Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

13. 04. 2024, meniny má: Aleš

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Autor

V spolupráci s architektom Ing. arch. Miroslavom Míkom (CZ) a Ing. arch. Miroslavom Marynčákom pripravila Blanka Golejová

Zdroj

Vydavateľstvo Eurostav

Zobrazení

15378

Dátum vydania

04. 11. 2008

Kategórie článku

Súvisiace články

Hodnotenie článku

Článok sa mi páči / nepáči

47%

Celkový počet hlasov: 1124

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Premena vojenského brownfieldu Nový Klimentov

situacia.jpg

Od 50. rokov minulého storočia až do roku 2004 pôsobil v obci Velká Hleďsebe, v miestnej časti Klimentov, motostrelecký, tankový a protilietadlový raketový pluk ČSĽA. Na ploche viac ako 61 ha žilo asi 2 500 vojakov. Do roku 2020 má na mieste tohto bývalého vojenského areálu vzniknúť satelitné mestečko, v ktorom by mohlo žiť až 5 000 obyvateľov.
Celý komplex v sebe zahŕňa viac ako 500 bytov, 173 rodinných domov, priemyselnú a rekreačnú zónu ale i zdravotné a vzdelávacie stredisko, ktoré budú využívať nielen seniori. Čo je tiež zaujímavé – viac ako polovica pôvodnej zástavby bude zachovaná a renovovaná.

Premena bývalých kasární, ako opusteného brownfieldu v obci Velká Hleďsebe je neopakovateľnou výzvou a súčasne krokom na nepreskúmanú zem. Hlavným problémom týchto kasární bolo hľadanie možného využitia, tak aby nosná funkcia nekonkurovala okolitým lokalitám v priemysle alebo kúpeľníctve a súčasne bola dostatočne atraktívna pre obec, školstvo, vedu a výskum.


Projekt Mister a PPP

Výsledkom vhodného prepojenia zámerov v oblasti revitalizácie brownfields s aktuálnymi potrebami obce Velká Hleďsebe bola rozvojová štúdia bývalého vojenského areálu Klimentov. V súvislosti s ním bola územná štúdia schválená a spracovaná v rámci projektu MISTER (Military and Industrial Sites Reuse) a programu CADSES, ktorá je súčasťou iniciatívy Európskej komisie pre medziregionálnu spoluprácu INTERREG IIIB. Tá je aj príkladom spolupráce verejného a súkromného sektora (PPP projekty). Partnermi projektu MISTER je obec Velká Hleďsebe a spoločnosť GOLFER s. r. o. Obec schválila založenie účelovej akciovej spoločnosti so vstupom svojho nehnuteľného majetku, je zároveň developerom projektu. Riadením spoločnosti poverila odborníkov z celej škály rozsahu problematiky projektu. Obec bude doporučovať ďalšie postupy využitia areálu.

es-10-klimentov-2.jpg

Návrh situácie komplexu

Charakteristika pôvodného územia

foto1.jpg

Na vlastnom charaktere územia je dosiaľ viditeľná urbanistická koncepcia, ktorá sa rozvíjala okolo základnej osi vedenej od JV na SZ. Pozdĺž nej sú sústredené hlavné 3 až 4-podlažné objekty, slúžiace pôvodne pre ubytovanie posádky, so sedlovou strechou v pôdoryse písmena U. Pred hlavným vstupom a vjazdom sa nachádzajú ubytovacie objekty vyhotovené panelovým systémom z 80. rokov minulého storočia so spoločenskou prízemnou častou. Pozdĺž osi západným smerom pokračuje nízkopodlažná zástavba. V centre územia sa nachádza polouzavretý dvor – bývalá zhromažďovania plocha obklopená 4– podlažným ubytovacím objektom s plochou strechou. Na východnom okraji sú situované objekty jedálne a centrálnej kotolne. Okrajové plochy zaberajú garáže, prístrešky a skladovacie priestory. V SZ cípe sa nachádzajú sklady, halové objekty, garáže a čerpacie stanice.

Urbanistická štúdia koncepcie

foto2.jpg Návrh využíva v základnej urbanistickej koncepcii čo najviac existujúce budovy a počíta s ich revitalizáciou. Jeho otvorenosť vo funkčnej skladbe (školstvo, bývanie, zdravotníctvo, ubytovanie, sociálna starostlivosť, šport a služby) poskytne možnosť interakcie medzi jednotlivými vekovými, apsidálnymi i profesnými skupinami. Zvolené formy bývania sú rozmanité. Od bytov so zdravotnou obsluhou, cez sociálne typy bývania v rekonštruovaných objektoch, izolované i radové domy, bytové domy s obchodným parterom až po rezidenčné bývanie. Špeciálnym typom sú tzv. hniezda rodinných dvojdomov s možnosťou úpravy kapacity od rodinného domu až po 6 samostatných bytových jednotiek, podľa požiadaviek klientov. Vytvorenie „hniezd“ je príkladom sociálnej zásady návrhu areálu, ktorý je jasne priestorovo definovaný a odlíšený od verejného priestoru. Vnútri skupiny je poloverejná plocha pre každodenný susedský kontakt, súkromné, neverejné objekty bývania s orientáciou kuchyne a obývacích izieb do skupiny a orientáciou spální mimo nich. Postavených má byť 173 rodinných domov, 560 bytov v bytových domoch, vzniknú tiež obchodné plochy, podnikateľský dvor a do školských lavíc a prednáškových sál by malo zasadnúť 1 350 žiakov a študentov.

Funkčné členenie

situacia.jpg Lokalita je rozdelená na 3 hlavné funkčné celky. Severný celok je vhodný pre priemyselnú výrobu a sklady, prostredný pre vybudovanie ústredného priestoru administratívneho centra, prípadne novej radnice a pre služby. Južná časť, priliehajúca k obci, je určená pre bývanie, služby, občiansku vybavenosť, školstvo, vedu a výskum. Z hľadiska občianskej vybavenosti bude územie premenené na novú štvrť s kapacitou optimálne 3 000 obyvateľov a max. 5 000, pre ktorých bude potrebné vytvoriť ponuku služieb v dochádzkovej vzdialenosti. Zakomponujú sa sem i také projektové zámery obce, ktoré vznikli vďaka miestnemu prieskumu, ako napr. materské centrum, detské ihrisko, knihovňa, kino, prednášková miestnosť, supermarket a pod. Súčasťou ubytovacej kapacity bude aj prechodné alebo stále bývanie pre seniorov, v seniorskej dedinke, s kapacitou asi 600 lôžok. Pre nich bude určené aj komunitné centrum, stravovacie zariadenia, zdravotnícke služby či špecializované pracoviská.

Harmonogram realizácie

Príprava projektu začala už v lete 2006. Začiatkom tohto roku bola spracovaná územná štúdia a na základe jej poznatkov bol prejednaný územný plán obce, ktorý slúžil ako podklad pre územné a stavebné konanie. V septembri tohto roku sa začala realizácia stavby rozdelenej na 8 etáp, zahŕňajúcich v sebe 30 investičných celkov. Prvé 2 etapy sú zahájené v 1. fáze, nasledovať bude etapa č. 5. Ďalej bude pokračovať etapa č. 3, 4 a 8. Etapa č. 6 a 7 je plánovaná ako investičná rezerva. Posledná etapa a záverečné vyhodnotenie celej akcie je stanovené na rok 2020.

Funkčné členenie územia

68 400 m2 komunikácií
84 200 m2 zmiešané územie (služby, bývanie)
139 480 m2 bývanie
25 920 m2 školstvo a kultúra
14 200 m2 zdravotníctvo a kúpeľníctvo
16 100 m2 šport
34 260 m2 služby
60 840 m2 priemysel
Celkom 443 400 m2

Názov: Nový Klimentov
Lokalita: Bývalý vojenský areál v obci Velká Hleďsebe, miestna časť Klimentov, Mariánske Lázně,Česká republika
Architekti: Ing. arch. Miroslav Míka
Hlavný projektant: GOLFER, s. r. o.
Developer: Klimentovská a. s.
Stavebné náklady: 14,6 mild. Kč
Lehota výstavby: 2009 – 2021

Použitá literatúra:
www.klimentovska.as,
www.golfer.eu,
www.mister-cadses.org,
www.enviweb.cz,
www.ctk.cz,
www.lepebydlet.cz
a Development News 3/2008

  • Ilustračné foto a vizualizácie: MARKANT
nrd-8-titulka.jpg

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené | DB: 68 | T: 0.481602

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne