Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

624 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

06. 12. 2023, meniny má: Mikuláš

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Autor

Prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.

Autor fotografií

Prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.

Zdroj

Vydavateľstvo EuroStav, s.r.o.

Zobrazení

20645

Dátum vydania

21. 12. 2010

Kategórie článku

Ďalšie diely seriálu

Súvisiace články

Hodnotenie článku

Článok sa mi páči / nepáči

52%

Celkový počet hlasov: 1069

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

57.ČASŤ "UNESCO" - MESTÁ

tvare-mesta1.jpg

Udržateľnosť života je v inštitucionálnom zmysle hádam najlepšie manifestovaná zoznamom svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Základom je Dohovor o ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva, prijatý generálnou konferenciou UNESCO v Paríži 16. novembra 1972. Medzi členské štáty patrí od 31. marca 1993 aj Slovensko.

Listina svetového dedičstva obsahuje 911 položiek, predstavuje časť kultúrneho a prírodného dedičstva, ktorú výbor svetového dedičstva považuje za mimoriadnu univerzálnu hodnotu. Zahŕňa 704 kultúrnych, 180 prírodných a 27 zmiešaných položiek v 151 štátoch. V júni 2010 bol Dohovor podpísaný 187 krajinami. Pre existenciu listiny je charakteristická súhra spoločenstva signatárov a samotných zmluvných štátov.

tvare-mesta4.jpg Bod I. Čl. 6 dohovoru uvádza:
Zmluvné štáty, plne rešpektujúc zvrchovanosť štátov, na ktorých území sa nachádza kultúrne a prírodné dedičstvo spomenuté v čl. 1 a 2, (skrátene… výtvory človeka alebo kombinované diela prírody a človeka a oblasti zahŕňajúce miesta archeologických nálezov majúce výnimočnú svetovú hodnotu z dejinného, estetického, etnologického alebo antropologického hľadiska, prírodné javy tvorené fyzickými a biologickými útvarmi alebo skupinami takýchto útvarov…) a bez ujmy na vlastníckych právach určených vnútroštátnym právnym poriadkom uznávajú, že takéto dedičstvo tvorí svetové dedičstvo, na ktorého ochrane je povinnosťou medzinárodného spoločenstva spolupracovať ako celok.

A následne II. Čl. 4:
Každý zmluvný štát uznáva, že v prvom rade je jeho povinnosťou zabezpečiť označenie, ochranu, zachovanie, prezentovanie a odovzdávanie budúcim generáciám kultúrneho a prírodného dedičstva uvedeného v čl. 1 a 2 a nachádzajúceho sa na jeho území. Za tým účelom urobí všetko pri maximálnom využití svojich vlastných zdrojov, a tam, kde je to vhodné, spolu s medzinárodnou pomocou a spoluprácou, najmä finančnou, umeleckou, vedeckou a technickou, akú bude môcť dostať. (www.ulib.sk)

tvare-mesta2.jpg

Prírodné a kultúrne výtvory zrejme podliehajú ochrane dokonca aj pri (kultivovane?) vedenej vojne. Aby sa nestalo to, čo s Dubrovníkom v roku 1991 a Mostarom v rokoch 1992 – 1993. Proti svojvôli hraničiacej s terorizmom je však kultúra bezmocná. Surfovanie zoznamom na http://whc.unesco.org/en/list je fascinujúcim čítaním a putovaním históriou. Výber miest, prípadne urbánne relevantných objektov a komplexov je pomerne rozsiahly. Je možné sprítomniť si cestovanie a spomínať na mestá a miesta aj z dôb, kedy ešte listina neexistovala.

Slovensko má v zozname historické jadro Banskej Štiavnice a technické pamiatky v okolí, boli zapísané v roku 1993. V tom istom termíne bol zapísaný aj Spišský hrad s pamiatkami v okolí, patrí sem aj Spišské Podhradie, síce neveľké, ale mesto. Pamiatková rezervácia Bardejova bola zapísaná v roku 2000. (Slovensko v klenotnici UNESCO, RAX, s. r. o., 2005)

V roku 2009 pribudla k Spišskému hradu Levoča, formálne bolo zrejme jednoduchšie rozšíriť pôvodný zápis. Narastajúci počet objektov zaradených do zoznamu priamo úmerne znižuje ich výnimočnosť. Ak si fiktívne predstavíme, že v zozname budú všetky pamiatky, bude to rovnaká situácia, ako keby tam nebola žiadna. Zápis sa stáva aj vecou (národnej) prestíže…oni tam už majú x pamiatok, a my…

tvare-mesta3.jpg

Základným kritériom pre zaradenie diela do zoznamu je miera autenticity, a tu sme späť pri identite. Samozrejme je otázkou, nakoľko silným argumentom je „prinavrátená“ autenticita, ako v našom Bardejove, kde pri rekonštrukcii historického jadra bola obnovená aj gotická orientácia hrebeňov striech domov na námestí. Zničené centrum Mostaru a Stari most, ktorý dal mestu meno, boli s prispením medzinárodnej komisie zostavenej UNESCO-m obnovené v roku 2004. O rok neskôr boli zapísané do Zoznamu, obnovená autenticita symbolicky porazila barbarstvo. Autenticita a identita nemusia vychádzať z hlbokej histórie. Novú autentickú identitu vytvorili napríklad výstavbou bieleho mesta v Tel Avive – architekt Sir Patrick Geddes, od roku 1930 do založenia štátu Izrael. Autenticita urbánneho komplexu bola uznaná zápisom v roku 2003. Costova Brasilia tam je už od roku 1987, Utzonova opera v Sydney od roku 2007. Opera samozrejme netvorí mesto, ale v tomto prípade je nielen mestským, kontinentálnym, ale aj globálnym identifikátorom, bola aj v širšom výbere pre nové divy sveta.

Prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
FA STU Bratislava
Foto: archív autora

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené | DB: 69 | T: 0.502924

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne