Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

613 územných plánov

946 článkov

4805 fotografií

online návštevníkov

16. 10. 2021, meniny má: Vladimíra

Aktuality

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Diskusia k téme verejných priestorov Prešova.

Radi by sme Vás srdečne pozvali na podujatie Verejné priestory Prešov, ktoré predstavuje prvé zo série diskusno — participačných stretnutí k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestranstiev Prešov.

22. 02. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions
RSS

Články (Stavebníctvo)

Nakladanie s vodami z povrchového odtoku v mestách

es-sokac-1.jpg

Sledovaním vývoja v niektorých mestách SR môžme konštatovať, že trendom v rozvoji stokových sietí je oddelené odvádzanie a likvidácia odpadových vôd v nových rozvojových územiach. Otázkou ale zostáva ako vyriešiť nakladanie s vodami z povrchového odtoku, pretože problémom týchto území sú najmä tieto vody. Stavebné technológie a materiály v súčasnosti ponúkajú viaceré efektívne decentralizované a centralizované riešenia akumulácie vôd z povrchového odtoku, na niektoré sme sa zamerali v príspevku.

05. 11. 2009 | Zdroj: Vydavateľstvo Eurostav | Autor: Ing. Marek Sokáč, PhD. SvF STU v Bratislave | Komentárov: 0 | Zobrazené: 34130× | viac

Protipovodňová ochrana Bratislavy

obr.1

Účelom projektu protipovodňovej ochrany Bratislavy, je dobudovať chýbajúce časti v protipovodňovej línii tak, aby odolali v centrálnej časti Bratislavy (MČ Staré Mesto, Petržalka, Ružinov) tzv. 1 000-ročnej vode, resp. 100-ročnej vode v ostatných častiach. Súčasťou projektu je aj zvýšenie bezpečnosti ľavostrannej hrádze odpadového kanálu VD Gabčíkovo, v úseku Gabčíkovo – Sap. Časť protipovodňovej bariéry, na ktorú čakalo mesto roky, je dnes už hotová, zvyšok je naplánovaný do konca roka a plne ho bude chrániť od februára 2010. Novovybudovaná, resp. zrekonštruovaná protipovodňová línia, s dĺžkou cca 15 km, sa skladá z mobilných bariér, pevných protipovodňových múrikov a zemných hrádzí. Projekt svojim technickým riešením založenia protipovodňového múrika vytvára podmienky pre budúcu realizáciu promenády, v úseku Starý most-Nový most, podobne ako to je v Budapešti alebo Paríži.

23. 10. 2009 | Zdroj: Vydavateľstvo Eurostav | Autor: Blanka Golejová v spolupráci s Ing. Jaroslavom Sabom | Komentárov: 0 | Zobrazené: 36444× | viac

Slovenské stavebníctvo roku 2008 z pohľadu ZSPS

es-6-majersky-2.jpg

Pre naše stavebníctvo bol rok 2008 najúspešnejší v samostatnej histórii Slovenska. Aj keď v poslednom štvrťroku 2008 už boli zrejmé znaky celosvetovej krízy aj na Slovensku, aktuálne štatistiky slovenského stavebníctva za rok 2008 tieto príznaky nepotvrdili. V roku 2008 sme v stavebníctve na Slovensku dosiahli historicky najvyšší objem stavebnej produkcie za existenciu Slovenska a to 189 878 mil. korún (cca 6,24 mld. EUR), čo je 11,9 % rast oproti roku 2007. Ešte výraznejší bol nárast tržieb stavebných podnikov za vlastné výkony a tovar, ktoré dosiahli 310 577 mil. korún (cca 10,3 mld. EUR).

17. 08. 2009 | Zdroj: Vydavateľstvo Eurostav | Autor: Ing. Ján Majerský PhD., prezident ZSPS | Komentárov: 0 | Zobrazené: 13391× | viac

Inovácie betónu z pohľadu aplikácie na fasády

es-5-sicakova-4.jpg

Smerovanie betónu, od tradičného konštrukčného materiálu k novým typom funkčných materiálov, zaznamenalo v posledných rokoch prudký vývoj. Vyžadujú sa už od neho také vlastnosti, ktoré doteraz pre betón neboli typické a často súvisia s požiadavkami praxe pre rozsiahle technické riešenia vo výstavbe. Orientované sú predovšetkým na oblasť zvýšenia trvanlivosti materiálov/ konštrukcií a predĺženie životnosti stavieb. Preto sa začali vyvíjať betóny, ktoré okrem tradičných funkcií majú aj ďalšie, ako napr. schopnosť prispôsobiť sa pôsobiacim podmienkam, diagnostikovať svoj stav, prípadne zabezpečiť opravu a pod. Tieto funkcie predstavujú pre betón istú pridanú hodnotu. V ďalšom texte prezentujeme niekoľko netradičných technológií, ktoré umožňujú zaujímavým spôsobom riešiť betón ako výrazný fasádny architektonický prvok.

03. 08. 2009 | Zdroj: Vydavateľstvo Eurostav | Autor: Ing. Alena Sičáková, PhD. SvF TU v Košiciach, Recenzent: Ing. Mária Búciová, PhD. SvF STU v Bratislave | Komentárov: 0 | Zobrazené: 21767× | viac

SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY POŽIADAVKY NOVEJ NORMY STN EN ISO 9001:2009

es-6gasparik.jpg

Stále rastúce požiadavky od zákazníkov na kvalitu produktov a služieb nútia stavebné organizácie a ich dodávateľov neustále hľadať cesty pre zvyšovanie efektívnosti svojej činnosti. Jedným z najúčinnejších prostriedkov na zdokonaľovanie kvality prác stavebných organizácií a stavieb je zavedenie a aplikácia systému manažérstva kvality podľa požiadaviek ISO radu 9000.

03. 06. 2009 | Zdroj: Vydavateľstvo Eurostav | Autor: Prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. SvF STU Bratislava a Centrum manažérstva kvality v stavebníctve – CEMAKS Recenzent: Doc. Ing. Jarolím Kolárik, PhD. | Komentárov: 0 | Zobrazené: 24438× | viac

VÝBEROVÉ KONANIA V STAVEBNEJ ZAHRANIČNEJ PRAXI

es-6oleriny.jpg

V súvislosti s narastajúcim rozsahom zahraničných investícií u nás v posledných rokoch, stúpol aj podiel výberových konaní, zadávaných v súlade so zahraničnou stavebnou praxou. Na trhu je tak možné nájsť okrem výberových konaní privátnych investorov, najčastejšie zadávaných na základe ustanovení Obchodného zákonníka, rovnako zadávacie konania v súlade s podmienkami verejného obstarávania.

02. 06. 2009 | Zdroj: Vydavateľstvo Eurostav | Autor: Dr. Ing. Milan Oleríny, MP Consulting | Komentárov: 0 | Zobrazené: 18386× | viac

ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV

es-6kalinova.jpg

V súčasnom období finančnej krízy je pozornosť firiem zameraná predovšetkým na zefektívnenie chodu firmy. Jedným z podmieňujúcich faktorov dosiahnutia tohto cieľa sú ľudské zdroje. Preto je žiadúce, aby firmy venovali väčšiu pozornosť svojim zamestnancom v oblasti vzdelávania, najmä však ich schopnosti prispôsobiť sa meniacim sa požiadavkám firmy, ktorá je nútená reagovať na zmeny v segmente trhu, na ktorom participujú. V článku sa, v rámci rozvojového programu firmy, kladie dôraz na rozvoj ľudských zdrojov, ktoré v konečnom dôsledku prinášajú zvýšenie výkonu jednotlivcov a sú tak jedným z prostriedkov aj zvýšenia konkurencieschopnosti firmy. Z recenzného posudku doc. Ing. Viery Somorovej, PhD.

01. 06. 2009 | Zdroj: Vydavateľstvo Eurostav | Autor: Ing. Gabriela Kalinová, PhD. SvF STU v Bratislave Recenzent: Doc. Ing. Viera Somorová, PhD. SvF STU v Bratislave | Komentárov: 0 | Zobrazené: 24865× | viac

Od klasickej k netradičnej strešnej konštrukcii

es-4-palko-2.jpg

Aplikovaním dostupných poznatkov z fyziky a využitím konštrukčných variantov a technológií zhotovenia je dnes možné realizovať spoľahlivé strechy tradičných i ojedinelých riešení. Dá sa vysloviť tvrdenie, že z hľadiska dlhoročného vývoja, majú v stavebnej praxi svoje stále miesto ploché, šikmé i strmé strechy rôznych vyhotovení. V súčasnosti sú chápané ako súčasť architektonického diela a okrem pôvodného – iba funkčného vnímania im právom patrí aj funkcia vytvárajúca príjemné architektonické a ekologické prostredie. Často sa hovorí, že strecha je piatou fasádou budovy. Vďaka novým technológiám preberá na seba aj novú funkciu – využitie energie z „nevyčerpateľných zdrojov“. Pri správnom návrhu a zohľadnení okolitého životného prostredia koncept jej riešenia tvorí ekologickú symbiózu stavby a človeka integrovanú do okolitého prostredia.

06. 05. 2009 | Zdroj: Vydavateľstvo Eurostav | Autor: Ing. arch. Ing. Milan Palko, PhD. | Komentárov: 0 | Zobrazené: 17119× | viac

Preteky, alebo vyšší princíp? Hypotéza osobných certifikátov

es-3-spacek-3.jpg

Úspory energie začínajú patriť k aktuálnemu spôsobu života. Snahy sú čitateľné najmä v dvoch oblastiach. Na trhu sú úspešné automobilky, ktorých autá majú nižšiu spotrebu a pri budovách sa z energetickej úspornosti postupne stáva dogma. V najlepšom zmysle slova. Ale odkiaľ pokiaľ má zmysel stupňovať preteky v znižovaní nárokov na energetizovanie budov? Ak ďalšie znižovanie nie je v kontexte celkového energetického režimu a spôsobu života, tak môže byť samoúčelné.

07. 04. 2009 | Zdroj: Vydavateľstvo Eurostav | Autor: Prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc. | Komentárov: 0 | Zobrazené: 13581× | viac

Stavať sa dá kdekoľvek, ale...

Nejaký popis

Požiadavky na stavebný pozemok v kocke: priestor, správna orientácia, dobrá dostupnosť a známa budúcnosť. Ale stačí to?…
Ešte stále na Slovensku platí, že rodinný dom si väčšinou staviame len raz za život. Niet preto divu, že tiež mávame úplne konkrétnu predstavu o tom, ako by malo vyzerať bezprostredné i širšie okolie miesta, kde onen dom bude stáť. Ak k tomu všetkému naviac ešte pristupuje potreba zvoliť pozemok tak, aby vyhovoval požiadavkám na stavbu energeticky úsporného domu, získavame pomerne jasné, zároveň ale veľmi ťažko splniteľné parametre.

18. 07. 2008 | Zdroj: TvojDom | Komentárov: 0 | Zobrazené: 13007× | viac

Stránka: 1 2 3

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne