Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4807 fotografií

online návštevníkov

21. 07. 2024, meniny má: Daniel

Aktuality

Nový územný plán Mesta Košice

snimka-obrazovky-2024–06–07–085912.png

Do konca septembra 2024 máte možnosť pripomienkovať Návrh nového územného plánu Mesta Košice.

07. 06. 2024 | viac

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

REKONSTRUKCE NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA - 6. diel

expozice-archit.jpg

RECENZE – VÍCE SOUVISLOSTÍ A MÉNĚ JEDNOTLIVOSTÍ

Nová expozice v Národním technickém muzeu zpřístupňuje veřejnosti rozsáhlý sbírkový fond oddělení architektury, stavitelství a designu. Nejsnáze se vnucující otázku výběru toho, co expozice zahrnuje, je třeba pominout, protože právě v tomto ohledu je každá kritika nejvíce laciná. Ke každé vystavené položce lze velmi snadno najít nějakou, která by podle recenzentova mínění lépe reprezentovala dané období, dílo či autora.

Co však je na první pohled zřejmé, že zde autoři koncepce i prostorového řešení zkombinovali prvky didaktické, tedy školu, i teatrologické, tedy divadlo. Zejména ve vstupní části věnované novorenesanci jsou zde formou komparace s antickými a renesančními vlivy pomocí skic protagonistů české novorenesance načrtnuty vývojové linie a spojitosti způsobem, který je hodně didaktický. Nejen v tomto entrée, ale v celé expozici je tato primárně výchovně-vzdělávací funkce silně akcentována. Pod modely staveb jsou například skříňky se zásuvkami, kde je možno si prohlédnout skici, plány, kresby a fotografie. Je to z muzeografického hlediska přístup, který je poplatný 19. století, v němž se prosadilo hledisko tvůrce binomické nomenklatury a velkého systematika Carla Linné.

Ten preferoval systematické uspořádání nade vše. Vystavená část sbírkového fondu musí být podřízena systematice a zároveň vyhovět potřebám poučení, to je muzeologická deviza 19. století. Lze jistě velmi ocenit, že předností nové expozice je, že se nijak nepodbízí entertainmentizací, že zezábavnění nestaví na prvé místo. Ani zvolený didaktický akcent rozhodně není na škodu v době, která nijak nectí penzum toho, co by si nejen žáci a studenti, ale i dospělí měli osvojit, aby v životě obstáli ve všech životních i profesních rolích. Právě naopak. Podiv však vyvolává, proč v úvodu nastolený komparativní přístup zůstal omezen jen na novorenesanční období a proč nebyl uplatněn i v pozdějších vývojových obdobích.

Teatrologickým přístupem bych zde nazval jistou dějovost, tedy narativní učlenění didaktického materiálu, střídání scén a některé uplatněné scénografické postupy. Je velkým kladem, že se autor architektonické roviny expozice David Vávra nepokoušel ani náznakem uplatnit poetiku Sklepa, ačkoli tak se zdarem činil ve svých televizních dílech Šumných měst.

Naopak zvolil civilně střízlivý postup, jednotlivé architektonické prvky vystavil jako rekvizity dotvářející kolorit jednotlivých scén-období. Patrnou vadou tohoto přístupu však je, že tato scénografická metoda nebyla uplatněna důsledně, takže expozice vytváří až příliš kontinuální prostor, byť dělený kójemi, ale přeci jen z diváckého hlediska vadí nedostatečné „spouštění opony“ mezi jednotlivými dějstvími. Čekal jsem i více vtipu a důmyslu v propojování jednotlivých exponátů, které jsou izolovány a jejich jediným poutem je období či směr, do něhož jsou zařazeny.

Z tohoto hlediska pak vyniká i nepoměr mezi uplatněnou komparací u novorenesance a přímočaře uplatněným vývojovým dějem u ostatních období. Místo co by autoři uplatnili rovnováhu mezi poučením a vyprávěním jako dynamické napětí mezi oběma póly, tak je poučení odkázáno samo na sebe, aniž by bylo svázáno s vyprávěním. Jinou stránkou věci, byť už to není jen otázka celkového pojetí, ale spíše hloubky, do jaké má jít divákovo poučení, je, že se z expozice nic nedozvíme o tom, jaký typ konstrukcí převládal v konkrétní historické době, jakých materiálů používalo dané dějinné období, jaký byl jeho urbanismus.

Otázkou míry poučení jsme se však přece jen dostali k možnosti jiného pojetí. Autoři koncepce mohli zcela opustit chronologický přístup a soustředit se právě na tyto otázky. Mohl se exponovat určitý typ konstrukce a zobrazit jeho dějiny, mohlo se ukázat, jaké stavební materiály převládaly v té které době a hlavně proč. A především mohlo být užitečné ukázat, jak rozdílně každá doba chápala artikulaci prostoru. Opět se ukazuje, že u nás stále absentující urbanismus vypovídá o tom, že nám schází smysl pro nastolování kontextů. Jistě nelze na nijak velkém prostoru, jako je architektuře vyhrazená část Babuškovy budovy, rozprostírat široké kontexty, ale i v menším prostoru šlo kondenzovat více souvislostí a méně jednotlivostí.

STÁLÁ EXPOZICE ARCHITEKTURY, STAVITELSTVÍ A DESIGNU, NTM, KOSTELNÍ 42, PRAHA 7

KLIENT Národní technické muzeum
AUTOR David Vávra
KURÁTOŘI EXPOZICE Petr Krajči, Karel Ksandr, Jana Pauly, Vladislava Valchářová
VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ České studio
PLOCHA 600 m2

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené | DB: 66 | T: 0.235450

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne