Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

622 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

21. 09. 2023, meniny má: Matúš

Prehľad študentstkých prác

Štát

Slovensko

Kraj

Bratislavský

Okres

Bratislava I

Prvá písomná zmienka

907

Zdroj informácií

E-Obce

Reality

Top Reality

Reality Bratislava - Visuté záhrady na Reality.pro

Bratislava - Visuté záhrady

Panoramatické pohľady na Bratislavu, novú zónu pre kultúru a relax, pobyt v prírode, nové pracovné miesta či kryté záhrady otvorené pre návštevníkov aj v škaredom či zimnom počasí. To všetko môže už v blízkych rokoch priniesť obyvateľom Bratislavy a jej návštevníkom nový projekt mesta – Bratislavské visuté záhrady.

Jedným z cieľov bratislavského projektu je do budúcnosti vytvoriť a stabilizovať prirodzený prechod medzi urbanizovaným prostredím hlavného mesta a masívom malokarpatských lesov. Vďaka tomu by mohol v Bratislave vzniknúť nový verejný priestor kultivovanej zelene v podobe rozľahlého parku a zároveň by sa mohla uchrániť aspoň časť dnes veľmi zanedbaných vinohradov, ktoré po stáročia výrazne dotvárali obraz Bratislavy a okolitej krajiny. Zohľadňujúc potom práve tieto polohy na svahoch Malých Karpát, ktoré sú jednak vysunuté nad Bratislavou a zároveň svojím reliéfom predurčujú terasovitý charakter záhrad, spojenie „visuté záhrady“ sa premietlo aj do názvu aktuálneho projektu Hlavného mesta SR Bratislavy.

Pojem visutých záhrad často evokuje legendárne záhrady v historickom Babylone, spájané s menom kráľovnej Semiramis. Vtedy malo ísť o stavbu, resp. v istom zmysle o „umelý kopec“, ktorého názov sa odvádzal najmä od visiacej bohatej vegetácie zakorenenej v terasách jednotlivých poschodí na tú dobu vskutku jedinečnej stavby.

Dnes sa týmto označením rozumejú najmä terasovité záhrady situované vo vyvýšených polohách, ktoré umožňujú výhľady na okolitú krajinu. Steny jednotlivých terás pritom niekedy môžu byť tvorené aj fasádami budov, ktoré sú zapustené do zeme a nesú tak nad sebou – podobne ako v prípade Semiramidiných záhrad – plochu zelene, hoci vnútri môžu ukrývať technické (napr. parkovanie, infraštruktúra) či kultúrno-spoločenské (galérie, kaviarne a pod.) zázemie parku. Dôležitým prvkom rôznych moderných visutých záhrad sa tak stáva ekologický aspekt rozširovania plôch zelene vo všetkých smeroch (na strechách objektov, na ich fasádach, v interiéroch a pod.) – najmä potom vo veľmi husto zastavanom prostredí veľkých miest.

Zadefinovanie projektu
Založenie terasovitých záhrad nad Bratislavou má ambíciu zhmotniť najnovšie, ale aj osvedčené princípy tvorby areálov pre každodenný relax obyvateľov a návštevníkov nášho hlavného mesta. Cieľovou skupinou projektu je široká verejnosť, viacgeneračný park má vytvoriť nové miesto stretávania sa ľudí a pobytu v prírode. Súčasťou areálu však môžu byť aj kryté záhrady so zelenými priestormi prístupnými aj v zimnom období či za nepriazne počasia, čím by ponúkli alternatívu voči dnes častému tráveniu voľného času vo veľkých nákupno-zábavných centrách. Inšpirácií pre novú reprezentatívnu zónu oddychu s bohatým zázemím pre kultúrny a spoločenský život je vo svete mnoho – napr. rímske záhrady Villa Borghese, barcelonský Park Güell od Gaudího, dublinský park Phoenix, ale aj viedenský Schönbrunn či zrekonštruované staré záhrady Pražského hradu.

Miesto projektu
Napriek existujúcej pomerne hustej zástavbe Bratislava ešte ponúka niekoľko lokalít vhodných na realizáciu projektu. Ideálnou lokalitou by boli slnečné svahy nad mestom, koncipované ako rozľahlé záhradné terasy s výhľadmi na Bratislavu a okolitú krajinu – napríklad na pomedzí dnes často zanedbaných vinohradov a blízkych lesov. Práve vďaka existencii mestských lesov v zázemí terasovitých záhrad by v Bratislave mohol vzniknúť najväčší verejný park na Slovensku. Ďalšou z ambícií projektu je uchrániť pre budúce generácie aspoň časť pôvodných bratislavských vinohradov, ktoré od roku 2009 stratili ochranu zákona a vznikla tak možnosť, že ich v budúcnosti celkom pohltí výstavba. Sociálna inklúzia sa tak stala nedeliteľnou súčasťou projektu od jeho začiatku a sleduje záujem udržania dostupnosti lukratívnych lokalít nad mestom širokej verejnosti.

Návrat

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne