Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4807 fotografií

online návštevníkov

13. 06. 2024, meniny má: Anton

Aktuality

Nový územný plán Mesta Košice

snimka-obrazovky-2024–06–07–085912.png

Do konca septembra 2024 máte možnosť pripomienkovať Návrh nového územného plánu Mesta Košice.

07. 06. 2024 | viac

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions

Sklobetón v súčasnej architektúre

Existencia progresívnych materiálov a technológií prináša **nové možnosti konštrukčnej tvorby v architektúre. Súčasná architektúra dokumentuje uplatňovanie nových materiálov. Trendy v oblasti obalových konštrukcií smerujú k zdokonaľovaniu stavebno-fyzikálnych parametrov pri súčasnom zachovaní vysokej kvality výsledného estetického stvárnenia budovy. Hybnou silou premeny je pretrvávajúci a gradujúci fenomén klimatických zmien a s ním spojené zvyšujúce sa nároky na kvalitu vnútorného prostredia. Materiál v súčasnej architektúre musí spĺňať estetické nároky a nároky na zabezpečenie požadovanej kvality vnútorného prostredia.

Sklobetón predstavuje materiál, ktorý ponúka kvalitné variantné konštrukčné riešenia obalových konštrukcií a inovatívne riešenia v oblasti interiéru. Sklobetón už nie je len materiálom slúžiacim výhradne jednému účelu. Možnosti aplikácie sklobetónu sa značne rozšírili.

Sklobetón – alternatívny materiál

Súčasné estetické a stavebno-technické vlastnosti sklených tvaroviek, umožňujú široké uplatnenie v architektúre. Najmä široká škála farebnosti tvaroviek a ich „vnútorná plasticita“ prináša efektné riešenia priečelí budov. Často fádne a svojím spôsobom nezaujímavé architektonické riešenia sa vhodným použitím sklobetónových konštrukcií môžu premeniť na zaujímavé architektonické diela.

es78sklobeton7.jpg

Sklobetónové konštrukcie môžeme zaradiť medzi translucentné konštrukcie. V tejto kategórii konštrukcií, alternatívou sklobetónu sú okná, respektíve zasklené steny a disponujú aj odlišnými technickými parametrami. Sklené tvarovky môžu len s ťažkosťami konkurovať súčasným superzaskleniam okenných konštrukcií. Výhody sklených tvaroviek sú však v inej rovine. Sklobetón svojimi vlastnosťami spája a zároveň rozdeľuje. Prináša dostatok svetla do vnútorných priestorov a zároveň im ponecháva ich vlastné súkromie. Farebné, štrukturálne a tvarové varianty ponúkajú hru svetla a vytvárajú unikátne interiérové prostredie a to v závislosti od druhu zdroja svetla, jeho intenzity a polohy. Sklobetón sa tým stáva viac ako iba materiálom, stáva sa tvorcom vnútornej atmosféry.

Vhodným prístupom k voľbe jednotlivých elementov sklobetónových konštrukcií je možné dosiahnuť kvalitatívne priaznivé výsledné parametre. Optimalizáciu tepelných ziskov respektíve tepelných strát, možno dosiahnuť vhodným výberom jednotlivých komponentov sklobetónových konštrukcií.

Sklené tvarovky s vysokou hodnotou tepelného odporu v kombinácii s vhodným výplňovým materiálom, sú schopné zabezpečiť relatívne prijateľné parametre vnútorného prostredia budov. Výhodou sklobetónu v oblasti priepustnosti svetla je schopnosť zabezpečiť dostatočné osvetlenie vnútorných priestorov bez negatívneho oslnenia.

es78sklobeton4.jpg

Jednou z najväčších výhod sklobetónu v porovnaní s ostatnými translucentnými konštrukciami je požiarna odolnosť. V priestoroch, v ktorých je potrebné zabezpečiť vnútorné presvetlenie a zároveň splnenie protipožiarnych požiadaviek, je sklobetón ideálnym riešením. Aplikáciou sklobetónu získame požiarne odolnú stenu schopnú prepúšťať svetlo pri súčasnom zachovaní jej esteticko-funkčných parametrov.

Dôkazom významu sklobetónu v súčasnej architektúre je existencia unikátnych stavieb svetových architektov. Jednou z nich je aj multifunkčná športová hala v meste Aurillac vo Francúzku od architekta Brisaca Gonzaleza. Sklobetón pôsobí ako súčasť obvodových konštrukcií. V skutočnosti však plní funkciu predsadeného obvodového plášťa, akejsi falošnej fasády.

Obohacuje fasádu budovy po estetickej stránke a zároveň chráni priečelie budovy pred nežiadúcimi vplyvmi, akými sú nadmerné slnečné žiarenie, hluk a pod. Architekt Rafael Moneo navrhol obvodový plášť Univerzitnej knižnice v meste Bilbao v Španielsku. Odvážne použitie sklených tvaroviek na podstatnú časť obvodových konštrukcií pôsobí zaujímavo a budova sa stala významným výrazovým prvkom celého okolia.

Univerzálnosť sklobetónu demonštruje aj známa budova železničnej stanice v nemeckom Hannoveri od architekta Hansjörga Göritza. Budova pôsobí nevšedným dojmom cez deň, ale najmä na sklonku dňa. Ponúka nezameniteľnú hru svetla pri západe slnka, rovnako tak aj po zotmení prostredníctvom vnútorného osvetlenia. Tieto, a mnohé iné, architektonické diela poskytujú názorné príklady participácie sklobetónu na kvalitnej architektúre súčasnosti.

Sklobetón v interiéri

es78sklobeton8.jpg

Podstatnú časť aplikácie sklobetónu predstavuje interiér. Tieto sklené tvarovky, vďaka svojim vlastnostiam, nájdu uplatnenie takmer v každej časti bytu. Sú vhodným materiálom na rekonštrukcie a ideálnym materiálom na tvorbu netradičného životného priestoru. Sklobetón plní úlohu steny a zároveň presvetľuje a opticky zväčšuje priestor. Uplatnenie nájde v tvorbe deliacich aj doplnkových konštrukcií.

Dotvára priestor a dáva mu nezameniteľnú atmosféru v závislosti od voľby tvarových, farebných a rozmerových variantov. Vhodnou voľbou farebnosti a štruktúry povrchov sklených tvaroviek dosiahneme nielen presvetlenie, ale zároveň aj prepojenie dvoch samostatných priestorov, pri súčasnom zachovaní ich vlastného súkromia.

Vizuálne prepojenie priestorov je možné realizovať nielen vo vertikálnej, ale aj v horizontálnej polohe. Netradičné konštrukcie predstavujú sklobetónové stropy. Tieto konštrukcie sú známe z významných stavieb minulého storočia, no rovnako efektne pôsobia aj v súčasnej architektúre. Sklobetónové stropy plnia úlohu presvetlenia inak tmavých priestorov a zároveň sú aj výrazným interiérovým výtvarným prvkom objektu.

Trendy vývoja

es78sklobeton5.jpg

Ambíciou novodobých materiálov je ich podiel na kvalite architektúry. Sklobetón s novými parametrami patrí medzi nich a v tomto smere čelí z hľadiska trendov vývoja mnohým výzvam. Progres výrobných technológií, klimatické zmeny, zmeny v oblasti estetických trendov a mnoho ďalších faktorov, bude vplývať na smerovanie vývoja materiálov. Súhra fyzikálnych parametrov, estetických predpokladov a cenovej dostupnosti, bude vplývať na výber jednotlivých materiálov a bude ovplyvňovať ich budúce uplatnenie.

Sklobetón je súčasťou slovenskej aj svetovej architektúry už mnohé roky. Za tento čas si získal mnohých priaznivcov. Jeho história je poznačená viac či menej priaznivými podmienkami a intenzita jeho použitia stúpala respektíve klesala v závislosti od aktuálnych trendov.

Sklobetón má predpoklady udržať svoj význam a to aj v podmienkach konkurencie tzv. novodobých materiálov. Zvláštnosťou sklobetónu je jeho jedinečnosť v porovnaní s ostatnými jeho konkurentmi.

O význame sklobetónu v súčasnej architektonickej tvorbe svedčia unikátne stavby významných svetových architektov, ktorí na tvorbu obvodového plášťa vo veľkej miere použili práve sklené tvarovky. Tieto architektonické diela sú charakteristickým prvkom celého okolia.

Sklobetón má predpoklady aktívne sa podieľať na architektúre aj v budúcnosti. Jeho špecifické vlastnosti mu umožňujú obstáť aj v konkurencii alternatívnych materiálov. Samozrejme, bude nutný progres v oblasti technológie výroby a postupné zdokonaľovanie parametrov sklených tvaroviek, to však platí aj v prípade ostatných materiálov.

Záver

es78sklobeton6.jpg

Súčasná architektúra ponúka takmer neobmedzené možnosti zhmotnenia ideí jej tvorcov. Progres výrobných technológií prináša mnohé zmeny v kvalite materiálov v architektúre. Sklobetón, tradičný prvok architektúry, prežíva v súčasnom období renesanciu. Jeho špecifické vlastnosti mu umožňujú podieľať sa na tvorbe architektúry takmer vo všetkých jej oblastiach. Predstavuje unikátny prvok, ktorý prináša svetlo do tmavých kútov a vytvára špecifickú vnútornú atmosféru priestoru.

Sklené tvarovky už neslúžia výhradne jednému účelu a to presvetleniu vnútorných priestorov, ale tvoria integrovanú súčasť obvodových plášťov budov. Predstavujú materiál použiteľný ako v exteriéri, tak aj v interiéri. Sklobetón dodáva exteriéru nezameniteľný vzhľad a interiéru unikátnu atmosféru. Sklobetón tvorí súčasť architektúry minulosti, predstavuje jedinečný materiál súčasnosti a má predpoklad stať sa neoddeliteľnou súčasťou architektúry budúcnosti.

Literatúra:
[1]WESTON, R.: Materials, form and architecture. London: Laurence King Publishing Ltd, 2008, 240 s., ISBN 978–1856695558
[2] SCHLEIFER, S.: Architecture materials – Glass. Taschen GmbH, 2008, 252 s., ISBN 978–3836504058
[3]MEHTA, M., ARMPRIEST, D., SCARBOROUGH, W.: Building construction: Principles, materials and systems. Prentice, 2007, 1008 s., ISBN 978–0130494214

obal-systemy-m.jpg

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne