dolnou Mičinou tzv. Zelená stuha Pohronia, ktoré vznikli už v roku 1997, no boli neudržiavané. V roku 2006 došlo k ich obnove, no bol to len začiatok budovania tzv. greenways, ktoré sú charakterizované bezpečnosťou, nenáročnosťou, verejnou prístupnosťou, kvalitným povrchom, trvalou udržateľnosťou, dobrým značením a informačnými prvkami a ktoré by mohli byť prístupné aj pre inlinekorčuliarov.

Čo sa týka mestských cestičiek pre cyklodopravu, v Banskej Bystrici momentálne neexistuje ani jedna. Prvou lastovičkou v týchto snahách v kraji je existujúci cca. 300-metrový úsek vo Zvolene. Problému budovania cyklotrás priamo v našom meste sa už dlhšie venuje Občianska cykloiniciatíva, ktorá svoje plány predstavila aj v rámci seminára. Istým pokrokom je aktuálne spracúvanie projektovej dokumentácie cyklotrasy od Obvodného úradu po Námestie Vajanského, ktorá by sa mohla začať realizovať budúci rok a dokončená by mala byť v roku 2012. Dnes o 10,00 sa otvárajú obálky na spracovateľa tzv. Generelu nemotorovej dopravy v Banskej Bystrici. Ide o dokument, ktorý by mal byť vytvorený za účasti odborníkov v oblasti územného plánovania a dopravných stavieb, zainteresovanej laickej verejnosti a miestnej samosprávy, ktorá by mala projekt aj spolufi nancovať. Finalizácia dokumentu, ktorého cieľom je o. i. aj stanoviť jasné pravidlá rozvoja nemotorovej dopravy, je plánovaná na koniec budúceho roka.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené | DB: 64 | T: 0.426231

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne