Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

22. 04. 2024, meniny má: Slavomír

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

REKONSTRUKCE NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA - 8. diel

expozice-polygrafie-1.jpg

REKONSTRUKCE – EXPOZICE POLYGRAFIE NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM KOSTELNÍ, PRAHA 7

Návrh expozice vytváří obraz tiskárny tak, jak vypadala na přelomu 19. a 20. století. Tuto dobu považujeme za vhodnou, protože je ještě možné zřetelně pozorovat tisk jako proces v celé šíři technik, nikoliv jen jako „magickou skříňku“, do které jde čistý a vychází potištěný papír. Vytvořili jsme tak strojům přirozené prostředí, které násobí pocit z exponátů většinou autentických.

expozice-polygrafie-1.jpg

Základním výtvarným názorem z expozice je pocit skutečné a fungující tiskařské dílny se všemi atributy, jako je celkové přítmí se silně nasvícenými detaily strojů a pracovních ploch s industriálním osvětlením, nepořádkem na stolech i na zemi, vůní barev, zvukem, lidmi a celkovou poznamenaností prostoru jeho používáním. Věrohodnosti pocitu ze staré dílny je dosaženo také použitím typických materiálů a patiny, povrchů a detailů, jako je zašlá hrubá prkenná podlaha, omlácené betonové bloky pod stroji, nabílená cihlová zeď, rozvody elektřiny na zdech, litinové topení, industriální svítidla…

expozice-polygrafie-2.jpg

Vytvořili jsme charakteristický tiskárenský halový prostor s vloženým mezipatrem, pilíři, masivními průvlaky a dalšími atributy. Celá dílna ve výstavním módu tone ve tmě, zatimco exponáty a výstavní plochy (stoly) jsou nasvíceny razantními bodovými světly. Pocit staré dílny podtrhují dále maličkosti, jako zapomenutá plechovka s barvou, skvrny, zbytky z práce na podlaze nebo zanechané osobní věci na stolech, jako kdyby se mělo pokračovat v započaté práci.

expozice-polygrafie-3.jpg

Na stolech jsou prezentované také drobnější exponáty, jako litery, matrice, nástroje, tisky, funkční modely přibližující principy tisku návštěvníkům, ale i moderně designově zpracované doprovodné texty a popisky exponátů ve formě kovových štočků evokujících tiskovou techniku, ke které se exponát vztahuje. Stoly, doplněné tiskárenskými regály, zásuvkami, policemi, boxy na litery apod., které jsou zaplněné exponáty, tak fungují jako zásadní výstavní plochy, aniž bychom sahali ke klasické „vitrínové“ expozici.

expozice-polygrafie-4.jpg

Na první pohled viditelné základní a atraktivní exponáty, které přitáhnou pozornost laiků, jsou prezentovány na volných deskách stolů. Při hlubším zájmu ovšem každé místo nabízí další množství uložených předmětů, doplňkových textů, modelů, knih, tisků atd., pro které však již návštěvník musí sáhnout a tím se sám aktivně začíná účastnit děje. Zároveň se tak expozice jednoduše vrství pro návštěvníky různého stupně odbornosti a je poutavá, zábavná a poučná pro různě fundované skupiny. Expozice poskytuje názorný, byť přirozeně značně zjednodušený „zážitkový“ vjem pro naprosté laiky i přístup k informacím a ojedinělým autentickým reliktům a zážitkům pro odborníky. Je podstatné, aby se divák strojů, nářadí a materiálů dotýkal a pracoval s nimi. Kromě několika historických strojů, u kterých je práce možná, byl navržen soubor strojků, modelů a hraček, které si návštěvník může sám vyzkoušet. Návštěvník si z expozice odnese vlastnoručně vytištěné drobnosti jako ukázky jednotlivých principů a způsobů tisku.

expozice-polygrafie-5.jpg

Pro druhý základní mód – pro workshopy a kroužky – je prostor naopak maximálně světlý, především díky přirozenému osvětlení velkými okny. To vytváří výrazný pocitový kontrast oproti výstavnímu módu. Všechny principy a prvky se tak dostávají do odlišného kontextu, ale fungují stejně. Navíc se z mnoha strojů-exponátů stávají stroje funkční. Tím je zachovaný výše popsaný pocit tiskařské dílny i pro workshopy a kroužky a navíc se „tiskárna“ oživí i pro běžné návštěvníky, kteří vidí stroje pracovat. K tomu však zatím nedošlo.

expozice-polygrafie-6.jpg

Za zásadní považujeme práci s autenticitou – do historické haly s tiskárnou a původními stroji byly vloženy soudobě navržené prvky – ukázkové modely principů tisku, hmatová a čichová expozice, další zjednodušené pokusné stroje a hračky pro návštěvníky, skryté plochy pro workshopy. Bylo důležité vyvážit pocit ze staré tiskárny a zároveň představit expozici soudobým způsobem.

expozice-polygrafie-7.jpg

Práce na Expozici polygrafie probíhala na základě vyhrané soutěže vypsané v roce 2004 (bylo osloveno, pokud si to dobře pamatuji, 5 ateliérů a studií). Od začátku jsme spolupracovali se scénáristkami expozice ze Sdružení polygrafů. Práce na samotné expozici začaly po určitých peripetiích až o dva roky později. Studie byla dokončena v listopadu 2006, v březnu 2007 jsme dokončili realizační dokumentaci. Zadání expozice se několikrát změnilo, rovněž tak prostor, ve kterém měla být.

English

Exposition of Printing in the National Technical Museum, Prague 7 The exposition creates an image of a printing office at the turn of the 20th century. The basic artistic view of the exposition is a feeling of a real, operating print workshop with all the attributes, such as an overall gloom with strongly illuminated details of machinery and work surfaces with industrial lighting, a mess on the tables and the floor, the smell of dyes, sounds, people and space generally affected by use. The credible feeling of an old workshop is also achieved by using typical materials and a touch of the time. We have created a characteristic printing hall space with an inserted mezzanine, pillars, massive girders and other attributes. For the second basic mode – for workshops and clubs – the space conversely has maximum light.

STÁLÁ EXPOZICE POLYGRAFIE, NTM, KOSTELNÍ 42, PRAHA 7

polygrafie.jpg

KLIENT Národní technické muzeum
AUTOŘI Ing. arch. Kryštof Štulc, Ing. arch. Jan Klempíř / Atelier.. [dvě tečky]
KURÁTOŘI EXPOZICE Jana Vránková, Olga Frídlová, Pavel Pohlreich
PLOCHA 570 m2 (+ 120 m2 galerie)
REALIZACE 2011

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené | DB: 74 | T: 0.311283

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne