Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

23. 04. 2024, meniny má: Vojtech

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

ARCH 10/2011

arch1011obalka.jpg

Téma: Architektúra kultúry

Aktuálne
Súťaže
Výstavy

Výstavy

Rozhovor
Architektúra nie je voľná tvorba

Realizácie k téme
Juraj Almássy, Peter Bouda, Richard Čečetka, Ivan Masár, Ondrej Strýček:
Rekonštrukcia Starej radnice, Bratislava
Peter Vodrážka: Symbol stredovekej samosprávy opäť ožil

Viktor Šabík / Barak architekti: Kolumbárium a Námestie Kráľovnej pokoja, Nitra
Patrik Guldan: Nová sepulkrálna architektúra v Nitre

Eva Teplanová – Igor Teplan: Dom smútku, Uhorské
Klára Kubičková: Small and great

Eva Jiřičná – Petr Vágner – Jiří Hušek: Kongresové centrum Zlín
Lukáš Šíp – Robert Špaček: Architektúra suverénneho názoru

Uroš Birsa – Matjaž Pangerc: Rekonštrukcia paláca Urbanc – Galéria Emporium,
Ľubľana

Aktuálne realizácie
Karol Stassel – Juraj Šujan: Administratívna budova Westend Square, Bratislava
Andrej Alexy: Na západe niečo nové – Westend Square

Stanislav Rentka: Polyfunkčné bytové domy, Bratislava-Jarovce
Andrea Bystrická: Kamarátski susedia

Teória k téme
Jarmila Bencová: Kultúrne v architektúre
Robert Špaček: Tá kniha je o inom!

K téme
Reinhard Seiss: Vyhorený urbanizmus viedenských plynojemov

Projekt k téme
Martin Paško: Refinery Gallery, Bratislava

Recenzie
Júlia Kolláthová: 50 – Katedra architektonickej tvorby na VŠVU v Bratislave
oslavuje svoje 50. výročie založenia
Renata Rehorovská: Futurista Jan Kaplický kráčal svojou vlastnou cestou
Imro Vaško: Total_Fluidity
Veronika Kroulíková: Vysokoškolská skripta ve věku Wikipedie
Ondřej Beneš – Oldřich Ševčík: Česká architektura let 2000 – 2010 – inventarizace,
kronika, kontexty, imperativy, čili kvantita a kvalita architektury jako výpověď o naší
době

Iná kultúra
Imro Vaško: Architektúra pohyblivého obrazu – high and low
Ondrej Marko: Medzi mostom a mestom

English Summary
The Architecture of Culture

REKONŠTRUKCIA STAREJ RADNICE, BRATISLAVA

Symbol stredovekej samosprávy opäť ožil

Budovy Starej radnice a susedného objektu Apponyiho paláca sú významným pamiatkovým komplexom v ťažisku bratislavského historického jadra. História objektov siaha až do 13. storočia. Komplex budov patrí k najreprezentatívnejším objektom v historickom jadre Bratislavy, pričom časovo najstaršou je časť radnice s vežou. V 19. a 20. storočí prešla radnica viacerými stavebnými úpravami. Cieľom súčasnej obnovy bolo v prvom rade sprístupniť čo najviac priestorov verejnosti. Ďalším cieľom bola obnova a reštaurovanie historickej substancie budov, ako aj rekonštrukcia ich technickej infraštruktúry. Realizácia prác prebiehala v dvoch etapách. Prvá etapa – rekonštrukcia Apponyiho paláca – prebehla v rokoch 2006 – 2008, druhá etapa, zameraná na objekt Starej radnice, sa realizovala od septembra 2008 do marca 2011.

arch1011radnica.jpg

Nové funkčné využitie vychádza zo snahy využiť všetky priestory radnice primerane ich hodnote, sprístupniť čo možno najväčšiu časť objektu verejnosti, priestory v suteréne využiť variabilne tak, aby mohli slúžiť pre akcie mesta. K najvýraznejším zásahom patrí vytvorenie hlavného vstupu do Múzea mesta Bratislavy, ktoré tu sídli, z nádvoria radnice. Otvorili sa tu slepé oblúky fasády, čím sa vytvorili veľké presklené otvory do nádvoria. Rekonštrukciou bol tiež umožnený pohyb handicapovaným osobám. Objekt Starej radnice predstavuje po obnove aj s expozíciami muzeálnych častí významný príspevok nielen z hľadiska zachovania kultúrno-historických hodnôt tejto pamiatky, ale aj svojím funkčným využitím. Informácie a ukážky z histórie mesta a života jej obyvateľov sa tak v rozšírených expozíciách dostávajú nielen medzi obyvateľov mesta, ale aj medzi čoraz väčší počet návštevníkov z iných miest Slovenska a zo zahraničia.

Text: Peter Vodrážka
Foto: Ctibor Bachratý; BMA

KOLUMBÁRIUM A NÁMESTIE KRÁĽOVNEJ POKOJA, NITRA

Nová sepulkrálna architektúra v Nitre

Realizáciou projektu verejného kolumbária získala Nitra nové námestie. Námestie má viaceré pozitívne aspekty verejného priestranstva. Z kompozičného hľadiska ide o zapojenie historickej architektúry hlavnej brány cintorína (založeného v roku 1780) do čistého Námestia Kráľovnej pokoja. V pohľade z prístupovej komunikácie nie je dominanta námestia rušená žiadnou nepatričnou hmotou. Táto okolnosť sa potom prejavuje aj pri pohľade z vnútornej časti cintorína. Vpravo od hlavnej brány a steny cintorína diagonálne odskakuje obvodový múr kolumbária, ktoré má štyri úrovne. V každej kóji je mobiliár vrátane zelene.

Moderný výraz v detailoch a na ploche námestia pred vstupnou bránou netají symboliku špirály používanú napr. aj historickou architektúrou Orientu, kovové polkruhy a trištvrtekruhy (výstuhy pre popínavú zeleň) osadené nad chodníkom spájajúcim parkovisko s priestorom pred hlavnou bránou cintorína evokujú pocit pohybu v tuneli, na ktorého konci vojdeš do večnosti. Duchovnej kvalite prospelo organické zapojenie pieskovcovej sochy tehotnej ženy do komplexu námestia. Pred hlavnou bránou architekt osadil pár lavičiek do tieňa zelene ako zastavenie, podobné zastaveniu krížovej cesty, čím vytvoril v pokojnej intímnej časti námestia pod múrom cintorína miesto na oddych a pre niekoho aj na kontempláciu a meditáciu.

Text: Patrik Guldan
Foto: maxphoto.sk

arch1011kolumbarium.jpg

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené | DB: 65 | T: 0.402659

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne