Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4807 fotografií

online návštevníkov

16. 06. 2024, meniny má: Blanka, Bianka

Aktuality

Nový územný plán Mesta Košice

snimka-obrazovky-2024–06–07–085912.png

Do konca septembra 2024 máte možnosť pripomienkovať Návrh nového územného plánu Mesta Košice.

07. 06. 2024 | viac

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions

Architektúra posunu

Nová tvár budovy Železničnej polície v Čiernej nad Tisou z pera úspešných košických architektov opäť prináša jedinečnú architektúru.

arch-11-obal-1.jpg Verejné stavby sa tešili zvýšenej pozornosti aj z pohľadu teórie architektúry. Vitruvius hneď v II. kapitole prvej knihy píše: „Veřejné stavby se dělí na troje, z nichž jedny jsou obranné, druhé náboženské, třetí obecně prospěšné… …k účelům obecně prospěšným (patří) stavby věrejných objektů, jako např. přístavů, for, portiků, lázní, divadel promenád a závodních drah a ostatní zařízení podobných účelů na veřejných místech. 2. Pri provádění těchto prací se však musí dbát jejich pevnosti, účelnosti a ladnosti (utilitas firmitas a venustas)… /1/ Po Vitruviovi venovala patričnú pozornosť verejným stavbám aj renesančná teória architektúry a aj teórie neskôr. Mohli by sme povedať, že sa tak neustále prejavovala (prejavuje) nejaká spoločenská potreba alebo požiadavka patričnej kvality stavieb pochádzajúcich z prostredia slúžiaceho širokej verejnosti.

policia-def3-page-4-male.jpg V podobnom zmysle a očakávaní by sme mohli vnímať aj obnovu budovy Železničnej polície v Čiernej nad Tisou – ako pozitívny jav, predovšetkým v tom, že sa investori obrátili s požiadavkou o spoluprácu na architektov. Stará budova zo začiatku päťdesiatych rokov bola konštrukčný dvojtrakt (dispozičný trojtrakt), postavená z tehál so sedlovou strechou s valbami. Strecha bola v takom stave, že sa ju rozhodli vymeniť.

Do novej zvýšenej časti potrebovali umiestniť zasadaciu miestnosť, prednáškovú sálu, priestory pre príležitostné dočasné ubytovanie a hygienické zázemie.
V celom objekte sa preriešila prevádzka, vznikli nové komunikácie a hygienické zariadenia. Najčitateľnejším a najefektnejším vstupom do objektu je oproti spodnej časti posunutá nová plechová nadstavba, architektmi aj verbálne označená „posunutý vagón“, čo v koncepte prijali aj investori. Idea posunu alebo posúvania je čitateľná aj na vzájomne prekrytých, posunutých, pásových oknách na južnej strane nadstavanej časti. Štrbinu medzi pôvodnou murovanou stavbou a novou časťou z titanzinkového plechu v noci (údajne) osvetľujú led-diódy, ktoré sa po zotmení samočinne zapínajú.

policia-def.jpg Prvotne formálne riešenia v architektúre väčšinou vytvárajú protirečenia, s ktorými je potrebné následne sa nejako vyrovnať. V našom prípade sa architektom na východnej strane v priestore novej posluchárne podarilo veľmi vtipne vytvoriť funkčnú terasu, ktorej úroveň je v jednej rovine so zvýšeným pódiom pre prednášajúceho. Terasa poslucháreň zjavne aj funkčne obohacuje. Vypustená konzolovitá časť nadstavby na západnej strane pôsobí oveľa efektnejšie, ale jej dôsledok pre vnútorné funkčné riešenie, v tomto prípade priestorov pre prechodné ubytovanie, nie je celkom logické.

Priestory pre ubytovanie majú tak na západnej strane zvýšené pódium so zníženým stropom, s veľkou presklenou stenou, akejsi vyhliadky alebo pozorovateľne železničnej trate a roviny Medzibodrožia. Pokračovaním na prvý pohľad vydarenej novej strešnej nadstavby mala (mohla) byť markíza vstupu. Jej kompozičná súvislosť a rukopis podobný novotvaru strechy ostali viditeľné, ale kvalita jej realizácie skôr odstrašuje, ako upútava pozornosť.

policia-def3-page-2-male.jpg Na obnovenej budove Železničnej polície v Čiernej nad Tisou sú čitateľné tvorivé ambície architektov aj napriek tomu, že úpravy objektu boli od počiatku redukované do minimálneho rozsahu. Premyslená, zaujímavá koncepcia ostala čitateľná – zdá sa preto, že projektanti invenčne riešili aj zdanlivo banálne zadanie. Ak by sa bolo podarilo realizáciu dotiahnuť do kvalitnejších detailov, výsledok mohol byť ešte presvedčivejší.

policia-def3-page-3-male.jpg

Autori architektonického riešenia: Architektonické štúdio Atrium, s.r.o. – www.atriumstudio.sk

Investor: Generálne riaditeľstvo železničnej polície, Bratislava

Ján Krcho, ARCH 11/2010
Poznámka:1 Vitruvius: Deset knih o architektuře. Praha, Svoboda 1979. s. 41.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne