Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

624 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

04. 12. 2023, meniny má: Barbora, Barbara

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Vybudovanie cyklotrasy v rámci projektu Belianske Tatry - spolu a lepšie a ďalšie perspektívy jej dobudovania až na poľskú hranicu.

vybudovaniecyklotrasyvramciprojektu01.jpg

Mesto Spišská Belá v súčasnej dobe implementuje ďalší z úspešných projektov, financovaných Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013. Tentokrát ide o investičný projekt Belianske Tatry – spolu a lepšie, ktorého najhlavnejším výstupom je novovybudovaná cyklotrasa v dĺžke 9 km, medzi mestom Spišská Belá a Tatranskou Kotlinou. Hoc spomínaný 9 km úsek je len prvou z celkovo troch etáp už naplánovaného spojenia východnej strany Tatier spoločnou cezhraničnou cyklotrasou, jeho uvedenie do života bude nezanedbateľným impulzom pre nové príležitosti a rozvoj cestovného ruchu v regióne Tatier. Keďže ide o spoločný slovensko – poľský cezhraničný projekt, partnerom projektu je aj poľská Gmina Bukowina Tatrzańska. No nielen cyklotrasa bude výstupom z už spomínaného projektu. Sú nimi aj ďalšie aktivity, ako napríklad už uskutočnená zahraničná pracovná cesta aktérov v jednej z európskych cyklo – destinácii, vypracovanie modelového prevádzkového a organizačného poriadku cyklotrasy a spoločná propagácia regiónu Belianskych Tatier.

Výstavba cyklotrasy Spišská Belá – Tatranská Kotlina

Vybudovaná cyklotrasa zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny je v projektovej dokumentácii označená ako Objekt SO 07 – Cyklochodník Spišská Belá – zastávka Tatranská Kotlina – Čarda, s celkovou dĺžkou cyklotrasy 9 km, šírkou 3 m (obojsmerná – 1,5 m jazdného pruhu) a technickým prevedením asfaltového povrchu, ktorý umožňuje cyklotrasu využívať aj pre inline korčuľovanie, resp. iné formy športového vyžitia.

vybudovaniecyklotrasyvramciprojektu01.jpg

Cyklotrasa začína v Spišskej Belej pri mestskom parkovisku na konci už existujúceho cyklochodníka k Belianskemu rybníku. Pokračuje pozdĺž Belianskeho potoka, štátnej cesty I/67, okolo Šarpanca až po zastávku Čarda v Tatranskej Kotline. Na trase boli vybudované štyri mosty, rôznych rozpätí, ktoré z dôvodu estetického, ale i ekologického sú riešené ako drevené s hornou mostovkou.

Samotná realizácia stavebných prác pozostávala z výstavby cyklotrasy s príslušenstvom, ktoré tvoria oddychové miesta, vrátane plánovaného osadenia exteriérových máp regiónu Belianskych Tatier s vyznačením cyklotrasy a existujúcich turistických chodníkov. Na celý projekt cyklotrás v podhorí Belianskych Tatier (vrátane uvedenej cyklotrasy) bolo spracované posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Prvé prípravné práce na investičnej časti projektu Belianske Tatry – spolu a lepšie započali ešte v mesiaci máj 2010, avšak dlhodobé dažde spomalili jej postup a naplno sa jej výstavba rozbehla až v mesiaci jún. Realizátor projektu, spoločne so stavebným dozorom a dodávateľom investičnej časti projektu sa preto pravidelne stretávali na kontrolných dňoch, počas ktorých sledovali nielen vykonanú investičnú činnosť, ale aj plány výstavby, ktoré boli do značnej miery závislé aj od pretrvávajúceho počasia pod Tatrami. Všeobecne však možno skonštatovať, že stavebné práce cyklotrasy prebehli na celom jej 9 km úseku takmer podľa plánu, iba s miernym časovým oneskorením. Stavebne bola cyklotrasa ukončená v mesiaci november 2010. Slávnostné otvorenie novopostavenej cyklotrasy uskutočnilo mesto Spišská Belá dňa 1. mája 2011.

Zahraničná pracovná cesta

Aktivity projektu však nie sú len o vybudovaní cyklotrasy. Pozornosť vedúceho partnera projektu sa s rovnakou dôležitosťou sústreďuje aj na jej budúcu trvalú udržateľnosť, organizáciu a prevádzkovanie. Toto všetko v sebe zahŕňa mnohé, pre slovenských poskytovateľov služieb doteraz neznáme a nezodpovedané otázky. Preto sa pri zostavovaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok v roku 2008 rozhodlo, že sa do projektu zahrnie aj zber osvedčených skúseností formou zahraničnej pracovnej cesty, v niektorej z členských krajín EÚ.

vybudovaniecyklotrasyvramciprojektu02.jpg

Tá sa uskutočnila v talianskom regióne Emilia Romagna v termíne od 16. do 22. augusta 2010. Zúčastnilo sa jej 30 zástupcov projektu z mesta Spišská Belá, gminy Bukowina Tatrzańska, Spišskej Starej Vsi, Ždiaru, Červeného Kláštora, Euroregiónu Tatry, Správy PIENAP-u, ŠL a Správy TANAP-u a ostatných inštitúcií pôsobiacich v regióne Belianskych Tatier a Zamaguria v oblasti regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a ochrany prírody. Tento región je známy hustou sieťou rôznych typov cyklotrás a vyhľadávanou destináciou nielen talianskych cykloturistov, ale aj známych športovcov a vrcholových pretekárov Giro d´Italia, ako aj návštevníkov z celého sveta.

Keďže Taliansko je v súčasnosti jednou z najpopulárnejších cykloturistických destinácií v Európe, súčasťou pripravených pracovných workshopov boli najmä témy prístupu k rozvoju cykloturizmu, využitia daností teritória a využitia existujúcich synergii s kultúrnym dedičstvom, gastronómiou a miestnymi podujatiami pri rozvoji cykloturizmu. Nechýbali tiež témy rôznorodých potrieb cykloturistickej klientely a nevyhnutnej infraštruktúry, ktoré sú potrebné pre rozvoj cykloturizmu, či predstavenie úlohy, štruktúry, charakteristiky a vybavenia špecializovaných ubytovacích zariadení pre cykloturistov. Dôležitou bola tiež aj problematika tvorby itinerárov cyklotrás, praktických skúseností a najčastejších chýb pri ich tvorbe. Medzi pracovnými témami workshopov nechýbali ani problematika značenia, správy a údržby cyklotrás, marketingu, propagácii a komercionalizácii cykloprojektov, práce s domácim a zahraničným trhom, či špecifikácii národných trhov.

Súčasťou pracovnej cesty slovenských zástupcov projektu boli aj cykloexkurzie uskutočnené priamo v teréne. Tu boli v praxi účastníkom predstavené rôzne typy cyklotrás a bolo poukázané na negatívne príklady pri ich tvorbe. Itinerár týchto exkurzií viedol od mestských a prímestských, cez tematicky orientované medziregionálne (Levanduľová cesta) a horské cyklotrasy, až po cyklotrasy spájajúce mestá s prímorskými strediskami (Ravenna – Marina di Ravenna). Nechýbalo ani stretnutie s manažmentom liečebných kúpeľov Riolo Terme. Tie sú v Taliansku veľmi známe práve vďaka významným klientom z radov špičkových cyklistov.

Slovenským účastníkom pracovnej cesty prednášali zástupcovia rôznych odborných inštitúcií, ako napr. asociácie Life Motion, (kultúrno – turistické združenie oblasti Veneto), asociácie Terre di Faenza, či Talianskej asociácie priateľov cyklistiky (FIAB). Tie sa špecializujú najmä na propagáciu a rozvoj cykloturizmu v Taliansku. Medzi prednášajúcimi nechýbali ani uznávaní zástupcovia podnikateľskej praxe, tvorby stratégií, prevádzky a tematickej žurnalistiky.

Základným cieľom tejto pracovnej návštevy bolo získanie a zozbieranie čo najväčšieho množstva praktických skúseností s prevádzkou cyklotrás v jednom z renomovaných talianskych stredísk CR a inšpirovanie sa konkrétnymi príkladmi z praxe. Na základe týchto skúseností nadväzuje mesto Spišská Belá na ďalšiu z aktivít projektu, ktorou je vypracovanie Prevádzkového a organizačného poriadku cyklotrasy, ktorý by mohol zároveň slúžiť aj ako minimálny model odporúčaní pre ostatné cyklotrasy v tatranskom a podtatranskom regióne.

Prevádzkový a organizačný poriadok cyklotrasy

Každá investícia podobného druhu si následne vyžaduje aj stanovenie určitých pevných pravidiel vo forme prevádzkového poriadku, ktorý umožní využívanie investície na ciele a účely, pre ktoré bola zriadená. Model prevádzkového poriadku cyklotrasy sa momentálne spracováva ako expertný materiál. Obsahová náplň takéhoto modelu prevádzkového poriadku bude zároveň odrážať skúsenosti a inšpirácie z absolvovanej pracovnej cesty v Taliansku. Výsledná podoba modelu prevádzkového poriadku by mala byť schválená projektovým partnerstvom a mala by rovnako slúžiť ako podklad pre rozšírenie jeho územnej pôsobnosti aj pre iné cyklotrasy v podtatranskom a tatranskom regióne. Na obsahu tohto dokumentu sa momentálne stále pracuje.

Spoločná propagácia SR – PL regiónu Belianskych Tatier

Cieľom tejto aktivity je dať projektu s výraznou investičnou hodnotou aj pridanú hodnotu v podobe marketingového nástroja, prostredníctvom ktorého bude možné dosiahnuť zvýšenie atraktivity územia, zvýšenie jeho návštevnosti a rozvoj služieb v oblasti cestovného ruchu. Hlavným zámerom je oslovenie čo najširšieho okruhu zahraničných a domácich turistov a návštevníkov a to prostredníctvom vydania viacerých typov propagačných materiálov o území. Spoločne s poľským partnerom bude vydané bohaté portfólio propagačných materiálov, medzi ktorými nebude chýbať obrazová publikácia „Spoznajme krásy Belianskych Tatier“, informačný bulletin, turistický sprievodca spoločným regiónom, propagačné DVD a exteriérové turistické mapy. Súčasťou výstupov bude aj krátky propagačný TV spot, spracovaný vo formátoch použiteľných pre propagáciu vo všetkých elektronických video formátoch (web, TV).

vybudovaniecyklotrasyvramciprojektu03.jpg

Publicita projektu

O postupoch prác na cyklotrase, ako aj o ďalších aktualitách projektu informujú širokú slovenskú aj poľskú verejnosť viaceré nástroje publicity. Projekt dáva o sebe vedieť pravidelne prostredníctvom krátkych aktualít na informačných tabuliach mesta, ako aj prostredníctvom tlačových správ rozposielaných viacerým slovenským a poľským médiám.

Ak ste užívateľom sociálnej siete Facebook, navštívte našu stránku Belianske Tatry – spolu a lepšie a staňte sa jej fanúšikom. Veľmi radi Vás budeme podrobne informovať o všetkom, čo sa v rámci projektu momentálne deje.

Špecialitou propagácie projektu je však nástroj, prostredníctvom ktorého je projekt na dnešné komunikačné pomery pravdepodobne jedným z mála príkladov, využívajúcim na kontakt s verejnosťou sociálnu sieť Facebook. Práve prostredníctvom špeciálnej Facebook stránky projektu Belianske Tatry – spolu a lepšie je v projekte zachytený každý krok, každá významná aktualita a sieť fanúšikov tohto projektu sa neustále rozširuje. Projekt tak využíva všetky komunikačné výhody, ktorá táto sociálna sieť ponúka a bezprostredne oslovuje stále väčší okruh záujemcov. Navyše, tento spôsob komunikácie dáva každému z návštevníkov stránky možnosť nielen byť informovaný, ale zároveň aj vyjadriť svoj vlastný názor alebo komentár k dianiu v projekte. Pravidelne tiež na jeho stránkach zverejňujeme rôzne fotoalbumy a videá oslovených účastníkov a návštevníkov, ako aj odkazy na informácie o projekte, ktoré prinášajú iné médiá, či tlačové agentúry.

Ak ste užívateľom sociálnej siete Facebook, navštívte našu stránku Belianske Tatry – spolu a lepšie a staňte sa jej fanúšikom. Veľmi radi Vás budeme podrobne informovať o všetkom, čo sa v rámci projektu momentálne deje.

A čo tomu predchádzalo …?

Na záver je potrebné podotknúť, že tento projekt by nebol dnes tak úspešným projektom, keby sa na jeho realizáciu mesto Spišská Belá vopred nepripravilo. Začať stavbu takýchto rozmerov je náročné nielen po stránke finančnej, ale aj po stránke projektovej. To čo dnes mesto Spišská Belá realizuje, malo ešte pred niekoľkými rokmi len podobu plánov a projektových zámerov. No tie bolo potrebné pripraviť a zabezpečiť ich financovanie.

Aj tu mesto využilo finančné prostriedky Európskej únie a prostredníctvom projektu „Obnova a dobudovanie turistických chodníkov a cyklotrás v Belianskych Tatrách a v ich podhorí“ získalo z programu INTERREG III.A Poľsko – Slovenská republika 2004 – 2006 finančnú pomoc vo výške 239. tis. €. Cezhraničným partnerom projektu bola práve Gmina Bukowina Tatrzańska a práve vďaka realizácii tohto projektu mesto Spišská Belá vypracovalo všetky potrebné technické a odborné podklady, realizačné projektové dokumenty a geodetické zamerania, pre kvalifikovanú výstavbu cyklotrás v podhorí Belianskych Tatier od Spišskej Belej až po Jurgów. Uvedený projekt je zároveň súčasťou pripravovanej tzv. „Tatranskej cyklomagistrály“, ktorej hlavným iniciátorom je slovensko – poľské cezhraničné združenie Euroregión Tatry, ktorého sú mesto Spišská Belá a Gmina Bukowina Tatrzańska dlhoročnými členmi.

Perspektívy dobudovania cyklotrasy

Ako už bolo spomínané, cyklotrasa Spišská Belá – Tatranská Kotlina je len prvou z troch etáp dnes už naprojektovaných cyklotrás, spájajúcich mesto Spišská Belá s poľskou Gminou Bukowina Tatrzańska. Zároveň by sa toto cyklistické dopravné spojenie stalo významnou etapou do budúcna plánovanej cyklotrasy okolo Tatier, ktorú iniciuje slovensko poľské cezhraničné združenie miest a obcí pod názvom Euroregión Tatry. Keďže mesto Spišská Belá má už dnes na zvyšné dve etapy pripravenú dokumentáciu, ostáva len čakať na vhodnú príležitosť, ktorá by túto reálnu ambíciu dokázala podporiť. Mala by ňou v prvom rade byť možnosť, uchádzať sa o finančné prostriedky z prostriedkov Európskej únie, prostredníctvom programov zameraných na rozvoj turistickej infraštruktúry, resp. rozvoj vzájomnej cezhraničnej spolupráce s Poľskou republikou.

vybudovaniecyklotrasyvramciprojektu05.jpg

V každom prípade, nie je dnes v ekonomických silách žiadnej zo samospráv, zrealizovať tak náročnú investíciu bez pomoci zo strany EÚ. Vzhľadom na skutočnosť, že podstatná časť z jej alokácie na dobudovanie investícií takéhoto druhu je dnes takmer vyčerpaná, ostáva pravdepodobne už len čakať na najbližšie plánovacie obdobie rokov 2014 – 2020 a nové Operačné programy, ktoré by dobudovanie cyklotrasy až na poľskú hranicu umožnili. Bude si to vyžadovať nielen kvalitu projektovej žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ale aj dávku zdravého presvedčenia o význame tejto cyklotrasy pre budúci rozvoj tatranského a podtatranského regiónu zo strany kompetentných príslušného Operačného programu.

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov

Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené | DB: 70 | T: 0.522361

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne