Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

13. 04. 2024, meniny má: Aleš

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Cykloturistické trasy na Slovensku v roku 2011

cykloturisticke-trasy.jpg

Článok Juraja Hlatkého, predsedu SCK.

Počet a kilometráž značených cykloturistických trás na Slovensku

K dnešnému dňu na Slovensku je stav úradne registrovaných a evidovaných 611 cykloturistických trás s celkovou dĺžkou 10 990 km. 380 km cykloturistých trás je vyznačených stále metodikou KST. Okrem toho existuje istý počet km cyklotrás vyznačených podľa STN 01 8028, ktoré nie sú evidované v databáza SCK (SCK Hámrik Banská Štiavnica), ktoré sú vyznačené iba čiastočne (okolie Skalice, taktiež nie sú evidované), alebo sú vyznačené inak (okolie Serede, okolie Bratislavy). Preto celková dĺžka slovenskej cyklosiete je určite väčšia.

Prehľad aktivít SCK v priebehu roka 2011.
Metodika značenia trás Eurovelo na Slovensku.

SCK spracoval metodiku.pre značenie cyklotrás Eurovelo na území Slovenska a odovzdal ju ECF. Metodika vychádza z STN 01 8028 „Cykloturistické značenie“. Pozostáva z veľkých a malých cyklosmeroviek, ako aj emblémových cyklotabuliek. Skĺbuje manuál ECF pre značenie trás Eurovelo s našou štátnou normou. Trasy sa budú značiť výlučne červenou farbou, ich evidenčné čísla sú EV-6, EV-11 a EV-13. V priebehu značenia sa ukázala potreba umiestniť malé logo Eurovelo aj do veľkých cyklosmeroviek, kvôli súbehu trás Eurovelo s národnými cyklomagistrálami.

Vyznačenie trasy Eurovelo 13.

V mesiaci marec apríl bol vyznačený na základe objednávky Bratislavského samosprávneho kraja prvý úsek trasy Eurovelo na Slovensku. Jednalo sa o trasu na území Bratislavského samosprávneho kraja od katastra obce Závod do Bratislavy na hrádzu za mostom Lafranconi v koridore Moravskej cyklocesty. Vyznačený úsek má dĺžku 73 km. K nemu na svoje náklady vyznačil SCK úsek na území Trnavského samosprávneho kraja od hraničného prechodu Hohenau na kataster trasy v obci Závod v koridore Cyklomagistrály okolo rieky Moarvy v dĺžke 8 km. Celkový úsek vyznačenej trasy Eurovelo-13 tak dosiahol dĺžku 81 km. Nevyznačený ostáva 11,4 km dlhý úsek cez Petržalku na hraničný prechod Kittsee.

Projekt generálnej obnovy peších turistických a cykloturistických trás na území Žilinského samosprávneho kraja.

V roku 2011 pokračuje tretím, zatiaľ posledným rokom, projekt generálnej obnovy a údržby cykloturistických trás na území Žilinského samosprávneho kraja. V ňom sa obnoví 494,5 km cykloturistických trás v oblasti Terchovej (107 km), Turca (249,5 km) a západného Liptova (138 km). Takisto sa obnoví 320 km peších turistických trás na území Liptova (116,2 km), Turca (78,8 km), Horných Kysúc (84,3 km) a Oravy (40,7 km). Trasy ležia najmä na území Chočských vrchov, Kysuckých Beskýd, Veľkej a Malej Fatry, Skorušiny. Novinkou je podpis zmluvy o subdodávke pešieho značenia pre SCK nie s Klubom značkárov Slovenska, ale s KST.

cykloturisticke-trasy.jpg

Projekt ICT.

V rámci ECF sa realizuje projekt ICT – trasy Eurovelo 13. Jedná sa o vytýčenie a zmapovanie trasy EV-13 v strednej Európe. Jeho partnermi je 11 cykloorganizácií z Nemecka, Česka, Rakúska, Slovenska a Maďarska. Za Slovensko sú partnermi Slovenský cykloklub a Nadácia Ekopolis. Doteraz sa uskutočnili 2 medzinárodné mítingy – prvý bol v Bratislave, druhý v Nemeckom Magdeburgu, tretí je plánovaný v maďarskom Šoproni. SCK organizoval zatiaľ prvý národný míting na VÚC Bratislava, plánované sú ešte 2. Záverečná prezentácia výsledkov projektu je plánovaná v novembri v Bruseli.

Prezentácia cykloturistického lexikónu v Prešove.

Prešovská nezisková organizácia Know-how vydala pre Prešovský samosprávny kraj Lexikón cykloturistických trás. Samotný lexikón spracovala EDA SLOVAKIA s.r.o.. Na krajskom úrade sa konala prezentácia tohto diela 18.4.2011, ktorej sme sa zúčastnili. Prezentáciu diela viedla spracovateľka Vierka Štupáková. Unikátne dielo mapuje aktuálny stav 85 cyklotrás na území kraja k októbru 2010. Výsledky poukázali na akútnu potrebu generálnej obnovy cyklosiete nielen na území tohto kraja. Potrebovalo by ju až 80% cyklotrás. Komplexný pasport cyklotrás na území každého kraja je základným predpokladom pre zavedenie systematickej údržby cykloturistických trás na Slovensku a tým aj zabezpečenia ich kvality a následnej spokojnosti užívateľov.

Cyklotrasy na Donovaloch.

SCK bol oslovený podnikateľmi z Donovalov s požiadavkou obnovy existujúcich cyklotrás, ako aj rekognoskácie územia pre ďalšie cyklotrasy v oblasti s následnou legalizáciou a vyznačením. Výsledkom bola obnova a modernizácia 13 existujúcich cyklotrás, zrušenie 1 existujúcej cyklotrasy a vyznačenie 13 nových cyklotrás. Dielo sa realizovalo na území NP Veľká Fatra a Nízke Tatry. Celková dĺžka všetkých trás bola 243 km. V rámci nej sa zriadili a osadili aj imidžové miesta Donovalský cyklopoludník a Donovalská cyklométa. Slávnostné otváranie cyklotrás bolo 11.6.2011. Celá akcia sa realizovala v rekordnom čase 7 týždňov. Donovaly sa tak po dominancii pešej turistiky stali aj baštou cykloturistiky.

Obnova cyklotrás na území Slovenska.

Po troch rokoch bol SCK úspešný v žiadosti podpory obnovy cykloturistických trás na Slovensku. Na Ministerstvo školstva predložil projekty v celkovej hodnote 104 010 Eur. Projekt na obnovu značenia mal rozpočet 91 860 Eur, od MŠ SR sme žiadali 62 660 Eur. Na skriptá sme žiadali 9 350 Eur, na metodickú brožúru rozhľadne na cyklotrasách 2 800 Eur. Bola nám schválená dotácia 18 900 Eur. Na porovnanie KST s približne rovnakou sieťou peších turistických trás dostal podporu 56 000 Eur. Napriek tomu je to s porovnaní s rokmi 2009 a 2010 pokrok, pretože v týchto rokoch bola dotácia MŠ SR nulová. Obnova sa realizuje v okolí Brezna, v Nízkych Tatrách, Slovenskom raji, Slovenskom krase, okolí Prievidze, okolí Súľova, okolí Nového Mesta nad Váhom a pri Snine. Z podpory bude uskutočnené aj školenie značkárov cyklotrás.

Sčítanie cyklistov.

Pre aktuálne potreby je nevyhnutné poznať dáta využívania cyklotrás na Slovensku. Bohužiaľ zatiaľ sa nikde nerealizovali a tak plánujeme nasadenie sčítačiek. Predsa len prvou lastovičkou je prebiehajúci projekt v Prešovskom kraji, kde nám poskytla Vierka Štupáková čiastkový údaj získaný manuálnym sčítaním. V Pieninách na kombinovenej cyklotrase a pešej turistickej trase sa vykonalo dňa 23.7.2011 manuálne ščítanie cykloturistov a peších turistov. Meralo sa na stanovisku medzi Červeným Kláštorom a Szcawniczou v čase 10.30–15.30 hod. V tomto čase prešlo v smere Szcawnicza – Červený Kláštor 599 cykloturistov a v opačnom smere 388 cykloturistov. Spolu teda 987 cykloturistov. V rovnakom čase prešlo v smere Szcawnicza – Červený Kláštor 232 peších turistov a v opačnom smere 251 peších turistov. Spolu teda 483 peších turistov. Pomer 2,04:1 je v prospech cykloturistov, údaj je zaujímavý tým, že sa o Pieninách hovorí ako o bašte pešieho turizmu.

Obnova cyklotrás na území západného Slovenska.

Tradične už viac ako 5 rokov podporuje SCK v procese tvorby a obnovy siete cyklotrás Nadačný fond nadácie Pontis Západoslovenskej energetiky. Aj na prelome rokov 2010–2011 poskytol SCK dotáciu vo výške 13 000 Eur. Z prostriedkov bola vyznačená trasa Eurovelo 13 na území Trnavského kraja, obnovovali sa cyklotrasy v okolí Trnavy, Starej Turej, na Myjavsku, ako aj pri Skalici. V rámci projektu sa finišuje na elektronickej brožúrke „Chceme cyklotarasu, ako na to?“, elektronickom sprievodcovi „Bicyklom na rozhľadne“ a tlačeným materiálom „Trasy Eurovelo na Západnom Slovensku“.

Projekt obnovy cyklotrás a peších turistických trás v okolí mesta Trenčín.

SCK spracoval pre mesto Trenčín do grantového kola Fondu mikroprojektov projekt Obnovy a modernizácie cykloturistických a peších turistických trás v okolí mesta Trenčín. Partnerom pri realizácii mala byť aj Regionálna rada KST Trenčín. Projekt bol komisiou podporený, no mesto Trenčín pre nedostatok financií projekt nepodpísalo.

Jednanie o spolupráci s Lesmi SR š.p.

Koncom júna sa uskutočnilo stretnutie generálneho riaditeľa Lesov SR š.p. p. Viszlaya a predsedu SCK na pôde generálneho riaditeľstva podniku v Banskej Bystrici. Prebrali sa možnosti spolupráce SCK a Lesov ŠR v problematike tvorby, obnovy a údržby siete cykloturistických trás na pozemkoch podniku Lesy SR, š.p.. Riešime predovšetkým vjazdy vozidiel a vstupy akreditovaných vyškolených značkárov na lesné pozemky za účelom tvorby, obnovy a údržby cykloturistických trás. Zmluva je v príprave.

Tvorba koncepcie cykloturistických trás na území Žilinského samosprávneho kraja.

Pokračovanie spolupráce so Žilinským samosprávnym krajom na projekte „Budovanie cyklotrás na území Žilinského samosprávneho kraja„. Projekt sa realizuje v druhej polovici roka 2011. Jeho riešiteľpm je Ing. Kubina, SCK v projekte vystupuje ako partner. Úlohou SCK je presné atribútové GPS zameranie siete cca. 2500 existujúcich cykloturistických trás na území Žilinského samosprávneho kraja. Regionálni partneri majú navrhnúť pre zameranie ďaľších 350 km cyklotrás, no spolu s SCK je návrh novej siete cyklotrás dnes v dĺžke 830 km. Takisto sa podieľame na návrhu koncepcie celého materiálu.

Spolupráca s Trnavským samosprávnym krajom na koncepcii cyklotrás a cykloturistiky.

V roku 2011 sme na základe výzvy Trnavského samosprávneho kraja dodatočne zapojili do tvorby a koncepcie rozvoja cykloturistických trás na území trnavského samosprávneho kraja. Pripomienkovali sme rozpracovanú štúdiu, doplnili do nej nové kapitoly, mapovali existujúce cyklotrasy na území kraja a navrhli sme priority rozvoja kraja v oblasti cykloturistickcýh trás, ako aj cykloturistiky. Súčasťou prác bolo aj presné atribútové GPS zameranie 400 km cyklotrás.

Začiatok spolupráce s Nitrianskym samosprávnym krajom.

Na podnet Bratislavského samosprávneho kraja sme uskutočnili na pôde Nitrianskeho samosprávneho kraja spolu s Lacom Findlom z BSK vstupnú prednášku k problematike Eurovelo a cykloturistických trás na území Nitrianskeho kraja. Prítomní boli aktívni poslanci Nitrianskej samosprávneho kraja. Dohodli sme sa na ďalšej spolupráci.

Námet pre spoluprácu s Trenčianskym samosprávnym krajom.

Po vzore spolupráce so Žilinským, Bratislavským a Trnavským samosprávnym krajom sme predložili návrh obdobnej spolupráce aj do Trenčianskeho kraja. Tento kraj sa bohužiaľ prepadá v problematike cyklotrás a trasy tu postupne zanikajú.

Návrh koncepcie systematickej podpory tvorby, obnovy a modernizácie siete cykloturistických trás na Slovensku.

V druhej polovici roka 2011 sme sa zamerali na spracovanie návrhu systematickej podpory pre oblasť tvorby, obnovy, údržby a modernizácie cykloturistických trás na Slovensku. Cyklotrasy chápeme ako významný prvok cestovného ruchu na Slovensku. Za týmto účelom sme vytvorili pracovnú skupinu zloženú so zástupcov SCK – Juraj Hlatký, Vladimír Pekár, Maroš Kasala, Peter Ištoňa, PBS Kostitras – Vierka Štupáková a Tomáš Paľo a TBS JUS Martin – Dušan Kubička, ktorá sa problematike venuje.

Akreditované školenie značkárov cyklotrás.

V mesiaci október sa uskutoční po 3 rokoch nové školenie značkárov cyklotrás. Termín je 14.-16.10.2011, miesto je Športhotel Oščadnica. Školenie bude hradené z prostriedkov Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR.

A záverom…

Pri prezentácii projektu Schweizmobil švajčiarski kolegovia povedali:
„Pre úspešnosť nášho projektu boli potrebné 3 základné a veľmi dôležité veci:
SPOLUPRÁCA
SPOLUPRÁCA
SPOLUPRÁCA
A o tom to je! Alebo na Slovensku ani veľmi nie?

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené | DB: 64 | T: 0.460871

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne